Profil psychologiczno-energetyczny. „Architektura Osobowości”

Witajcie. Wszystkim osobom, które zainteresowane są bliższemu przyjrzeniu się swojej duchowej sferze polecam wykonanie profilu psychologicznego-energetycznego w Architekturze Osobowości (https://www.facebook.com/architektura.osobowosci/)

Do wykonania takiego profilu wymagane są jedynie data, godzina i miejsce urodzenia. Zawiera on ponad dwadzieścia stron i jest tam zawarta naprawdę cała masa wartościowych informacji oraz wskazówek.

Około dwóch lat temu zamówiłem dla siebie taki profil, który niewątpliwie bardzo pomógł mi w głębszym poznaniu siebie. Instrukcje oraz wzorce w nim zawarte lepiej pozwoliły mi zrozumieć zarówno moje mocne oraz słabe strony, uwarunkowania, a także zasoby i potencjały. Dowiedziałem się lepiej nad czym warto popracować, co jest moim obszarem rozowojowym w tym wcieleniu. Przede wszystkim profil pomógł mi wnikliwiej przyjrzeć się tym aspektom siebie, tym wszystkim wzorcom, które pozosatwały do tej pory przeze mnie nieuświadomione.

Ostatnimi czasy dla osób, które kiedyś otrzymały taki profil, doszła opcja uzyskania suplementu (rozszerzenia) profilu. Dzięki takiemu uzupełnieniu dotarła do mnie nowa porcja wglądu i inforamcji dotyczących m.in: możliwości płynących z duszy i osobowości, życiowych energii wiodących, wzorców związanych ze świadomym myśleniem.  Obecnie, dla nowych osób,  takie profile rozszerzone są wykonywane razem jako opcja standardowa.

Co więc znajduje się w takim profilu? Aby dostraczyć jak najwięcej szczegółów, przedstawię charakterystykę profilu umieszczoną na stronie:

Profil psychologiczno-energetyczny

Informacje ze strony:

„Wiele osób zapewne zastanawia się, jak możliwe jest stworzenie bardzo dokładnego energetycznego portretu człowieka, jego zasobów, zachowań w relacjach, ścieżki życiowej, dyspozycji osobowych, prawidłowości energetycznych na poziomie czakr i wielu innych aspektów energetycznych i osobowościowych. A wszystko wyłącznie na podstawie dokładnych danych urodzeniowych.

Jeśli spojrzymy na Kosmos jako jedną wielką całość, i nas, pojedynczego człowieka jako element tej całości, to bez wątpienia należy doszukiwać się w tym systemie zależności i prawidłowości.

W profilu psychologiczno-energetycznym podstawą jest współzależność pomiędzy momentem i miejscem urodzenia, a odbiciem naszego kodu molekularnego przez tzw. neutrina, które przepływając przez wszechświat na poziomie energetycznym zbierają i rozprowadzają informacje. Informacje te bezpośrednio zależą od energetycznej konfiguracji planet. Nasza bazowa matryca jest właśnie takim pierwszym odbiciem tego układu informacji. Staje się też podstawą tego, kim jesteśmy.

Nasze konkretna inkarnacja (aktualne wcielenie) jest zapisana w matrycy bazowej jeszcze przed naszymi fizycznymi narodzinami (plan). Naszym zadaniem po urodzeniu jest zrealizować taki plan w określonej przestrzeni i czasie w rzeczywistości materialnej. Dostajemy w związku z tym określone narzędzia (zasoby energetyczne), po to, by odrobić konkretne lekcje na poziomie duszy (ścieżka przeznaczenia, niezdefiniowane centra).

Niezależnie od tego, jakie doświadczenia życiowe przechodzi człowiek, posiada on stałą i niezmienną strukturę pierwotnej matrycy energetycznej, która została wbudowana podczas narodzin. Profil psychologiczno-energetyczny odczytuje tę bazową matrycę. Pokazuje jak na poziomie energetycznym działa dany człowiek, co czyni go szczęśliwym, do czego jest stworzony, jakie ma zasoby.

Profil psychologiczno-energetyczny (raport 18-24 strony plus godzinna konsultacja on-line) obejmuje:

  • szczegółową charakterystykę energetyczną człowieka (centra energetyczne, kanały, bramy energetyczne, źródła utraty energii życiowej i jej ochronę) oraz praktyczny przewodnik jak z tego korzystać na co dzień
  • zasoby, możliwości i wrodzone umiejętności, które pozwalają osiągać pełnię możliwości życiowych w zgodzie z samym sobą.
  • profil relacyjny warunkujące określone zachowania człowieka w interakcji z innymi (w tym wzorce relacyjne – obszar związków i/lub blokady w relacjach)
  • diagnostykę ścieżki przeznaczenia m.in. zadania na dane wcielenie, wzorce karmiczne).
  • diagnostykę wzorców energetycznych (w ujęciu rodzinno-systemowym i karmicznym) wymagających uwolnienia: m.in. wzorce lękowe, wzorce złości, wzorce związane z pozostałymi emocjami, wzorce związane z presją do działania i wiele innych,

Do wykonania profilu psychologiczno-energetycznego potrzebna jest data, godzina i miejsce urodzenia.”

kontakt:

https://architekturaosobowosci.wordpress.com/

https://www.facebook.com/architektura.osobowosci/

Jeden komentarz

  1. Pingback: Z ostatniej chwili :) | Architektura Osobowości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *