cytat na dziś 13

„W rasie ludzkiej jako całości istnieją sztormy nienawiści, złości, zemsty i wybuchy wielu innych uczuć, a cztery żywioły, które zarejestrowały te cechy, zwracają je ludziom  w świecie natury pod postacią sztormów. Ludzie na ziemi doświadczają kataklizmów myśli i uczuć, jawiących się jako złość na siebie samych, na niesprawiedliwość, na miejsca i rzeczy i wysyłają świadomie lub nieświadomie uczucie zemsty. Wielki ocean Uniwersalnej Substancji, która zarejestrowała te cechy zwraca ja na powrót swojemu źródłu – jednostkom – przy pomocy czterech żywiołów jako kataklizmy Natury. Takie działania nie są niczym innym, jak sposobami Natury na oczyszczenie i otrząśnięcie się z ludzkich zanieczyszczeń, niezgodnych myśli  i uczuć i na powrót do dziewiczego stanu Boskiej Nieskazitelności.

W każdej chwili jednostka otrzymuje Czyste i Doskonałe Życie Boga, wpływające do jej umysłu i ciała. W każdej chwili jednostka nadaje też cechy jakiegoś rodzaju Czystej Uniwersalnej Substancji Boga. Te cechy kreuje i generuje wyłącznie ona sama i musi ona to otrzymać na powrót do swojego umysłu i ciała; albowiem wszystkie rzeczy we Wszechświecie poruszają się po okręgu, a zatem wracają do swojego źródła […]

Natura nigdy nie kłamie. Jest Ona Prawdziwym rejestratorem cech nagrywanych na Nią. Jest Ona posłuszna ludziom; jednakże istnieje w Niej pewna działalność, co do której ludzkość podchodzi z ignorancją lub uporczywie odmawia jej przyjęcia. Ta ignorancja i uporczywość nieustanie będzie się odpłacać, odpłacać i jeszcze raz odpłacać, dopóki jednostkowe osobowe ja nie nauczy się i nie przyjmie tej Fundamentalnej Wiecznej Prawdy, którą jest Prawo tego, który jest jeden; Prawo Miłości, Prawo Harmonii, Prawo Okręgu, Prawo Doskonałości. Gdy ludzkość naprawdę nauczy się tej Prawdy i będzie posłuszna Jej Wiecznemu Dekretowi, niezgoda ziemi i destrukcyjne działania czterech żywiołów skończą się.

Istnieje Samoregenerująca i Samooczyszczająca Siła zawarta w Naturze, która podnosi i odrzuca wszystko to, co nie jest w zgodzie z Prawem tego, który jest Jeden. Ta Siła czy energia jest działalnością wypychającą z wewnątrz na zewnątrz i jest rozprzestrzeniającą się Mocą tego, który jest Jeden. Jeżeli niezgoda zostaje nałożona na Czytą Uniwersalną Substancję, to Energia zostaje wewnątrz niej chwilowo zatamowana. Gdy w taki sposób zakumulowana energia osiąga pewne ciśnienie, dochodzi do jej ekspansji druzgoczącej niezgodę i ograniczania.”

Saint Germain – „Wyjawnione Tajemnice”

151007-south-carolina-floods-mn-0830_88b190f4c6bc5eaceb86633ca7419775.nbcnews-fp-1200-800

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *