Dwa rodzaje napływających fal światła

15540811_1715842072077803_36722773117947444_o

W międzyczasie pisania czwartej części z serii „Nowa Ziemia”, postanowiłem zrobić post na temat charakteru i wpływu na nas fal światła, które nieustannie obmywają naszą Planetę.

Fale te zawierają w sobie ogrom informacji i instrukcji. Ich działanie jest wielowymiarowe, subtelne, ale i potężne. Wpływają one na otaczające Ziemię pola magnetyczne. Wraz ze zmianami w tych polach, zmieniają się również pola magnetyczne naszych ciał fizycznych, mentalnych, emocjonalnych i duchowych. Obie fale działają wspólnie i są związane z przeprogramowaniem trzecio-wymiarowej matrycy Ziemi na matrycę pięcio-wymiarową. Oddziałują na wszystko co się na Planecie znajduje. Wpływają w ten sposób na ludzką transmutację z istot trzecio-wymiarowych do istot pięcio-wymiarowych.

FALA UWALNIAJĄCA I OCZYSZCZAJĄCA

Jesteśmy w trakcie opuszczania trzeciego wymiaru i wznoszenia się do wymiaru piątego. Jedna z fal energii ma za zadanie zdestabilizować, rozpuścić i uwolnić wszystko co jest w nas, lecz już nam nie służy, ponieważ mocno trzyma i warunkuje nas w trzecim wymiarze.  Innymi słowy rozmywa wszystko to czym nie jesteśmy. Takimi rzeczami są wszelkie nisko-wymiarowe nawyki, programy umysłu, wzorce zachowań i postaw, różne ograniczające trzecio-wymiarowe przekonania i myślokształty, cała nasza przeszłość, czyli noszony przez nas mentalno-emocjonalny bagaż, który nagromadziliśmy przez całe dotychczasowe życie w trzecim wymiarze. Wszystko to wspiera i podtrzymuje w nas dualizm i iluzję separacji.

Tym bagażem są całe tony zebranego ciężkiego wibracyjnego gruzu oraz wszelkie warstwy negatywizmu, które nosimy głęboko w swojej podświadomości oraz pamięci komórkowej ciała m.in: różne niewyleczone rany emocjonalne i tłumione emocje, bolesne wspomnienia, żale, urazy, zaległe pokłady gniewu, pretensji i rozczarowań, głębokie poczucia krzywdy i bycia ofiarą, poczucie niespełnienia, nieprzebaczone sprawy, masa emocji tj. strach, smutek, złość. Do tego dochodzi cała gama postaw i zachowań wynikających z poczucia wyższości: postawa kata, kontrolowanie, wywyższanie, wykorzystywanie, manipulowania, osądzanie. Tego typu rzeczy jest oczywiście o wiele więcej. Na poziomie komórkowym jesteśmy więc zapchani i przyblokowani złogami emocjonalnych toksyn, będącymi wypaczonymi częstotliwości wibracji, zaciemniającymi i blokującymi nasze wewnętrzne światło. Wszystkie te rzeczy można sobie wyobrazić jako ciężary i zawiązane węzły, które nas mocują w trzecim wymiarze.

Aby zintensyfikować nasze doświadczanie teraźniejszości, które jest przedmiotem piątego wymiaru, fala światła powoduje zanik pamięci naszych wspomnień, od których nasza emocjonalna zależność w piątym wymiarze nie będzie nam do niczego potrzebna. Stąd teraz tak powszechne są problemy z pamięcią. Nasze wspomnienia są oparte o trzecio-wymiarowe doświadczenia. To w nich są zakodowane gęste i niskie wzorce wibracyjne trzeciego wymiaru, dlatego, aby wspomóc nas w uwolnieniu się od nich, tracimy swoje dawne wspomnienia oraz punkty odniesienia, na których budowaliśmy swoją trzecio-wymiarową tożsamość.

 

Fala ta ma zadanie głównie doprowadzić do ogólnej harmonii w trzecim wymiarze, ponieważ aby przejść do piątego wymiaru, trzeba najpierw odrobić lekcję trzeciego wymiaru. Aby nasze wnętrza były posprzątane, czyste, zharmonizowane i gotowe do przejścia do następnej oktawy świadomości, jaką jest piąty wymiar, wszystkie zalegające w nas wzorce częstotliwości trzeciego wymiaru muszą zostać uwolnione. Stąd też czyści ona i wyrzuca na powierzchnie wszystko to co nas zamyka i mocuje w trzecim wymiarze (dlatego też obecny okres wielkiej zmiany jest czasem, w którym z ludzi wychodzi to co najciemniejsze i najgłębiej pochowane). Jest to niezbędne, ponieważ nie można wejść w piąty wymiar z całym nagromadzonym przez lata bagażem mentalno-emocjonalnym z trzeciego wymiaru. Można powiedzieć, że ta fala pomaga nam w przyspieszonym tempie opanować lekcje trzeciego wymiaru.

Warto pamiętać, że im mocniej się zakotwicza i uaktywnia na Ziemi pięcio-wymiarowa matryca, tym coraz szybciej manifestują się w rzeczywistości myśli i uczucia człowieka – stan jego świadomości. Jeżeli przeniosłoby się na moment osobę z typową niską trzecio-wymiarową świadomością (pełną gęstych, szkodliwych myśli i negatywnych emocji, z ciężkimi i destrukcyjnymi wzorcami zachowań i postaw, z ograniczającym i błędnym systemem przekonań) do w pełni zaktywowanej matrycy i przestrzeni pięcio-wymiarowej, to taka osoba nie dałaby rady się odnaleźć w tej rzeczywistości, ponieważ tam stan świadomości człowieka momentalnie manifestuje się jako rzeczywistość wokół niego. W ten sposób kreowałaby same ciężkie doświadczenia, co gorsza nawet nie wiedząc dlaczego. Byłoby to autodestrukcją. Dlatego pierwsza fala wyrzuca z nas wszystko co ma trzecio-wymiarowy destrukcyjny i ograniczający charakter, po to, abyśmy stali się gotowi do wejścia w piąty wymiar.

 

FALA OTWIERAJĄCA i WZNOSZĄCA

Druga fala zestraja nas z pięcio-wymiarową świadomością i ma za zadanie przekształcać zbiorową świadomość  na świadomość pięcio-wymiarową. Tak jak pierwsza fala kruszy sztywne struktury naszej trzecio-wymiarowej świadomości, oraz burzy ciężary, które nas trzymają w trzecim wymiarze, tak ta fala wznosi i wciąga nas do piątego wymiaru. Wypełnia nas zakodowanymi częstotliwościami pięcio-wymiarowego światła. Jak widać obie fale współpracują ze sobą, jedna pomaga drugiej. Fala pierwsza uwalnia nasze trzecio-wymiarowe umysły, podczas gdy fala druga przeinstalowuje system operacyjny naszego umysłu z trzecio-wymiarowego na pięcio-wymiarowy (stąd m.in są obecne problemy z koncentracją, bóle i zawroty głowy). „Przeciąga” też naszą świadomość z umysłu do przestrzeni serca.

14449057_1316412945057849_89103858235883085_n

Stymuluje ona do stawiania nowych pytań i kwestionowania istniejącego porządku świata, obecnego paradygmatu i systemu przekonań. Odpowiada za proces zmiany priorytetów życiowych, czyli mocniejsze koncentrowanie się na swojej strukturze i przestrzeni duchowej niż materialnej. Kieruje nas do własnego wewnętrznego mistrzostwa. Otwiera bramy do wyższej świadomości. Podnosi i odsłania istniejącą w nas percepcyjną zasłonę wyższo-wymiarową. Aktywuje pięcio-wymiarowe talenty, potencjały, a także zdolności intuicyjne. Integruje z wyższymi aspektami własnej istoty – z wyższym ja, z duszą, z kosmicznym umysłem. Przypomina i prowadzi nas w kierunku pełni tego kim naprawdę jesteśmy. Dzięki tej fali dotarcie do tych wyższych aspektów jest teraz o wiele łatwiej osiągalne. Umożliwia wielowymiarowe doświadczenia.

Na poziomie percepcji i zmysłów wyostrza postrzeganie, dostraja zmysły do pięcio-wymiarowej rzeczywistości, zmienia postrzeganie rzeczywistości, czasu i samego siebie, tak aby widzieć, wiedzieć i odczuwać więcej rzeczy. Ponieważ świadomość piątego wymiaru jest doświadczana w teraźniejszości, druga fala skupia i krystalizuje naszą świadomość i koncentrację na chwili obecnej. Na tym poziomie współpracuje mocno z pierwszą falą, która odpowiada za zanikanie naszych wspomnień.

Na płaszczyźnie emocjonalnej budzi w nas przestrzeń wewnętrznej ciszy, wypełnia spokojem, uczuciem lekkości i zrozumieniem. Dzięki niej łatwiej jest nam właśnie doświadczać coraz dłuższych momentów spokoju, zestrojenia z życiem, harmonii, bezwarunkowej miłości i radości życia. Ta fala otwiera i rozszerza nam dostęp to tych pięknych stanów wewnętrznych, które są częstotliwościami piątego wymiaru. Inspiruje nas i ułatwia w uwolnieniu się z niskich wzorców energii trzeciego wymiaru, tak więc wspiera i zachęca do wybaczenia sobie i innym, pomaga wyjść z nałogów, daje wewnętrzny impuls do rezygnacji z osądu i innych tego typu trzecio-wymiarowych nawyków.

 

ZROZUMIENIE WŁASNEGO PROCESU OCZYSZCZANIA

Przemierzając przez – będący wynikiem działania pierwszej fali – proces oczyszczania z niskich wzorców trzecio-wymiarowej energii, często przechodzimy trudne momenty spowodowane dysharmonią w naszych ciałach fizycznych, mentalnych i emocjonalnych. Na każdym z tych poziomów te wzorce są teraz uwalniane.

Dzieje się tak, ponieważ ulokowane głęboko w naszej podświadomości oraz w pamięci komórkowej całego ciała, gęste wzorce energii, wypływają teraz na powierzchnię zbiornika podświadomości, w celu ostatecznego uwolnienia się. Im bliżej są one powierzchni zbiornika tym silniej będziemy je odczuwać, ponieważ aby zostały uwolnione, przechodzą one przez naszą świadomość w celu transmutacji i wypuszczenia. Tworzą one w ten sposób m.in bóle w ciele fizycznym, oraz często powodują zmęczenie, stan niskiego samopoczucia, nierównowagi emocjonalnej, nadwrażliwości. Uwalniany w danym momencie nisko-wibracyjny wzorzec może spowodować, że będziemy pod jego wpływem czuć się, zachowywać i reagować przez jakiś czas.

Doświadczenia w życiu codziennym też są polem i narzędziem do przepracowania i uwolnienia niskich, trzecio-wymairowych wzorców. Warto przyjrzeć się sobie i zobaczyć czy nasza postawa i zachowanie są wibracyjnie dopasowane bardziej do trzeciego wymiaru czy piątego. Większość trudnych doświadczeń m.in opierających się na interakcji z innymi jest nam teraz danych jako lekcje, aby zareagować i zachować się inaczej niż mieliśmy do tej pory w zwyczaju, gdzie zazwyczaj działaliśmy w oparciu o przestarzałe już trzecio-wymiarowe nawyki i wzorce postaw.

Najważniejsze to jest zrozumieć dlaczego przerabiamy i doświadczamy teraz rzeczy, które są czasami trudne i ciężkie. W szerszej perspektywie są one zawsze częścią procesu naszego uzdrowienia i wzniesienia. Wielu ludzi to zniechęca, albo daje mylne wrażenie, że skoro się chcą rozwijać, a przechodzą przez emocjonalne tsunami i rollercoaster, albo ich ciało ma się nie najlepiej, to coś jest nie tak z nami. Pamiętajmy o tym, że to nie jesteśmy prawdziwi my. Niskowibracyjne stany nie są nami. Są to uwalniane wzorce częstotliwości, one nie są nami, ale nasza świadomość może być przez jakiś czas w ich zasięgu oddziaływania.

Dlatego tak ważna jest teraz praca nad oczyszczaniem i harmonizowaniem zaległych trzecio-wymiarowych częstotliwości wewnątrz nas. Im mocniej się trzymamy starych nawyków, przekonań, trzecio-wymiarowych niskich myśli i emocji, tym większy opór stawiamy tej pracującej fali, co będziemy odczuwać jako jeszcze większy dyskomfort we wszystkich poziomach, na których te fale w nas pracują, czyli w ciele fizycznym, mentalnym, emocjonalnym, astralnym (wzorce te są też uwalniane podczas snów).

Dobrze jest zadbać o równowagę i  wspierać tą oczyszczającą falę, poprzez świadomą pracę w uwalnianiu. Będę chciał w przyszłym roku opisać sporo metod i technik, które uwalniają zaległe wibracyjne śmieci trzeciego wymiaru. Czyszcząc własne wnętrze coraz łatwiej jest osiągać wyższe stany świadomości, rezonujące z częstotliwością piątego wymiaru, z częstotliwością serca.

Im bardziej uwolnimy z siebie gęste energię, stając się w ten sposób wewnętrznie czyści i zharmonizowani, tym więcej energii światła drugie fali będziemy w stanie zaabsorbować. Nasze ciała będą w stanie mocniej nasycić się pięcio-wymiarowym światłem. Zyskamy wtedy dostęp do szerszego spektrum subtelnych częstotliwości wzorców wibracji, informacji i potencjałów rzeczywistości piątego wymiaru. Dlatego naprawdę warto jest teraz przyłożyć się do oczyszczania i harmonizowania przestrzeni własnych ciał energetycznych, aby swobodnie przyswajać światło piątego wymiaru.

violet-flame

 

11 komentarzy

 1. Nie dawno przedstawiali w tv, że zachodzą już jakieś zmiany z polem magnetycznym Ziemi i mogą być problemy z samopoczuciem i stabilnością sprzętów elektronicznych. Fajnie, że zbiorowa świadomość będzie ewoluowała, ale chyba nie wszyscy jednocześnie przestroją się na 5wymiar ? Na pewno celowe oczyszczanie i poszerzenie świadomości przyśpieszy to, ale czy np, Ci którzy jeszcze żyją w tym czasie zdążą tej ewolucji doświadczyć, czy najwyżej w innej reinkarnacji ? :))

  Arkadiusz
  1. Mysle, ze wielkie wydarzenia ostatnich lat, jak krach na gieldzie, powiekszenie konfliktu na Bliskim Wschodzie i generalnie coraz glosniejsze kwestionowanie obecnego porzadku swiatowego sa wlasnie wynikiem pierwszej fali swiatla – caly zalegly brud wypaca sie ujawniajac ludzka oblude, falsz, chciwosc, stare nawyki. Mysle ze to jest wlasnie ten Armageddon, walkowany przez media jako zaglada ludzkosci w postaci asteroidy, epidemii. Znieksztalcili nam wyobrazenie o tych poteznych zmianach bysmy obawiali sie ich zamiast oczekiwac i cieszyc.

   Arkadiusz
 2. Dziękuje za ten artykuł. Dodaje on motywacji i wytrwałości w pozbywaniu sie śmieci. Szkoda tylko ze nie wszyscy chcą sie obudzić i przepracować to co powinni. Odnoszę wrażenie ze jest to bardzo indywidualna sprawa. Wszyscy mogą tego doświadczyć a czy teraz czy w następnym wcieleniu zależy tylko od nas samych. Z niecierpliwością czekam na wskazówki żeby pomoc sobie a potem innym odtworzyć serca 😀 Pozdrawiam

  Lukrecja
 3. Pingback: Nowa Ziemia cz.4 – Wychodzenie z trzeciowymiarowej matrycy Ziemi |

 4. Pingback: Nowa Ziemia – proces Wzniesienia planety i Złota Era ludzkości. | consciousness792

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *