Spójrz na obecne, zbiorowe doświadczenie oczyma źródła

W całym rozciągającym się wszechświecie życie jest perfekcyjne i doskonałe w swojej ekspresji. Życie jest przejawem i manifestacją samego źródła. Wszystkie manifestacje zawierają w sobie obecność i jednoczącą energię źródła.

Ziemia podobnie jak każda inna planeta ma swój własny plan ewolucyjny. Wszystko co się na niej dzieje, wyraża jej ewolucyjne plan, przez co jest na daną chwilę właściwe. Ziemia jest jedną z kosmicznych wiosek, na której świadomość poprzez ekspresję przybrała postać m.in. istoty ludzkiej. We wszechświecie istnieją niezliczone przestrzenie egzystencji, na którym świadomość jest na różnym poziomie ewolucyjnym, przejawiając zarówno zaawansowany poziom rozwoju, jak i prymitywny.

Z tej perspektywy można łatwo dostrzec doskonałość życia jako całości, które w chwili obecnej jest zawsze takie, jakie być powinno. Wszystko po prostu jest. Jest na właściwym miejscu i wyraża swój ewolucyjny plan. Ludzkość jest na początkowym etapie na kosmicznej spirali ewolucji świadomości. Podobnie jak malutkie dziecko, które niewiele jeszcze rozumie, potyka się o własne nogi, nie ma takiego głębokiego wglądu w życie oraz wiedzy jak starzec, już teraz jest piękna, czysta i doskonała w swojej formie, przejawiając doskonałość życia, które jest źródłem manifestującym się w doświadczeniu. Źródło jest obecne w całości życia samego w sobie na Ziemi. Ograniczający nacisk i jurysdykcja trzeciowymiarowej czasoprzestrzeni oraz pięciu zmysłów są głównymi elementami, które nie pozwalają dostrzec i odczuwać człowiekowi połączenia pomiędzy ludźmi a źródłem. Ewolucja przebiega w kierunku wykraczania ponad te atrybuty, poprzez nieustanne podnoszenie i rozszerzanie świadomości.


Wszechświat jest zawsze zwierciadłem dla świadomości. Ziemia będąca częścią wszechświata jest zwierciadłem dla świadomości istot ludzkich. Ziemskie doświadczenie odzwierciedla poziom świadomości ludzi. Ludzkość może wznieść się ponad doświadczenie chaosu, konfliktu, walki i niedoboru, jedynie poprzez dostrajanie się do świadomości źródła w sobie. Źródło jest miłością, pełnią, jednością, spokojem oraz wszelką obfitością. Aktywowanie świadomości odzwierciedlającej rzeczywistość źródła jest następnym etapem ewolucji ludzkości.

Tym, co zmieni nasz świat, jest świadomość, a konkretnie – jej rozwój u każdego człowieka. Ludzkość jest obecnie przywoływana przez siły ewolucyjne, aby stać się najpełniejszą formą ekspresji świadomości źródła, czyli powrócić do źródła w sobie, zajrzeć do korzeni swojej egzystencji. Każda z przebudzających się jednostek ludzkich, wnosi w ziemski świat swoją nową świadomość, przechodząc przez własną indywidualną podróż.

Dostrajając się do świadomości źródła, doświadcza się percepcji życia jako całości w TERAZ, widzi się rzeczywistość oczyma źródła. Dokonać tego można, uwalniając swoją świadomość z ograniczeń czasoprzestrzennych, od podatności na wpływy trzeciego wymiaru oraz wszelkie ośrodki manipulacji istniejące na tym poziomie, które przekierowują w kierunku widzenia całości życia przez pryzmat oddzielenia i wynikających z niego różnic.

Gdy człowiek dostroi się do źródła, połączy się ze swoją świadomością JA JESTEM, łatwo dostrzeże, że we wszystkim, co się obecnie dzieje na Ziemi, zawarty jest wielki, głęboki i święty cel. Tylko z tego poziomu – będąc swoim nieśmiertelnym, ponadczasowym JA JESTEM – można ujrzeć doskonałość życia jako jednego, wyłaniającego się ze źródła.

Wznosząc się ponad osąd i dostrzegając i odczuwając w każdym człowieku aspekt oraz żywą obecność samego źródła, samemu jednoczysz się z nim, w ten sposób jednoczysz swoją świadomością cały świat i nakierowujesz rasę ludzką na linię czasową wzniesienia. Ziemski plan przenika wtedy wibracja równości. Stając się zdolnym spojrzeć na każdą z form życia na planecie, z perspektywy całości życia, dostrajasz się do świadomości źródła w sobie. Wchodząc we własną miłość, rozpuszczasz program/iluzję separacji oraz walki, tak obecne w ludziach, przez co wygaszasz też zbiorowe doświadczenie oparte na tym programie.

Ziemia odzwierciedla świadomość ludzi – dopóki świadomość ludzi pozostaje zamknięta w ramach trzeciego wymiaru – opartego o podział i dualizm – to zawsze będzie o co walczyć i będą istniały konflikty. Ludzkość od wieków pogrążona jest w postawie walki oraz przekonaniu, że świat wymaga naprawy, czyli inaczej mówiąc, rzeczywistość – sam wszechświat będący zwierciadłem – jest niewłaściwa. W relacji do tego, tak bardzo brakuje wyższej świadomości: dostrzeżenia i uszanowania obecności źródła, w tym z kim się walczy, oraz wdzięczności dla samej rzeczywistości wszechświata, za to, że odgrywa rolę tak doskonałego zwierciadła dla świadomości. Tkwimy więc w oporze przez życiem, a prawdziwe wyzwolenie czeka na nas tuż za rogiem, gdy zanurzymy się w źródle w sobie.

Ludzkość przez wszystkie stulecia jeszcze nie zastosowała tej nowej świadomości, mającej fundament na zakorzenieniu się w źródle, więc nie rozumie i nie jest sobie w stanie wyobrazić jakie piękne skutki i odmianę warunków życia na planecie przyniosłoby to. Wyobrażając sobie takie doświadczenie, w dalszym ciągu robi to trzeciowymiarowymi oczyma, projektując stare i te same konstrukty. Z góry odrzuca taką możliwość i kierunek, bo musiałaby się sama zmienić i wznieść ponad siebie. Ludziom się wydaje, że jak przestaną walczyć, to będzie jeszcze gorzej.

Walka widziana jest jako prawdziwa i jedyna słuszna droga, lecz tkwiąc w takim przekonaniu i postawie przez tysiące lat, nie zmieniło się w zasadzie nic. To zdumiewające, że samo to nie skłania już do refleksji. Taka świadomość i wynikająca z niej postawa zamyka nas na poziomie zbiorowym w nieustannie powtarzającym się doświadczeniu – zapętlonym hologramie 3D – uniemożliwiając jakąkolwiek zmianę. Dopóki w ludziach istnieją wzorce walki i bycia ofiarą, to zawsze będzie na zewnątrz istniał taki czy inny oprawca i będzie o co walczyć, a towarzyszyć temu będzie lęk o przetrwanie.

Wewnątrz ziemskiego hologramu trzeciego wymiaru, opartego na oddzieleniu i dualizmie, od zarania dziejów walczą ze soba dwie strony, które w swojej istocie są sobą nawzajem, przejawionymi aspektami świadomości źródła. Jedna strona chce sprawować władzę nad drugą, druga zaś chce sie wyzwolić. Nie rozpoznają one kim są w swojej istocie, rozczepionymi fragmentami źródła, doświadczającego siebie. Wyjście z tego hologramu iluzji, z takiego doswiadczenia walki stanie się możliwe, gdy u którejś ze stron pojawi się to rozpoznanie i wznosząc swoją świadomość w kierunku dostrojenia się do źródła, rozpoznając źródło także po drugiej stronie, zwyczajnie przetransformuje i rozpusci taki hologram doświadczenia ludzkiego. Czując i widząc obecność źródła w tym z kim sie walczy, łącząc się z ta obecnością poprzez swoje serce, transformuje się go oraz zasila i otwiera w nim potencjał na wzrost i zmianę świadomości, w konsekwencji czego – postawy. Do tej pory człowiek sam zasilał grę, z której tak bardzo chciał wyjść. Nienawiść i agresja kierowana ku drugiej stronie była najmocniejszym wibracyjnym spoiwem, zamykającym w takim hologramie doswiadczenia 3D. Teraz, pomimo choasu i wielu pozorów, wszystko to się zmienia.

Walka jest umysłową postawą, z której dopiero wychodzi działanie, wynikającą z zamknięcia i pogrążenia świadomości w egotycznym umyśle. Świadomość przez to widzi i doświadcza siebie w oderwaniu od reszty życia. Patrząc z perspektywy wejścia Ziemi w nowy cykl ewolucyjny, wibracyjnego przestrajania się matrycy ziemskiej na matrycę piatego wymiaru, obecne protesty pełnią w tym wszystkim swoją rolę – wypalają wzorce 3D i ostatecznie zamykają i kończą doświadczenie trzeciego wymiaru, poprzez energetyczne przesycenie się przestrzeni.
Rasę ludzką można porównać do przeistaczającej się w motyla gąsienicy. Walcząca ludzkość – tego typu świadomość, mentalność i postawa – jest obecnie buzującym kokonem gąsienicy, z którego za jakiś czas wyfrunie motyl – czyli ludzkość posiadająca wyższy poziom świadomości, a sam otworzony i zeschnięty kokon pozostanie wspomnieniem i reliktem przeszłości.

— – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –


Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1. Nowy cykl planetarnej ewolucji świadomości” już w sprzedaży.

Zachęcam się do zapoznania się z treścią mojej nowej książki, będącej zbiorem najbardziej wartościowych postów. W poniższym linku znajdziesz więcej informacji o czym ona jest.

Książka „Globalne Przebudzenie. Tom 1” już dostępna do nabycia

Jeśli jesteś zainteresowany/a nabyciem książki. Wyślij maila pod adres: globalneprzebudzenie1111@gmail.com

3 komentarze

  1. Zależy, co nazwiemy walką. Medytacje dla Ziemi w intencji powstrzymania zła, unicestwienia planów zaczipowania ludzkości, itp. wspierają dobro. Bierne czekanie na czipy i na totalne zniewolenie wcale nie jest dobre. Mam na myśli medytacje jako pokojową formę walki. Ale niestety, zło posługuje się siłą i czekanie jak przysłowiowe owce na rzeź nic nie da. Kto może wpływać na władze, niech to robi. Kto nie może, niech medytuje i wysyła dobre intencje. Brak bierności nie oznacza jeszcze agresji.

    Teresa
  2. Wszystko się zgadza. Podążam tą drogą oświecenia od tego roku. Ciekawi mnie tylko to kiedy to nastąpi? Ponieważ przejście z 3d do 5d ma być osiągalne do 2027 roku i wtedy zamknie się definitywnie. Pod koniec tego roku też mają wydarzyć się na niebie rzeczy bardzo niespotykane w skali tysięcy lat. Ciężko sobie wyobrazić jedynie z czego żyć do tego czasu tzn do jakich energii skierować swoją uwagę aby poprostu przetrwać ten okres.

    marcin

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *