Punkt zwrotny – Gregg Braden

punkt-zwrotny-b-iext26358976„Dwa odkrycia ze świata nauki pomagają zrewolucjonizować sposób w jaki odpowiadamy na pytanie „kim jestem?”. Wszechświat, nasz świat i nasze ciała składają się z współdzielonego pola energii, które umożliwia połączenie zwane przez fizyków kwantowych splątaniem. Natura zaś opiera się na współpracy i pomocy w celu wzajemnego przetrwania, a nie na „przetrwaniu najsilniejszych”, jak określał to Darwin. Te i inne odkrycia dają nam powody do zmiany myślenia o nas samych. W ramach starego sposobu myślenia pytanie brzmiało „Co może dać mi świat ?”. Dziś w świetle nowych odkryć naukowych oraz czasów ekstremów, sensownie będzie zmienić pytanie na „Co ja mogę wnieść do rodzącego się nowego świata?”. Skłania nas ono do samooceny, zachęca do rozpoznania kształtu rzeczywistości rodzącego się świata”.

Gregg Braden

 Gregg Braden uznawany jest za pioniera łączącego naukę ze starożytną mądrością oraz realiami świata. Z wykształcenia jest naukowcem, geologiem, który w 1986 r porzucił naznaczoną sukcesami karierę, aby zająć się eksploracją ukrytych górskich wiosek, odległych klasztorów, rozmowami z rdzennymi społecznościami, rozsianymi po całej Ziemi oraz badaniem starożytnych zapomnianych tekstów, starając łączyć się starożytną mądrość z najnowszymi osiągnięciami nauki. „Punkt Zwrotny” jest jego najnowszą książką, która w odróżnieniu od jego poprzednich pozycji takich jak „Głęboka Prawda”, „Czas Fraktalny”, „Boska Matryca”, „Uzdrawianie Wiary”, niemal całkowicie skupia się wokół problemów, wyzwań współczesnego świata, jednocześnie pokazując wiele idei, pomysłów, rozwiązań, które mogą popchnąć nasz świat w nowym, lepszym kierunku.

CZASY EKSTREMÓW

Pierwszym założeniem autora jest unaocznienie czytelnikowi, że żyjemy w obecnie w czasie ekstremów, w którym równolegle nakłada się na siebie wiele kryzysów, czego nigdy przedtem nie doświadczyło żadne pokolenie żyjące przed nami. Wg autora rozpoznanie rzeczywistości, w której przyszło nam żyć jest tak ważne, ponieważ pojawienie się normalności zależy od naszej gotowości do uznania, że transformacja naszego świata faktycznie ma miejsce. Za kryzysy, wymagające najpilniejszego działania Gregg uważa:

  • ekstrema klimatyczne – przyroda znalazła się w punkcie krytycznym, ze względu na wyniszczanie oceanów, lasów i zwierząt. Braden wymienia również fakty, takie jak wykresy, pokazujące, że od kilku lat mamy do czynienia z rekordową ilością anomalii klimatycznych, o zasięgu ogólnoświatowym.
  • ekstrema gospodarcze – światowa gospodarka i finanse w formie jaką znamy chwieje się na krawędzi zapaści, w nieznanym dotąd kierunku.
  • ekstrema energetyczne – wzrost intensywności zużycia energii, przy jednoczesnym kurczeniu się energetycznych źródeł naturalnych.
  • ekstrema populacyjne – nigdy wcześniej w historii, nie mierzyliśmy się z rosnącymi problemami tak wielu ilości ludzi, w obliczu malejących zapasów tak wielu zasobów.

Jedną z zalet pracy jaką wykonał autor, jest zabranie i przedstawienie wielu raportów, statystyk, wykresów, publikacji oraz analiz szanowanych organizacji, które wskazują na to,że żyjemy w czasach wielu kryzysów. Jedną z nich jest np. raport Światowego Forum Ekonomicznego – „Globalne Zagrożenia 2013”, sugerujący, że zmiany klimatyczne w połączeniu z chwiejnością światowej gospodarki, tworzą mieszankę wybuchową, której eksplozja może mieć długotrwały wpływ na oblicze świata. Skumulowanie się wielu kryzysów w tak krótkim czasie, świadczy o tym, że w naszym świecie dzieje się coś niezwykłego. Ekstrema są dane człowiekowi po to, aby zwrócił on wreszcie swoją uwagę na wiele istotnych aspektów rzeczywistości.

KRYZYS MYŚLENIA i NAJNOWSZE ODKRYCIA ŚWIATA NAUKI

„Jeśli nie zmienisz kierunku marszu, zajdziesz tam, dokąd się kierujesz”

Lao-Tzu

Jest jeszcze jeden kryzys, o którym Gregg mówi, że jest prawdopodobnie największy, lecz na tyle subtelny, że ciężko go dostrzec na pierwszy rzut oka, mianowicie kryzys myślenia. Kryzys, który dotyka naukowców, polityków, przywódców religijnych, a także przeciętnego człowieka. Nie można rozwiązać obecnych problemów w oparciu o sposób myślenia charakterystyczny dla przeszłości, która te problemy stworzyła. Jeszcze większym nonsensem jest czynić tak, wiedząc, że ten sposób myślenia jest błędny. Obecny paradygmat myślenia, będący fundamentem współczesnej historii świata, stoi w sprzeczności z najważniejszymi odkryciami, mającymi swój początek pod koniec ubiegłego wieku. Wielkim problemem jest to, że odkrycia naukowe nie są szeroko rozpowszechniane dla osób spoza świata nauki, przez co przeciętna osoba nie bierze udziału w dyskusji, więc nie zna tych odkryć. Jak słusznie autor zauważa: „Opór przeciwko rozpowszechnianiu najnowszych odkryć naukowych w mediach, szkołach i podręcznikach, sprawia, że tkwimy w sposobie myślenia, który doprowadził do największych kryzysów w historii ludzkości”. Najnowsze odkrycia z dziedziny biologii, fizyki, archeologi i genetyki, zmuszają nas na postawienie przed sobą na nowo pytania „kim jesteśmy?”.

11163quantumsight_innerBurzą one powielany przez ostatnie tysiąclecia mit kulturowy o naszym wzajemnym oddzieleniu od siebie i od świata. Jeżeli chcemy odpowiedzieć na to pytanie, najpierw musimy wg autora odpowiedzieć na sześć fundamentalnych pytań dotyczących naszego wzajemnego współoddziaływania. Tymi pytaniami są: 1. Jakie jest pochodzenie życia? 2.Skąd pochodzi życie człowieka? 3.Czym są dla nas nasze ciała? 4.Jakie jest nasze miejsce na świecie? 5.Jaki mamy związek z przeszłością? 6. Jak rozwiązujemy problemy?. Następnie autor ukazuje różnice w odpowiedziach na te pytania, pomiędzy myśleniem opartym na starych, fałszywych założeniach naukowych, a myśleniem opartym na nowych odkryciach naukowych.

Myślenie oparte na przestarzałych, fałszywych założeniach naukowych : 1. Zdarzenia losowe/przypadki. 2. Przypadkowe zdarzenia procesów losowych. 3. Oddzielenie i bezsilność. 4. Oddzielenie i niezależność. 5. Linearność, trend jednokierunkowy. 6. Rozwiązywanie problemów drogą rywalizacji, siły i konfliktów.

Myślenie oparte na nowych odkryciach naukowych: 1.Celowy proces twórczy. 2. Unikalna kombinacja zaprojektowanych układów. 3. Połączenie i powiązanie. 4. Połączenie i współzależność. 5.Cykliczność; powtarzalność warunków i kryzysów. 6. Rozwiązywanie problemów drogą współpracy, zrozumienia i wzajemnej pomocy.

Wszystkie najważniejsze odkrycia naukowe z ostatnich lat Gregg opisuje w swoich poprzednich książkach, więc przybliżę je dokładniej, gdy będę te poszczególne książki opisywał. Nowe odkrycia jasno mówią, że nauka z przeszłości nie jest już prawdą. Możliwości jakie wynikają z tego co odkrywamy obecnie są dla wielu źródłem optymizmu, czynnikiem odświeżającym spojrzenie na świat, a dla innych siła tak mocną wstrząsającą ich wieloletnim systemem przekonań, że nie są oni zwyczajnie gotowi na ich przyswojenie. Autor wykazał się dużą precyzją wskazując na przykłady pokazujące jak stare, fałszywe przekonania odgrywają nadrzędną rolę w naszym życiu. Mowa jest m.in o teorii Darwina, mówiącej, że życie jest pasmem zmagań, a o dobra trzeba walczyć. Pokazuje również jak te fałszywe przekonania odegrały destrukcyjną rolę na przestrzeni ostatnich wieków. Braden zdaje sobie sprawę z tego, że wiele ludzi jest po prostu przytłoczonych z powodu doniosłości i tempa zmian na świecie, lecz dobitnie podkreśla, że „Jednym z największych wyzwań naszych czasów, jest znalezienie w nas samych odpowiedzi na pytania „Czego się boimy? Co jest takiego w poznaniu najgłębszych prawd tego kim jesteśmy, skąd pochodzimy, że zagraża to naszemu stylowi życia? „.

To w jaki sposób będziemy się nawzajem traktować w czasach ekstremów, dokonanie wyboru pomiędzy rywalizacją a współpracą, zdeterminuje, w którym kierunku podążymy jako jedność, globalna społeczność. Ludzka świadomość i wola zadecydują, czy czas ekstremów będzie czasem zagłady czy też wielkiej transformacji. Wszystkie obecne ekstrema łączy wspólny mianownik – rozpadowi ulegają jedynie nasz sposób myślenia i styl życia. Póki co wydaje się, że ludzie skupiają się w tych czasach kryzysów na powrocie do starego świata, czekają, aż się wszystko uspokoi i wróci normalność, jak więc możemy rozkwitać przy takiej postawie w nowym świecie? Chcąc sprostać czekającym nas wyzwaniom, warto postawić sobie trzy pytania: 1. Jak możemy rozwiązać obecne problemy, skoro nie mamy do nich szczerego podejścia? 2. Czy mamy odwagę zaakceptować to co najnowsze osiągnięcia nauki odkrywają przed nami na temat tego, kim jesteśmy we wszechświecie i jakie jest nasze miejsce na tym świecie? 3. Jak przystosować się do zmieniającego się świata, stosując w życiu codziennym prawa duchowości i współczesnej nauki?

PUNKT ZWROTNY

Sam kryzys nie oznacza, że dzieje się coś złego, może oznaczać również, że dzieje się coś wielkiego. Autor pyta czy może być coś bardziej duchowego niż wykorzystanie najgłębszych prawd odkrytych przez naukę do rozwiązania najważniejszych problemów świata?  Czym jest tytułowy punkt zwrotny? Każdy kryzys zawiera w sobie moment, w którym może zostać przekształcony w pozytywną transformacją – tak zwany punkt zwrotny. Zanim dojdzie do punktu krytycznego każdego z ekstremów, natura daje szansę, aby wejść na inna ścieżkę, prowadząca do stworzenia nowych, lepszych warunków.  Taki punkt zwrotny ma miejsce dla naszej cywilizacji właśnie teraz.

Punkty zwrotne pojawiają się w sposób zamierzony lub spontanicznie. Można je samemu stworzyć, gdy posiada się odpowiedni poziom świadomości, pozwalający dostrzec zły kierunek drogi, którą się uczęszcza oraz mając wizje i pomysły na przetransformowanie tej drogi. Mogą się one również pojawić spontanicznie, na skutek np odkryć prowadzących do zmiany myślenia lub pod wpływem wydarzeń, które zmieniają nasz światopogląd. Kluczem do skorzystania z punktu zwrotnego jest zrozumienie, że z chwilą jego pojawienia się, otwierają się przed nami drzwi do całkowicie nowych możliwości i odmiennych rezultatów. Gregg Braden zachęca nas, abyśmy szczerze odpowiedzieli przed sobą na pytanie „Czy jako ludzkość jesteśmy gotowi na wejście w punkt zwrotny, prowadzący do największej w dziejach transformacji stylu życia i sposobu myślenia? Czy tego naprawdę chcemy? Czy się tego nie boimy?”

New Life Autor wymienia trzy decyzje, które można podjąć w momencie pojawienia się punktu zwrotnego. Każda z tych decyzji prowadzi na inną ścieżkę.

  • Rozpoznanie i wykorzystanie punktu zwrotnego – nowa informacja staje się powodem zmiany myślenia i zachowania.
  • Odrzucenie punktu zwrotnego – odrzucenie informacji powstałych dzięki nowym odkryciom. Osoby takie wierzą w możliwość życia w dotychczasowym kształcie.
  • Zignorowanie mocy punktu zwrotnego – dla osób idących tą ścieżką istnieje sprzeczność pomiędzy tym co uważali za prawdę w przeszłości, a tym co wynika z najnowszej wiedzy. Często przepaść pomiędzy ludzkimi przekonaniami, wierzeniami a najnowszymi odkryciami jest po prostu tak duża, że ludzie zwyczajnie nie potrafią przyswoić tych faktów.

Ponadto ogromnym problemem współczesnego człowieka jest to, że o wiele wygodniej i prościej jest mu pozostać w starych nawykach i paradygmatach z przeszłości, nawet jeżeli nie są one już dla niego korzystne, niż zmierzyć się z niepewnością, która nowa rzeczywistość wniosłaby w jego życie. Nie od dziś wiadomo, że ludzka natura boi się zmian.

GOTOWE NARZĘDZIA

 Niezwykle wartościową pracą, wykonaną przez Gregga jest przedstawienie mnóstwa pomysłów i projektów ludzi oraz firm z całego świata, które są ukierunkowane na budowanie lepszego świata, dostarczając nam alternatywnych rozwiązań dla najważniejszych sektorów życia społecznego. Mowa jest między innymi o sposobach dystrybucji żywności, energii oraz o nowoczesnym, ekologicznym budownictwie. Braden przybliża nam alternatywne, odnawialne źródła energii. Wspomina również o technologiach wykorzystujących potencjał energetyczny na poziomie kwantowym, czyli o wolnej energii. Sam jako inżynier studiował teorię wolnej energii, energię punktu zerowego, potencjał kwantowy i fizykę pól torsyjnych, a jego bestseller „Boska Matryca” stał się podstawą filmu „Splątanie Kwantowe”. Obiecujące badania nad energią punktu zerowego i technologią pól torsyjnych, dysponują potencjałem, pozwalającym całkowicie zrewolucjonizować nasze myślenie na temat energii, umożliwiając łatwą dystrybucję w każdym rejonie świata. Wymienione w książce nowatorskie projekty, pozwalają uświadomić sobie jak wiele dokonano już na polu myślenia o przyszłości. Ten rozdział książki uważam za bardzo ważny, ponieważ informacje tam zawarte mogą dać nadzieje dla ludzi, którzy nie widzą wyjścia z obecnej sytuacji na świecie. Wszystkie te gotowe rozwiązania technologiczne, pokazują, że dysponujemy już elementami pozwalającymi na wprowadzanie wielkich rozwiązań, jedyne czego nam jeszcze brakuje to wizja, opierająca się na zmianie myślenia, czyniąca z tego nasz priorytet. Autor przywołuje w tym miejscu przykład wizji Kennedy’ego dotyczącej podboju księżyca, który pokazał, że przy jasnej wizji oraz uznaniu jej za priorytet, wspólnym wysiłkiem w przeciągu ośmiu lat dokonano czegoś, o czym wcześniej większość nie śmiała nawet pomyśleć.

 WYRABIANIE ODPORNOŚCI SPOŁECZNEJ

„Transformacja osobista może i ma globalne skutki (…). Rewolucja, która ocali świat, to w ostatecznym rozrachunku nasza rewolucja osobista.”

Marianne Williamson. Nauczycielka duchowa, pisarka.

Budowanie w sobie odporności na czasy ekstremów, jest wątkiem, który warto tutaj przybliżyć. Sprostanie wielkim wyzwaniom, które na nas w najbliższej przyszłości czekają, wymaga wygenerowania w sobie dużej odporności, która pozwoli nam przejść przez wszystkie zamieszania. Nasze pojęcie odporności znajduje odzwierciedlenia w sposobie myślenia i stylu życia. Autor jako składowe odporności wymienia: samopoznanie, osobiste poczucie nadziei, zdolność zdrowego radzenia sobie z problemami, silne relacje interpersonalne, odnajdywanie sensu życia codziennego. Przedstawia także strategie radzenia sobie ze stresem. Mówi jeszcze o jednym elemencie odporności, którego klucz spoczywa w sercu, które jest najważniejszym organem w naszym ciele. Mózg otrzymuje polecenia właśnie z serca, a od jakości emocjonalnego sygnału wysłanego przez serce do mózgu, zależy rodzaj substancji uwalnianych do organizmu. Warte uwagi są przybliżone w książce badania oraz autorskie techniki Institute of HeartMath (IHM) – pionierską organizację badawczą, specjalizująca się w niekonwencjonalnych badaniach nad mocą serca. Gregg przez 20 lat miał zaszczyt współpracować założycielami i naukowcami z tego instytutu. HeartMath oraz inne podobne organizacje przywracają wiarygodność mądrości starożytnych przodków i bliskich nam tradycji duchowych, które uczą uzdrawiania przez serce za pomocą technik medytacyjnych i modlitwy.

Zmierzając ku końcowi, chcę zaznaczyć, że nie udało mi się tutaj zawrzeć wielu innych wątków i informacji, z którymi dzieli się z nami autor. Nie chcę, aby ten post ciągnął się w nieskończoność ( i tak już jest długi). Na pewno warto sięgnąć po „Punkt Zwrotny”, aby bardziej szczegółowo zapoznać się z tym co tutaj przybliżyłem, jak i dowiedzieć się więcej o tym co do powiedzenia ma Gregg Braden.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *