cytat na dziś 12

„Młodość, Piękno i doskonałość są atrybutami Miłości, którymi Boskie Ja nieustannie zasila Swoje Stworzenie. W każdym człowieku złożona jest moc i środki potrzebne do zamanifestowania i wzmocnienia tej doskonałej, wiecznie rozszerzającej się funkcji stworzenia.

Moc osiąganie jest energią Boskiego Ja, która znajduje się w każdej ludzkiej istocie urodzonej w tym świecie. Jest ona aktywna w każdej chwili w jej umyśle, ciele i świecie. Nie ma nawet chwilki, w której ta ogromna energia nie przepływałaby przez wszystkie ludzkie istoty. Masz przywilej określać ją wedle własnego uznania, przy pomocy swojej wolnej woli, poprzez świadome ukierunkowanie swych myśli i uczuć.

Myśl jest jedyna rzeczą we wszechświecie, która może wykreować wibrację, a poprzez wibrację nadajesz charakter tej wiecznie płynącej energii, która określa manifestację tego, czego zapragniesz dla swojego życia i świata. Ta nieograniczona, inteligentna, promienna energia nieustannie płynie przez twój system nerwowy i jest Wiecznym Życiem i witalnością kursującą w tym krwiobiegu. Jest to wszechmocna, wszechobecna, inteligentna działalność dna ci przez Ojca – Boską Zasadę Życia – celem świadomego kierowania nią w zgodzie z twoją wolną wolą. Prawdziwa Inteligencja, która wszystkiego używa konstruktywnie, pochodzi jedynie z wnętrza Boskiej Zasady – Płomienia Życia – i nie jest ona jedynie działaniem intelektu. Prawdziwa Inteligencja jest Mądrością, czy Boską Wiedzą, a ta nie ma, a nawet nie może mieć złych myśli.

Złe myśli pochodzą jedynie z impresji odciśniętych na intelekcie przez zewnętrzny świat człowieka. Jeżeli osoby rozróżniałyby własne myśli – czyli widziały różnicę pomiędzy myślami pochodzącymi od Boskiego Płomienia a sugestiami, które wyrzucane są przez intelekty innych ludzi i sygnałami pochodzącymi od zmysłów (które rejestrują jedynie pozory) byłyby w stanie uniknąć wszelkich dysharmonijnych działań i warunków w świecie doświadczenia.

Światło pochodzące z wnętrza naszego Boskiego Płomienia jest kryterium, standardem Doskonałości, przy pomocy którego wszystkie myśli i uczucia napływające z pięciu zmysłów powinny być poddawane analizie. Nikt nie może utrzymać swoich myśli i uczuć w jedności z Doskonałością, jeżeli nie zwróci się do Źródła Doskonałości, albowiem cechy te i funkcje przebywają jedynie wewnątrz Boskiego Płomienia.

Dlatego człowiekowi potrzebna jest medytacja i komunia ze Światłem Boga wewnątrz jego samego. Czysta Esencja Życia nie tylko nada i utrzyma Wieczną Młodość i Piękno w twym ciele, lecz pozwoli ci utrzymać doskonałą równowagę pomiędzy twoim Boskim Ja a twym ja zewnętrznym czy osobowym. W rzeczy samej ta Czysta Energia Życia jest siłą, której zewnętrzne ja używa do utrzymania połączenia ze swym Świętym Źródłem – Boskim Ja. W rzeczywistości obydwa są Jednym, pomijając przypadek, w którym intelekt, czy zewnętrzna funkcja umysłu – to znaczy świadomość zmysłów – akceptuje niedoskonałość, dysharmonię, niekompletność lub myśli o sobie jak o o tworze odłączonym od Wszechprzenikającej „Obecności” Życia, będącej Jednością. Jeżeli świadomość zmysłów widzi siebie odłączoną od Boga – Doskonałości – wtedy takie uwarunkowanie ostaje na nią nałożone, albowiem to, co świadomość zmysłów „wmyśli” w swój świat, to zostaje jej przez świat zwrócone.

Jeżeli ktoś pozwoli myślom o niedoskonałości, czy odłączeniu od Boga zaprzątnąć swoją uwagę, a co za tym idzie swój umysł, uwarunkowania z nimi zgodne zaczną wyrażać się w jego ciele i świecie. To spowoduje, że osoba taka odczuwać będzie siebie samą jako oddzieloną od swojego Źródła. W chwili, w której pomyśli o sobie jako o oddzielonej od Boga, wyda jej się, że Życie, Inteligencja i Moc mają swój początek i koniec.

Życie zawsze było, jest i zawsze będzie. Nikt tak naprawdę nie jest w stanie zniszczyć Życia. Poprzez różnorakie działania w świecie mentalnym i fizycznym forma może się rozpaść, czy zostać czasowo zburzona, lecz świadomość indywiduum jest Wieczna i jest w stanie kontrolować wszelaką przejawioną substancję w każdy miejscu, gdy tylko Boskie Życie wewnątrz uznane zostaje za Wiedzącego, Dającego i Czyniącego wszelkie dobro dla stworzenia.

Mówię Ci Prawdę, twierdząc, że istnieje tylko jedno źródło wszelkiego dobra – Bóg. Świadome rozpoznanie i akceptacja tej Prawdy przy uznaniu jej przez zewnętrzne działanie umysłu, nie dwa czy trzy razy dziennie, lecz co kilka chwil w ciągu dnia – bez znaczenia na to czym zewnętrzne ja się zajmuje – i podtrzymywanie jej w czasie doprowadzi każdego do wyrażania doskonałej wolności i władztwa nad wszystkimi ludzkimi rzeczami.

Dla większości ludzi powyższe zadanie wydaje się być trudne, ponieważ żyli oni tak wiele stuleci w przekonaniu, że są istotami oddzielonymi od Boga, podczas gdy w każdej chwili każdego dnia używali oni Boskiego Życia, Boskiej Energii, Boskiej Substancji i Boskiego Działania we wszystkich swoich myślach, nie uświadamiając sobie tego. Jednakże wymagane jest świadome uznawanie tego faktu w zewnętrznym działaniu swego umysłu oraz konstruktywne ukierunkowywanie, aby móc uwolnić Jego Pełną Moc w swym osobowym ja.

Uznawanie, świadome kierowanie i konstruktywne używanie Energii Boga, utrzymywane ciągle wewnątrz siebie, jest drogą do Doskonałości i Mistrzostwa. Instrukcja, którą ci przekazałem całkowicie usunie wszystkie błędne przekonania, jeżeli będzie pielęgnowana. Prędkość twych osiągnięć zależy od częstotliwości, wytrwałości i głębokości uczucia i identyfikacji z twoim Boskim Ja. ”

5539830e2eea6

Saint Germain – „Wyjawione Tajemnice”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *