Co by było gdyby wszyscy ludzie znali swoją życiową scieżkę przeznaczenia?

Wartościowy artykuł od Anny Architektura, dotyczący spojrzenia na wzrost globalnej świadomości 🙂 Wchodzimy właśnie w okres, w którym zaczynamy odkrywać i postrzegać siebie przede wszystkim jako istoty duchowe. Takie poszerzenie świadomości wiąże się z tym, że będziemy dostrzegać coraz to szerszy obraz własnej duchowej podróży. Cel, sens naszego pobytu na planecie Ziemia, motywacja, przeznaczenie wychodzić będą poza wąskie oraz krótki czasowe ramy, który zdefiniowane są przez moment naszych ziemskich narodzin. W związku z tym również wznosimy się, wychodzimy ponad uwarunkowane, ograniczenia naszego ziemskiego trzeciowymiarowego umysłu, który stwarza oraz determinuje poczucie naszego egotycznego „ja” – wąskiego aspektu całości istoty, która w rzeczywistości jesteśmy. Polecam  🙂


 

Co by było gdyby ludzie znali swoją życiową ścieżkę przeznaczenia? Coś o indywidulanym profilu psychologiczno-energetycznym

W zamyśle Wyższej Inteligencji świat jest bardzo precyzyjnie ułożony i doskonały pod względem energetycznym. Oznacza to, że każdy człowiek – na duchowym poziomie – ma w nim swoje miejsce, a wszystkie zasoby są wystarczające. W przenośni można porównać to do precyzyjnie ułożonych puzzli. Każda osoba ma w tym świecie ściśle określoną indywidulną rolę. Rola ta związana jest ze wzrostem globalnej świadomości wszystkich ludzi (i dotyczy osobistego powołania).

Bo ewolucja człowieka przybiera właśnie formę wewnętrzną. Oznacza to, że dalszy jej kierunek związany jest ze wzrostem świadomości gatunku ludzkiego jako ostatniego w łańcuchu. Potwierdzają to liczni naukowcy i futuryści. Przykładem może być B. Lipton, R. Sheldrake, D. Bohm czy choćby D. Hawkins.

Jednakże dla wielu osób świat jawi się jako niedoskonały i pełen problemów. Tak jest w rzeczywistości. Dzieje się tak, ponieważ nie postrzegają oni siebie jako istoty duchowe. Do tego kompletnie nie wiedzą, jaka jest ich duchowa misja, nie mają też świadomości ani swoich prawdziwych zasobów energetycznych, ani własnej ścieżki przeznaczenia czy choćby tego, jaki mogą wnieść wkład w rozwój globalnej świadomości, gdyby prawidłowo korzystali z tego, co jest im dane w darze urodzeniowym. Działają oni poza swoją strategią energetyczną i własnym autorytetem decyzyjnym. Kontrolę u takich ludzi przejmują wzorce podświadomości lub rozrośnięte ego. W przenośni świat przypomina wtedy przypadkowo poukładane puzzle, z których każdy walczy o swoje miejsce na planszy, jednak nie pasuje do reszty. I robi to kosztem innych kawałków układanki.

W praktyce stan ten sprawia, że wielu ludzi albo czuje się zagubionych, albo zaczyna poszukiwać. Te „poszukiwania duchowe” często jednak dzieją się po omacku i przypominają duchowe błądzenie. Inny wariant to sytuacje, gdy życie staje się mniej lub bardziej nadmuchaną bańką ego lub przypomina wieczne zmagania z rzeczywistością. Czasem wręcz może być odczuwane jako zupełnie przypadkowe i pozbawione sensu. W tym ostatnim przypadku człowiek próbuje rekompensować sobie to i poszukiwać sensu w materializmie, czy innych formach „ładowania” ego. Tyle, że czym bardziej karmi swoje ego, tym bardziej oddala się od swojej duchowej ścieżki. Czasem towarzyszy temu lęk, czasem smutek, a czasem pożądanie, by mieć więcej lub inne stany dalekie od poczucia spokoju i wewnętrznej obfitości. Są to przeróżne warianty destruktywnych pól energetycznych. Szeroko o tym zjawisku pisze D. Hawkins w swoich opracowaniach.

Jeśli człowiek jest połączony ze swoim wewnętrznym źródłem, ma on dostęp do swojej nadświadomości, (która z kolei jest połączona z uniwersalną energią zewnętrzną), działa on z poziomu osobistej mocy. Z łatwością realizuje swoje życiowe zamiary, żyje w poczuciu obfitości, spokoju i wewnętrznego spełnienia. Jeśli jednak – z jakiegoś powodu – połączenie to jest zerwane lub zablokowane – człowiek korzysta ze swojej siły. Ma ona swe źródło we wzorcach podświadomości oraz w przejmującym kontrolę ego i zawsze skierowana jest przeciwko otoczeniu. Na wyższym poziomie szkodzi także danej osobie. Siła jest połączona z destruktywnymi polami energii. Są to duma, złość, pożądanie, a – nierzadko też – strach, żal, apatia, wina i wstyd. Zawsze jednak towarzyszą temu poczucie oddzielanie od reszty oraz lęk, złość i/lub poczucie niedostatku/niezadowolenia z tego co jest. I życiowe problemy powodowane nagromadzeniem karmy (relacyjne, zdrowotne, finansowe, itd.)

Kluczową rolą w życiu człowieka jest więc – z duchowego punktu widzenia – odnalezienie tego połączenia i nadanie duchowego sensu (misji, celu, roli) swojego życia. Zintegrowanie własnej podświadomości, świadomości oraz nadświadomości. Wejście na właściwą ścieżkę. A wszystko w kontekście rozwoju globalnej świadomości.

W praktyce wejście na tę ścieżkę prowadzi do odkrycia swojego indywidulanego duchowego talentu, który jest kluczem do uzyskania dostępu do naprawdę potężnych pól energii związanych ze ścieżką serca (życiową misją, powołaniem, itp.). Pozwala to odnaleźć głębokie połączenie nie tylko z własnym Ja, ale też zewnętrznym Źródłem Mocy. Jest kluczem do życia w Darmie (szczęściu, mądrości i obfitości). I stanowi podstawę odnalezienia własnego sensu w życiu. Duchowego Sensu, który nie ma wiele wspólnego z tzw. „sensem z poziomu ego”.

Istnieją precyzyjne narzędzia pozwalające dokładnie określić nie tylko indywidulaną energetykę człowieka ale przede wszystkim jego możliwości i unikatowe zasoby, dzięki którym ma on możliwość realizowania określonych działań na rzecz globalnego rozwoju ludzi. Człowiek zaczyna być wtedy „częścią większej całości”, która działa w harmonijny sposób. Jest wewnętrznie zintegrowany. I dzięki temu jego życie zaczyna się „układać”, ponieważ jest wspierane przez Źródło Mocy (lub jak kto woli Inteligencję Absolutną, Boga, Świadomość Globalną, itd.).

Do poznania i synchronizowania własnej energetyki na poziomie Globalnej Świadomości służy profil psychologiczno-energetyczny. To kompendium wiedzy na temat konkretnego człowieka w aspekcie duchowym i energetycznym, które sprawia, że osoba najczęściej przestaje poszukiwać dalej, bo odnajduje swoją własną Wewnętrzną Prawdę. Kompendium przygotowane dla indywidualnej osoby jednak w bardzo logiczny i technicznie przejrzysty sposób. To 18-24 strony bardzo precyzyjnych i szczegółowych informacji związanych m.in. z:

  • dokładną analizą ścieżki przeznaczenia, w kontekście roli w globalnym rozwoju świadomości ludzkiej oraz tego, jak ta ścieżka przeznaczenia manifestuje się w życiu człowieka (wraz z konkretnymi zaleceniami jak prawidłowo korzystać z energetyk z nią związanych),
  • precyzyjnym opisem zasobów, możliwości i wrodzonych umiejętności, które – o ile są uruchomione – pozwalają osiągać pełnię możliwości życiowych w zgodzie z samym sobą (wraz z zaleceniami jak prawidłowo z tego korzystać),
  • diagnostyką wzorców energetycznych (w ujęciu rodzinno-systemowym i karmicznym) wymagających uwolnienia: m.in. wzorce lękowe, wzorce złości, wzorce związane z pozostałymi emocjami, wzorce związane z presją do działania i wiele innych,
  • dokładną charakterystykę energetyk relacyjnych warunkujących określone zachowania (i efekty tych zachowań) w interakcji z innymi (w tym wzorce relacyjne – obszar związków i/lub blokady w relacjach), wraz z zaleceniami do praktycznego wdrożenia,
  • szczegółową charakterystyką energetyczną człowieka (centra energetyczne, kanały, bramy energetyczne, źródła utraty energii życiowej i jej ochrona) oraz praktyczny przewodnik jak z tego korzystać na co dzień,
  • praktyczne zalecenia w zakresie indywidualnej strategii energetycznej oraz prawidłowego korzystania z własnego, wewnętrznego źródła mądrości (dotyczy podejmowania decyzji prowadzących do wzrostu dobrostanu).

 

Do wykonania indywidulanego profilu potrzebna jest data, godzina (lub jeśli nie jest znana to przedział godzinowy) oraz miejscowość urodzenia. Profil psychologiczno-energetyczny nie jest ani astrologią, ani numerologią. Ww. dane służą do lokalizacji konkretnej osoby w przestrzeni energoinformacyjnej.

Zapraszam do kontaktu i odkrycia własnego profilu psychologiczno-energetycznego. Czym więcej osób – na poziomie globalnym – działa zgodnie z własną energetyką – tym szybciej wzrasta poziom świadomości pozostałych ludzi – Anna Architektura

Więcej informacji znajdziecie na:

FB: Architektura Osobowości

Strona www: https://architekturaosobowosci.wordpress.com/ (kontakt przez formularz kontaktowy na stronie)

e-mail: architektura.osobowosci@onet.eu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *