Przechodzimy obecnie przez potężny proces oczyszczania oraz aktywacji naszego DNA

Chciałbym napisać o pewnym ważnym rozpoznaniu, związanym trochę z historią naszej rasy. Istnieje pewne fałszywe przekonanie, któremu jako zbiorowość podlegamy. Opowieść kulturowa, w którą wierzymy, zakłada, że jesteśmy z natury ograniczeni, w pewnym sensie zepsuci. Trudno też uważać inaczej, śledząc historię ludzkości, a także przyglądając się współczesnemu obrazowi świata, odnosi się wrażenie, że coś z człowiekiem jest nie tak.

Jednak człowiek pierwotnie został stworzony jako boska, czysta i potężna istota. Wzorzec ten zapisany jest w oryginalnym szablonie ludzkiego DNA. Taka jest prawda o człowieku. Człowiek został powołany do bycia tak jakby opiekunem świętej planety Ziemi. Został powołany do bycia istotą miłującą, żyjącą w pokoju, stwarzającą piękno, żyjącą w symbiozie ze wszystkim dookoła.

W pewnym bardzo wczesnym momencie dokonano na nim manipulacji. Manipulacji, przeprogramowaniu konkretnie uległo ludzkie DNA. To, co widzimy dziś – obraz ludzkości, jaki znamy – od zarania dziejów tocząca wojny, niszcząca planetę, pędząca ku samozagładzie jest już skutkiem tej manipulacji.

Na czym polegała ta manipulacja? Wprowadzono wiele zniekształceń, zmian i blokad do oryginalnego, wzorcowego, boskiego szablonu ludzkiego DNA. Poucinano w nim też wiele różnych pasm. W wielkim skrócie zniekształcenia te dotyczyły m.in. wprowadzenia: niewolniczego genu, genu autodestrukcji (popęd do wojen, dewastacji swojego domu – Planety), lęku przed własną mocą, lęku przed własnym źródłem, odcięcia dostępu do mocy, bezsilności, kodów starzenia, kodów choroby, przeniesienia i „zatrzaśnięcia” świadomości w lewej półkuli mózgowej, braku współodczuwania jedni życia (wrogość), rywalizowania, walki o przetrwanie, zamknięcia świadomości w trzech dolnych czakramach (przetrwanie, seksualność, ego/dominacja/władza).

Jak można łatwo zaobserwować życie człowieka toczy się niemal wyłącznie na tym poziomie: zapewnienie sobie przetrwania, budowanie swojego życia wokół przyjemności, (relacje damsko-męskie oparte na seksie), walka o władzę, kontrolę i dominację (podporządkowywanie sobie innych istot). Dochodzi jeszcze do tego wszystkiego zamknięcie świadomości w przestrzeni umysłu, tak aby trudno było wydostać się jej ze złożonego labiryntu umysłowych wzorców, mechanizmów i programów, które generują niskowibracyjne myśli, emocje i zachowanie. W ten sposób uczyniono człowieka podległą, zniewoloną istotą, odcinając go jednocześnie od dostępu do swojej boskiej, naturalnej mocy.

W parze do tej manipulacji doszła później indoktrynacja umysłów, czyli dokładne kodowanie/programowanie zbiorowego umysłu, by wytworzyć rezonans ze wzorcami, blokadami nałożonymi na DNA. Tak więc tym sposobem przekonano ludzi, że są zepsuci, niegodni, mają z tego powodu czuć się winni, poddani, nie wierzyć w siebie, nie ufać sobie, poszukiwać źródła życia poza sobą, wykonywać niewolniczą pracę, rywalizować między sobą, aby zapewnić sobie przetrwanie itd. Cały zapis wzorców manipulacji i odcięć w ludzkim DNA został po prostu przełożony na projektowanie współczesnego systemu. Z biegiem czasu, blokady DNA spowodowały urzeczywistnienie się wypaczonej rzeczywistości na ziemskim planie fizycznym. Jak wiadomo, jesteśmy takimi, jakimi sami siebie postrzegamy. Podstawiono więc człowiekowi takie pakiety informacyjno-wyobrażeniowe, aby sam w sobie utrzymywał stan własnego odcięcia, zablokowania.

Tym, co w ostatnich latach się rozpoczęło, a nabrało intensywności w tym roku, jest oczyszczanie oraz aktywacja naszego DNA. Specyficzne, wyjątkowe fale światła spływające teraz na planetę odpowiadają za oczyszczanie i zmywanie wszelkich zniekształceń i manipulacji nałożonych na oryginalny szablon DNA. Jest to niesamowicie ważne.

Szczególnie w tym roku intensywność i częstotliwość przychodzących kodów świetlnych uległa nasileniu. Oczyszczanie ma na celu przygotować nas do znacznego poszerzenia świadomości. Oczyszczanie DNA przekłada się na oczyszczanie na poziomie fizycznym, umysłowym i emocjonalnym. Przekłada się również na to, że ego uwalnia wszystkie wzorce, które blokują duszę przed pełnym wyrażaniem się w ludzkim doświadczeniu. Dzięki temu wszystkiemu wracamy do swojej duchowej natury, wracamy do domu.

Za pomocą aktywowanej serii ukrytych kodowań DNA, przebudza się w nas wiele pierwotnych planów i wzorców świadomości. Po prostu ludzie zaczynają przypominać sobie, wiedzieć, widzieć i czuć więcej. Dzięki temu przed ludzkością otwierają się drzwi wejścia na kolejny poziom wyższej świadomości. Uzyskujemy coraz szerszy dostęp do poziomu wiedzy i informacji duszy/wyższej jaźni. Przebudzamy się do celu własnej duszy. Jednocześnie zaczynamy integrować się ze świadomością ziemi, rozumiejąc święty cel Ziemi, jednocząc się z nim. W tym wzorcowym szablonie każdy człowiek ma zakodowany swój indywidualny plan, boski plan.

Wszystko to pomaga wznieść świadomość do poziomu, w którym możemy manifestować nową ziemię w swojej rzeczywistości. Dzięki temu procesowi przywracana jest w nas świadomość dotycząca tego, kim jesteśmy, oraz jaka drzemie w nas moc.

Wraz z wejściem w wyższe częstotliwości ziemi, staniemy się przekaźnikami kodów światła, które spływają na planetę. Niosą one uzdrawiającą energię, dlatego wkrótce uświadomimy sobie jak pracować z tymi energiami, niosąc uzdrowienie dla siebie i innych.

Obecny czas przynosi ludziom intuicyjne rozpoznanie, aby z własnej woli zrzucić zapisane w DNA zniekształcenia, oczyścić je. Na tym etapie jest to bardzo ważna i potrzebna rzecz do wykonania.

Postrzegaj więc siebie w ten nowy sposób. W Twojej pamięci jest wiedza, świadomość o tym wszystkim. Zgodziłeś się wejść, wcielić w ten szablon i matryce zniekształceń, aby się z niej wyzwolić, podnosząc tym samym rasę ludzką, przywracając sobie i jej duchowe dziedzictwo. Połącz się z tą częścią ciebie, która o tym wie. Żyj z poziomu tej świadomości. DNA czeka na sygnał od Ciebie. Jesteś świadomością, która zarządza swoim DNA, programuje je. Zacznij więc świadomie pracować z intencją oczyszczenia i aktywowania DNA. Będziesz tym samym współpracował z procesem, który obecnie zachodzi na Ziemi. W najbliższych miesiącach i latach poczujesz bardzo głęboki impuls, aby z własnej woli zrzucić te wszystkie zniekształcenia.

wallup.net

4 komentarze

  1. Pingback: Przechodzimy obecnie przez potężny proces oczyszczania oraz aktywacji naszego DNA : Strefa44

  2. Pingback: Przechodzimy obecnie przez potężny proces oczyszczania oraz aktywacji naszego DNA : Strefa44

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *