Wdzięczność wobec rzeczywistości

Przebudzenie ludzkości nieustannie postępuje. Zrelaksuj się, pozbądź się trosk, obaw i ciesz się tą podróżą. Wszystko, co istnieje, jest źródłem, które przejawia się w doświadczeniu. Rzeczywistość, wszechświat jest manifestującą się świadomością źródła, podobnie jak wszystkie osobowe mikroświadomości wchodzące w obręb doświadczenia wszechświata. Do takich mikroświadomości należy także istota ludzka, niezależnie od tego, co ona sama myśli na swój temat.

Człowiek definiuje i odczuwa siebie głównie jako istotę biologiczną, posiadającą ego-tożsamość. Jednak prawdziwą esencją i naturą każdego człowieka jest czysta, wieczna i boska świadomość, która tymczasowo doświadcza siebie samą za pośrednictwem biologicznego instrumentu, jakim jest istota ludzka. Świadomość żyjąca w człowieku jest boska. Nie może być inaczej, ponieważ taka jest po prostu natura i właściwość świadomości. Na razie jeszcze nie do końca wiemy i rozumiemy, co się tak naprawdę pięknego, złożonego, wielowymiarowego i wielkiego kryje za słowem „boska”.

Rzeczywistość, wszechświat pełni rolę zwierciadła dla świadomości. Świadomość, której natura jest twórcza, kreuje nieustannie w każdej chwili. Związek i wsparcie, jakie łączą indywidualną świadomość z rzeczywistością, polega na tym, że rzeczywistość/wszechświat odzwierciedla, manifestuje niezmiennie to, co świadomość powołuje do istnienia – w przypadku świadomości wyrażającej się jako istota ludzka, odzwierciedla to, co człowiek tworzy za pośrednictwem myśli, uczuć, słów i czynów, przejawiając się jako jego życiowe doświadczenie. Każda mikroświadomość kosmosu (m.in człowiek) wraz z makroświadomością (wszechświat/rzeczywistość) są tym samym – źródłem, które doświadcza siebie, służąc sobie. Wzajemny związek zindywidualizowanej świadomości z rzeczywistością jest dynamicznym tańcem samego źródła. Źródło za pośrednictwem  świadomości jednostki tworzy, a rzeczywistość – będąca tym samym źródłem – manifestuje, odzwierciedla ową kreację.

Nasz ziemski plan pełni rolę zwierciadła dla zbiorowej ludzkiej świadomości. Wygląda on tak jak wygląda, ponieważ ludzkość znajduje się na bardzo niskim poziomie rozwoju świadomości, pogrążona w labiryncie wielu iluzji. Stan taki będzie się utrzymywał i powielał, dopóki zbiorowa świadomość znacząco się nie rozwinie. Oprócz tego realizowana jest od dawna cała agenda związana z manipulacją i utrzymywaniem, zamknięciem ludzkości na tak niskim poziomie. Świat czy życie nie są takie, jakie się ludziom wydają. Z racji tego, że ludzka percepcja jest ograniczona wyłącznie do świata formy i materii planu ziemskiego, to co sądzimy na temat życia, ogranicza się wyłącznie do oglądu i perspektywy zbiorowej kreacji gatunku ludzkiego. Życie jest czymś o wiele większym.

Gdy zindywidualizowana świadomość źródła, jaką jest człowiek, zaczyna sobie przypominać swoją relację, więź i połączenie względem świadomości makrokosmosu (czyli to, że rzeczywistość pełni dla niej rolę doskonałego zwierciadła), wtedy zaczyna w ekspresowym tempie sama wzrastać i przebudzać się do pełni tego, kim jest. Działanie to tak naprawdę otwiera człowieka na łączność ze swoim źródłem. Aktywuje istniejące w człowieku kody źródłowej świadomości. Znika osąd i lęk, a ze strony życia napływa wsparcie oraz współpraca.

Droga do tego prowadzi w dużej mierze poprzez odczuwanie wdzięczności wobec rzeczywistości/wszechświata, za to, że pełni funkcję tak perfekcyjnego i doskonałego zwierciadła dla naszej świadomości. Jest to formą wdzięcznością wobec samego życia. Czyniąc to, człowiek łączy się z prądem oraz mocą, jaka jest zawarta w życiu, które przecież jest nieustannie przejawiającym się w działaniu Bogiem. Im częściej człowiek skupi się na takiej formie wdzięczności wobec życia, tym bardziej przebudzi moc kreacji własnej świadomości. Poprzez świadomość tego, że rzeczywistość jest zwierciadłem, w połączeniu z generowanym uczuciem wdzięczności następuje zespolenie, unifikacja jednostki ludzkiej z całością życia, co wyzwala poszerzanie się świadomości w stronę pełni tego, czym jest.

Wbrew pozorom bardzo mało czasu poświęcamy na pielęgnowaniu uwagi i kontaktu z rzeczywistością. Jako rzeczywistość rozumiem niefizyczne, inteligentne pole – przenikającą wszystko, wszechobecną świadomość źródła – które zawiera i utrzymuje w sobie cały wszechświat, wewnątrz którego my sami jesteśmy zanurzeni. Zazwyczaj skupieni jesteśmy tylko na ziemskim świecie – ziemskim zwierciadle. Zapominamy o tym, że świat pełni rolę zwierciadła, zatracając się w świecie fizycznych form – skutkach i wynikach zbiorowej kreacji. Jednak rzeczywistość rozszerza się o wiele dalej niż nasza planeta. Większość naszej uwagi jest więc skupiona na naszym prywatnym życiu i tym, co się dzieje na Ziemi. W trakcie dnia zazwyczaj zanurzeni jesteśmy w swoich sprawach, pogrążeni w myślach.

To wszystko ogranicza się do obszaru działania naszego umysłu i determinuje poziom naszej świadomości. Sam zadaj sobie pytanie, jak często i na jak długo w ciągu dnia zachowujesz świadomość i czujność dotyczącą tego, że rzeczywistość jest zwierciadłem dla Twojej świadomości? Jak często odczuwasz wobec tego niefizycznego i nieskończonego pola wdzięczność? Odpowiedź na te pytania, będzie tak naprawdę oznaczała, jaki właściwie masz stosunek do życia. Okazywana wszechświatowi, życiu wdzięczność, za to, że pełni rolę zwierciadła dla naszej świadomości jest już za to czystym działaniem z przestrzeni serca.

Warto dążyć do tego i rozwijać się w tym kierunku, wypracowując w tle własnej istoty nieustanną świadomość swojego związku z rzeczywistością, bazującą na wdzięczności, tak aby ta czujność i obecność towarzyszyła ciągle „z tyłu głowy”. Jest to jak najbardziej do „wytrenowania”. Na początek warto przypominać sobie o tym jak najczęściej w ciągu dnia. Jest to naprawdę pomocne w kontekście obecnych wydarzeń i wchodzenia w nowy, planetarny, ewolucyjny cykl.

Przez to, że ziemski świat jest bardzo gęstym planem, silnie spolaryzowaną trzeciowymiarową matrycą, żyjemy zbiorowo w przekonaniu i iluzji o bezsilności wobec rzeczywistości, w oddzieleniu od niej. Podstawiony nam przed oczyma ziemski matrix tak mocno pochłania naszą uwagę, generując ogromne pokłady lęku i niepewności, że całkowicie zniekształca i zasłania prawdę, przez co zapominamy o swoim prawdziwym związku z rzeczywistością, o tym, czym w ogóle ona jest.

Utrzymywanie uczucia wdzięczności wobec rzeczywistości jest świetną platformą, która płynnie przeprowadza przez obecny okres związany ze zmianą częstotliwości wibracji, energetycznym przekalibrowaniem się całego planu ziemskiego oraz naszej świadomości. Oprócz tego, że budzi i rozwija naszą świadomość, to w znaczący sposób „wylogowuje” ją z matrycy trzeciego wymiaru, którą obecnie jest w trakcie rozpadu i demontażu. Wdzięczność wobec wszechświata osadza nas w paśmie częstotliwości piątego wymiaru, którego domeną jest świadomość i głębia odczuwania jedności z całością życia.

Podczas gdy obecnie na planecie wymiary ulegają rozwarstwieniu się, a ziemski trzeci wymiar przechodzi stopniową dezintegrację, staraj się budować, wzmacniać i rozwijać swoją relację z życiem. Dostrzeż, uświadom sobie, że rzeczywistość/życie pełni dla Twojej świadomości rolę zwierciadła i na bazie uczucia wdzięczności za ten fakt, wyrób w sobie nową postawę wobec życia. Uzyskane i ustanowione przez Ciebie czyste i jasne przekonanie oraz głębokie uczucie, doprowadzą do tego, że Twoja świadomość wibrować będzie na wyższym paśmie częstotliwości, a pole energetyczne Twojej istoty rozchodzić się będzie o wiele dalej w przestrzeń. W ten sposób powrócisz do siebie, łącząc się ze strumieniem życia, ponieważ nie jesteś kimś, kto posiada życie, tylko jesteś samym życiem.

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości” już w sprzedaży.

Zachęcam się do zapoznania się z treścią mojej nowej książki, będącej zbiorem najbardziej wartościowych postów. W poniższym linku znajdziesz więcej informacji o czym ona jest.

Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1” już dostępna do nabycia

Jeśli jesteś zainteresowany/a nabyciem książki. Wyślij maila pod adres: globalneprzebudzenie1111@gmail.com

2 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *