Rok 2017 – Na jakim etapie transformacji świata jesteśmy ?

Odczekując kilkanaście dni, aby lepiej wyczuć energię roku 2017, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma własnymi przemyśleniami i wskazówkami, które mogą ułatwić nawigację poprzez rok 2017.

Rok 2017 zapowiada się w moim odczuciu jako niesamowity i magiczny rok, którego energia będzie nakłaniać i nakierowywać ludzi na zwrócenie się do własnego wnętrza i wyruszenie w podróż do głębi swojego jestestwa, czyli inaczej mówiąc, wszystko to co szeroko pojmowane jest jako duchowość. Ludzie, którzy już są lub będą wchodzić w tym okresie na ścieżkę rozwoju i transformacji własnej świadomości, będą otrzymywać potężne energetyczne wsparcie przestrzeni. Gdy wybierzemy drogę miłości i świadomości, przestrzeń będzie nas bardzo mocno wspierała w dokonywaniu własnego uzdrowienia i wzniesienia na wszelkim poziomie – fizycznym, mentalnym, emocjonalnym. Myślę, że zaobserwujemy w tym roku na o wiele większą skalę niż dotychczas otwieranie się ludzi na świadomość i duchowość. Symbolicznie można powiedzieć, że mocno zostanie przesunięta zwrotnica globalnej, zbiorowej świadomości w kierunku koncentracji się na własnym wnętrzu – na sercu. Oczywiście nie dotyczy to wszystkich – wiele ludzi pójdzie też jeszcze mocniej niż dotychczas w stronę ego – jednak bardzo widoczny w tym roku będzie proces otwierania się ludzi na duchowy wymiar życia.

Ludzie będą otrzymywać prowadzenie, impulsy oraz głębszy wgląd w siebie, żeby rozpoznać w sobie największe ograniczenia, programy, nawyki, które ich blokują i wstrzymują w rozwoju, a także będą inspirowani oraz wspierani, aby się z nich uwalniać i jednocześnie wypełniać się światłem. Już teraz, na poziomie kolektywnym widać ogromne przyśpieszenie jeśli chodzi o ludzką gotowość do zainteresowania się tematyką własnych myśli i emocji oraz ich wpływu na kreowanie własnego życia.

Rok 2017 jest więc rokiem pracy nad sobą, sprzątania własnego wnętrza, sumiennego i rzetelnego uwalniania wszelkich trzeciowymiarowych negatywnych i destrukcyjnych wzorców i programów. Jednocześnie jest  to rok mocnego wejścia na wyższy fraktal świadomości, wypełniania się światłem piątego wymiaru.

 

PRZEJŚCIE NA KOLEJNE ETAPY WZNOSZENIA ŚWIADOMOŚCI

Od dłuższego czasu można rozpoznać dokonujące się w nas  trzy równoległe procesy wpływające na ogólne poszerzenie naszej świadomości i percepcji. Na pierwszym poziomie odkrywamy fałsz, kontrolę i próbę zniewolenia nas przez światowy system, w obrębie którego żyjemy.

Na drugim poziomie, który można nazwać poziomem duchowym, odkrywamy swoją prawdziwą naturę, esencję tego kim jesteśmy – czystą nieuwarunkowaną i twórczą świadomością, która jest  przejawem miłości. Świadomością daleko wychodzącą poza tożsamość i koncepcje siebie stworzoną przez uwarunkowany umysł, doświadczającą poprzez fizyczne ciało życia na planie ziemskim. W gruncie rzeczy przypominamy sobie na nowo, że jesteśmy istotami świetlistymi, a nasze ciała daleko rozchodzą się poza zwykłą fizyczność, będąc matrycami częstotliwości, w których każda komórka ciała posiada energetyczno-informacyjny zapis na temat reszty naszego ciała, a także jest nośnikiem informacji o Wszechświecie. Budzimy się do bycia miłością, którą jesteśmy od zawsze.

mother-universe-by-ira-star-being1

Jeśli chcesz zrozumieć Wszechświat myśl w kategoriach energii, częstotliwości i wibracji.”

Nicola Tesla

Na trzecim poziomie zaczynamy kwestionować panujący paradygmat opisujący naturę otaczającej nas rzeczywistości. Odkrywamy, że Wszechświat stanowi holograficzną jedność, a my sami jesteśmy jego zminiaturyzowanym odbiciem. Wszystko w nim jest wibrującą energią – wypełnioną informacją kompozycją światła, dźwięku i koloru – a sama materia jest jedynie zagęszczoną wibracją światła.  Zaczynamy pojmować rzeczywistość poprzez pryzmat sieci energetycznej, w której wszystko co istnieje jest ze sobą połączone i splątane, stanowiąc przejaw jednej świadomości, światła i informacji. Uświadamiamy sobie, że nasze myśli, emocje i czyny są także wibrującymi wzorcami i polami energetyczno-informacyjnymi, przez co dążymy do ich harmonizacji i uzyskania nad nimi samokontroli, aby „dostroić” się, wejść w rezonans polami i prawami kosmosu, które są oparte o częstotliwość miłości i harmonii, co umożliwia nam piękny rozwój i ewolucję.

„Wszystko jest energią. Wszystko. Dostrój się do częstotliwości tego, czego pragniesz, a w nieunikniony sposób stanie się to Twoją rzeczywistością. Nie może być inaczej. To nie filozofia, to fizyka”

Darryl Anka

W obrębie całej jedności, którą stanowi Planeta wraz z jej mieszkańcami można wyszczególnić dwie grupy, dwa kierunki, którymi podążają ludzie. Mocno uogólniając i uproszczając, jedną grupę stanowią ludzie, którzy weszli już na drogę rozwoju swojej świadomości i rozwijają swoją wiedzę oraz poszerzają swoją percepcję na wyżej wymienionych trzech poziomach. Druga grupa ludzi kompletnie nie zdaje sobie sprawę z rzeczy, które wyżej opisałem. Taka świadomość i perspektywa jest dla nich zupełnie obca i abstrakcyjna. Takie osoby w dalszym ciągu idą przez życie z wdrukowanymi im przez system i społeczeństwo, powielanymi od pokoleń,  przestarzałymi fałszywymi i nieaktualnymi już programami i przekonaniami, a ich życie skupia się wokół matriksowskiego modelu życia: pracuj, konsumuj, bądź posłuszny, słuchaj innych i nie stawiaj sobie pytań.

Myślę, że rok 2017 będzie rokiem, w którym naprawdę na dużą już skalę ludzie z drugiej grupy będą wchodzić na swoją własną, unikalną ścieżkę rozwoju świadomości i dołączą do pierwszej grupy. Z drugiej strony też o wiele silniej rozjedzie się odległość (poziom częstotliwości pól) między osobami z grupy pierwszej a tymi co pozostaną w grupie drugiej, do tego stopnia, że osoby z obu grup będą tak zgoła odmiennie doświadczać i interpretować siebie oraz rzeczywistość, z innej perspektywy patrzeć na wydarzenia na arenie światowej, przez co będzie się wydawać, że żyją oni w całkiem odmiennych rzeczywistościach, jeśli wiecie co mam na myśli.

Kolektywnie, globalna ludzka świadomość ulegnie w tym roku na pewno znacznemu przesunięciu. Ponownie mocno uogólniając, powinno wyglądać to mniej więcej w ten sposób, że każdy człowiek przesunie się o pewien poziom, przeskoczy na swojej ścieżce ewolucji na następny fraktal świadomości. W gruncie rzeczy już znajdujemy się w trakcie takiego „przesunięcia”. Wnikliwie obserwując poprzedni rok 2016, na pewno można dojść do wniosku, że nasza kolektywna świadomość jest otwarta i gotowa do wykonania mocnego kroku na przód.

  O wielkości postawionego przez nas kroku, o naszym progresie w roku 2017 będzie głównie decydować nasza intencja oraz wewnętrzna czystość i cisza, czyli to na ile jesteśmy już uwolnieni i oczyszczeniu z wszelkich trzeciowymiarowych,  ciężkich energii – wszelkich programów umysłu, wzorców postaw, zachowań, reagowania, schematów myślowych itd. Ten warunek będzie determinował jakie natężenie światła, informacji piątego wymiaru będziemy w stanie zaabsorbować. Tak więc na ile człowiek będzie gotowy, na tyle będzie w stanie „wziąć” dla siebie z tej energii, którą będzie wypełniona przestrzeń w roku 2017.

Każdy ma swoją ścieżkę i będzie doświadczał transformacji świadomości przez najbliższe lata na swój własny, unikalny sposób, więc dużym wyzwaniem jest pisanie ogólnikowo na temat tego procesu, bo u każdego człowieka może on wyglądać z goła odmiennie, co w gruncie rzeczy jet czymś fascynującym i pięknym. Każda droga prowadzi jednak przez serce, które jest nawigatorem przez okres zmian. Nie ma jednego określonego, pasującego do wszystkich wzorca, każdy powinien wsłuchać się i kierować własnym sercem. Serce zawsze podpowie, po której stronie prawda leży. Ten kto twierdzi, że zna jedyną istniejącą drogę to tak naprawdę nie wie nic.

heart-light-1

W przypadku każdego człowieka mogą zostać użyte inne „wybudzacze”, czyli impulsy, inspiracje bądź zdarzenia życiowe, które naprowadzą go na drogę rozwoju świadomości. Każdy też przychodzi na ten świat z innym planem życia oraz różnymi „lekcjami” do przerobienia, celami do zrealizowania oraz darami, którymi będzie się dzielił.

W rozpoczynającym się roku osoby, które wykazują marginalne lub zerowe zainteresowanie tym co się dzieje ze światem, skupiające  się wyłącznie na swoich codziennych obowiązkach i rutynach typu praca, dom, konsumpcja i hobby, zaczną z o wiele większą niż dotychczas częstotliwością otwierać się na duchowy wymiar życia, rozpoznając w sobie całe warstwy programów trzeciowymiarowego umysłu, które dotychczas blokowały bądź mocno hamowały napływ do ich życia światła świadomości. Myślę, że to będzie bardzo widoczny proces w roku 2017.

Tak jak powiedziałem, sposobów wejścia i na własną ścieżkę i podążania nią mogą być tysiące, przy czym nie zawsze człowiek musi nawet sobie zdawać sprawę, że rozpoczyna własną wewnętrzną podróż w kierunku światła świadomości. Jednak można powiedzieć, że każdy powinien poczuć głęboko w sobie impuls, szept intuicji, która będzie inspirować i dopingować  do tego, aby skoncentrować się bardziej na swoim wnętrzu.

Koncentracja i uwaga osób, które dosyć niedawno zaczęły interesować się tematyką zmian na Ziemi będzie jeszcze bardziej sukcesywnie niż dotychczas przekierowywana do ich wnętrza. Takie osoby coraz głębiej i pełniej zaczną rozumieć, że to na czym skupiają swoją uwagę „rośnie” – jest zasilane ich własną energią. Tym sposobem, takie osoby będą od wewnątrz stymulowane i inspirowane do tego, aby coraz mniej czasu i uwagi poświęcać na badanie, analizowanie, komentowanie i przyglądanie się jak funkcjonują wszelkie dziedziny i mechanizmy upadającego, niewolniczego systemu. Będą odchodzić od „wciągania się” w niskowibracyjne wydarzenia i „teorie” na arenie światowej, a zaczną koncentrować się na boskości, którą noszą w sobie, na pracy nad „rozświetlaniem się”.

Myślę, że rozpoczynający się rok niesie właśnie naukę, aby zyskać umiejętność świadomego poświęcania swojej uwagę tylko temu co jest dla nas wznoszące i afirmujące nasz rozwój. Właśnie z uwagi na to można pokusić się, aby nazwać rok 2017 rokiem duchowości.

Czuję też, że w tym roku u osób, które są zaangażowane od dłuższego czasu w rozwój świadomości nastąpi widoczna i znacząca aktywacja talentów oraz potencjałów, z którymi przyszli na Ziemię, aby podzielić się nimi ze światem. Osoby, które od dłuższego czasu przeczuwają, że mają jakieś zadanie do wykonania na tym świecie, że przyszli tutaj, aby coś wnieść do świata, mogą w tym roku odkryć te dary i bardzo szybko je rozwijać, ponieważ ten rok będzie o wiele bardziej niż poprzednie lata energetycznie nakierowany na budowę nowego świata. Dlatego uważam, że rok 2017 będzie piękny dla osób, które są w rozwoju, pragną się oczyszczać i wznosić, ale są też trochę jeszcze zagubione, bo być może ciężko jest im odnaleźć się we współczesny świecie oraz nie odnalazły jeszcze swojej pasji i przestrzeni, w której mogłyby realizować się i spełniać w tworzeniu nowego świata.

Zapewne częste będą także przypadki, gdzie u osób, które mocno żyły do tej pory „matriksowskim snem” nastąpią jak za pomocą dotknięcia czarodziejską różdżką, otwarcia i aktywacje potencjałów, które w pozytywnym sensie wywrócą życie do góry nogami, sprawiając, że taka osoba zacznie interesować się i robić zupełnie nowe rzeczy i projekty, o których nawet wcześniej nie pomyślałaby.

 

DOKONYWANIE WYBORU WE WŁASNYM SERCU

spiritual-path

Przez rok 2017 energetycznie będziemy kierowani do tego, aby za pomocą serca dokonać głębokiego, wewnętrznego wyboru czy decydujemy się na własną odnowę czy nie. Każda osoba na Planecie będzie coraz dobitniej słyszeć wezwanie z poziomu swojej duszy, aby wejść na drogę transformacji swojej świadomości, a decyzję o tym będzie podejmować sama w oparciu o swoją wolną wolę. Jakakolwiek decyzja zostanie przez nią podjęta to będzie zgodna z jej własną świętą ścieżką, którą podąża, powinno się uszanować. Przy takim energetycznym wsparciu przestrzeni jakie będzie w roku 2017, możliwe i dostępne dla nas jest dokonywanie takich gigantycznych oczyszczeń, uzdrowień, uwolnień i wzniesienia świadomości, które wcześniej pochłonęło i wymagałyby przepracowania okresu wielu inkarnacji. Dlatego moim zdaniem nie warto marnować tego pięknego okresu i szczerze poświęcić się własnemu rozwojowi. Zależy mi bardzo, aby każdy się o tym dowiedział i był tego świadom.

Poprzez kierowanie własnej uwagi oraz określanie intencji każdy z nas będzie dokonywał wyboru własnej ścieżki, decydując w ten sposób o wyborze i tworzeniu osobistej linii czasowej, czyli własnej wizji i wersji siebie w przyszłości.

Z tego powodu rok 2017 jest ogromną szansą i okresem możliwości dla każdego człowieka. Jest okresem, w którym można poczynić wielkie kroki do przodu. Osoby, które dotychczas nie wykazywały zainteresowania tą tematyką, zaczynając swoją przygodę z rozwojem świadomości, będą w stanie osiągać wielkie postępy, notować błyskawiczny rozwój, gdzie praktycznie z dnia na dzień perspektywa patrzenia na wszystko zacznie ulegać zmianie i poszerzeniu. Osoby, które poświęciły już trochę czasu na pracę nad oczyszczaniem i wznoszeniem swojej świadomości mogą mieć pod koniec roku wrażenie, że w porównaniu z czasem gdy wchodzili w rok 2017, stali się istotami w całkiem nowy i szerszy sposób odczuwającymi i definiującymi siebie oraz rzeczywistość.

WAŻNA ROLA PRZESTRZENI SNÓW

fantasy-shore

Ważną rolę w roku 2017 będą ogrywać nasze sny, ponieważ są one przestrzenią, w której świadomość jest o wiele bardziej wolna od wpływu i uwarunkowania trzeciowymiarowego umysłu. Sny są najprostszą i bezpośrednią drogą, poprzez którą mogą się do nas przebić i dotrzeć częstotliwości (zakodowane w nich informacje) z wyższowymiarowych przestrzeni.

Rola snów będzie polegała na tym, że m.in poprzez nie, kwestionowany i przełamywany będzie paradygmat, uznający że trzeciowymiarowa rzeczywistość jest  wszystkim co istnieje. Sny będą używane jako narzędzie do rozbijania twardych i skostniałych przekonań o trwałości i stałości materii, przestrzeni oraz czasu.

Może to wyglądać m.in tak, że niektórzy ludzie, którzy twierdzą, że rzeczywistość widziana ich oczyma jest wszystkim co istnieje, a czas płynie w sposób sztywny i linearny, poprzez sny otrzymają wizję lub informację, które wydarzą się i potwierdzą w ich życiu w przeciągu kilku dni. Możliwe, że częściej będą się śnić im bliskie osoby, które już odeszły z ziemskiego planu. Oczywiście to tylko na szybko wymyślone przeze mnie przykłady, ale mniej więcej na tym to będzie polegać. Na poziomie snów może się również uaktywnić u wielu osób komunikacja z wyższym ja czy przewodnikami duchowymi, co może objawić się m.in jako otrzymywanie w trakcie snów, poprzez wizje i obrazy, dużych „pakietów informacji”, odnoszących się realizacji własnych celów, zadań czy potencjałów z jakimi tutaj przyszliśmy.

Warto więc być wyczulonym na sferę własnych snów, ponieważ można ją świetnie wykorzystać dla własnego rozwoju. W tym celu mogę polecić regularne słuchanie na słuchawkach przed snem dźwięków opartych o solfeżową częstotliwość 741 Hz.

W KIERUNKU ZAŁAMYWANIA SIĘ ŚWIATA, ROLA ZAŁAMANIA

Tak naprawdę jesteśmy w początkowej fazie strategii transformacji Planety. Ponieważ wszystkie struktury (polityczne, gospodarcze, społeczne, ekonomiczne, religijne, edukacyjne, medyczne itd) utrzymują ludzkość tak naprawdę w więzieniu i ograniczeniu, prędzej czy później będą musiały upaść, pod własnym ciężarem fałszu i zgnilizny. Dopiero jak ludzie zobaczą, że świat w  jakim żyli był tak naprawdę sztuczny i zaprojektowany, oraz że to co wydawało się zawsze stabilne i pewne jest czymś kruchym i upadającym, a model życia oparty o konsumpcje, posiadanie i gromadzenie rzeczy się nie sprawdził, wtedy pojawi się w nich gotowość do rozpoznania i zanegowania w sobie zakodowanych fałszywych i destrukcyjnych kulturowych przekonań, dzięki czemu jako ludzkość będziemy po raz pierwszy w stanie wyjść z ciasnoty własnych ograniczeń, stając się zdolnymi do zakwestionowania całokształtu duchowego i materialnego dorobku cywilizacji. Wtedy proces transformacji wejdzie w następną fazę i ulegnie znacznemu przyśpieszeniu.

Ponieważ od tysiącleci aż po dzisiaj kolektywnie uwaga i świadomość ludzka jest zdecydowanie skierowana na zewnątrz, więc załamywanie się i przemiana świata rozpocznie i o wiele mocniej zaakcentuje się również „od zewnętrznej strony” człowieka – od wydawałoby się tak stałego i realnego świata, po którym się porusza – co spowoduje, że ludzkość stanie się bardziej otwarta i przygotowana na zbliżające się burzenie wewnętrznego świata –  całego mitu i opowieści kulturowej, która od setek lat jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nie dałoby rady zmienić wewnętrznej sfery przekonań, poglądów i wierzeń, jeżeli świat zewnętrzny funkcjonowałby sprawnie i bez zarzutu.

Gdy to co człowiekowi jest najbliższe i namacalne, czyli ekonomia, polityka i gospodarka – cały świat, który widzi na zewnątrz – się załamie, gdy na jaw wyjdzie moralność klas i elit, którym taki człowiek zaufał i zawierzył, aby go prowadzili przez życie, mówili co ma myśleć oraz podejmowali w jego imieniu wszystkie ważne decyzje, wtedy wytrącony z komfortu i życiowej rutyny, pozostawiony sam sobie bez jakiegokolwiek punktu zaczepienia, stanie się gotowy zacząć myśleć o wszystkim w nowych kategoriach (które na dzień dzisiejszy są jeszcze abstrakcyjne i mało dostępne dla jego wyobraźni), zajrzeć w głąb siebie samego, stawiać sobie pytania o przyczynę tego wszystkiego, zreinterpretować na nowo wiele ważnych niepodważalnych dotąd przekonań, na których opierał się fundament świata itd., co w szerszej perspektywie widziane jest również jako element przekierowywania się zbiorowej, globalnej ludzkiej świadomość z zewnątrz do wnętrza, a to w gruncie rzeczy jest także obliczem duchowości, która w roku 2017 będzie energetycznie zasilana i wspierana przez przestrzeń.

Oczywiście załamywanie się świata będzie robiło dużo hałasu i będzie bardziej rzucać się w oczy niż budząca się w tym samym czasie świadomość, a uwaga jaką poświęcą temu media spowoduje mylne wrażenie, że nasz świat pogrąża się w chaosie i nic innego się nie dzieje. Oczywiście jest to błędne postrzeganie, ponieważ rodząca się równoległe nowy wymiar duchowości, będzie mocno rozkwitać w ciszy.

where-is-your-soul-on-the-path-of-spiritual-evolution

ROK, W KTÓRYM DOTYCHCZASOWA PRACA NAD WŁASNĄ ŚWIADOMOŚCIĄ BĘDZIE WIDOCZNA JAKO ŚWIETNA INWESTYCJA

Nasz świat znajduje się na progu wyjścia z trzeciego wymiaru i wejścia w następną oktawę świadomości jaką jest piąty wymiar. Oznacza to, że towarzyszyć temu procesowi będzie dużo chaosu, dezorientacji i zamieszania, ponieważ w trakcie takiego przejścia muszą zawalić się wszystkie niewolnicze, zbudowane i zasilane przez ludzki egotyczny umysł struktury będące fundamentami starego świata. Taka wielka zmiana siłą rzeczy wygeneruje również masę gniewu, złości, agresji i lęku, z racji tego, że po pierwsze, na jaw wypłynie cała prawda o tym czym tak naprawdę był ten stary zapadający się świat, po drugie w trakcie takiego przesunięcia w ludzkich umysłach rozbijane oraz rozpuszczane są wszelkie programy oparte o ego i podział (narodowy, rasowy, religijny, polityczny itd), więc w pierwszych fazach wychodzenia z trzeciego wymiaru programy te, zanim zaczną być uwalniane z umysłów to uprzednio nasilą się, m.in po to aby człowiek mógł pojąć i zrozumieć całą ich dysfunkcjonalność i zostawić je za sobą, co będzie ważnym doświadczeniem i lekcją do odrobienia. Po trzecie zdecydowana większość osób nie jest doinformowana w kwestii tego co aktualnie dzieje się na Planecie, więc reakcje takich ludzi w dużej mierze oparte będą na strachu, co wynikać będzie z ich nieświadomości.

Każdy kolejny miesiąc coraz dobitniej pokaże, że skupienie się w ostatnich latach na rozwoju własnej świadomości było kapitalną inwestycją, najlepszą z możliwych. Szczególnie stanie się to wyraźnie widoczne, gdy nasz świat wejdzie w fazę ostrego załamywania się, co może mieć miejsce w roku 2017. Dosyć łatwo sobie wyobrazić i przewidzieć, że wtedy dotychczasowa praca nad poszerzaniem i wznoszeniem swojej świadomości okaże się bardzo pomocna, wręcz bezcenna, ponieważ załamywanie się świata będzie katalizatorem wielkich zmian oraz głównym powodem, że obie grupy ludzi, które wymieniłem w początkowej części tekstu, zaczną się od siebie oddalać. Tym co najmocniej odróżnia te grupy jest wektor zwrócenia własnej uwagi. U jednych świadomość i uwaga skierowana jest na zewnątrz, będąc zaabsorbowaną i pochłoniętą zewnętrznym matriksowskim światem, zaś w drugiej grupie świadomość ludzi skupiona jest (mniej lub bardziej, ale jednak) na przestrzeni własnego wnętrza.

inner-flame

Stan świadomości człowieka głównie zadecyduje o tym w jaki sposób będzie się odbierać i interpretować zachodzące zmiany. Świadomość i wiedza będą również rzutować na to co każdy będzie wewnątrz siebie doświadczał, jak będzie definiował siebie, rzeczywistość wokół siebie, zachodzące wydarzenia oraz jak będzie się czuł.

Mając to na uwadze, osoby z drugiej grupy, mocno uwarunkowane i zapętlone przez swój umysł, niedoinformowane w kwestii tego co się naprawdę dzieje, będą w dużej mierze reagować na wydarzenia i okoliczności przez pryzmat parametrów trzeciowymiarowego umysłu, głównie strachu i separacji. W obliczu załamywania się ekonomii czy gospodarki tacy ludzie będą czuć się mocno zdezorientowani, zagubieni, niepewni co do przyszłości, ponieważ ich życie kręciło się wokół zarabiania pieniędzy i konsumpcji. I tutaj tylko wyłącznie ich wewnętrzna mądrość, intuicja oraz gotowość lub jej brak będą decydować o tym czy wszystko to okaże się dla nich bodźcem do wejścia na ścieżkę transformacji własnej świadomości, czy jeszcze bardziej zakopią się we własnym umyśle i ego.

Zaś grupa ludzi, która jest mocno zaangażowana we własne oczyszczanie i wznoszenie swojej świadomości będzie zgoła odmiennie reagować na te same wydarzenia. Z powodu, że wszystko się wali, w duchu będą czuć radość i ulgę, ponieważ doskonale będą zdawać sobie sprawę z tego czemu to służy oraz, że jest to niezbędnym, najcięższym krokiem w kierunku budowy nowego świata. Szokujące informacje na temat braku moralności i działań elit sterujących światem nie będą dla niech zaskoczeniem, ponieważ od dawna od tym wiedzieli i oczekiwali kiedy te prawdy wypłyną na światło dzienne. Będą wiedzieć, że sprawy posuwają się do przodu, we właściwym kierunku. Nie będą więc reagować gniewem i agresją tak jak pozostała część społeczeństwa. Ich serca będą się otwierały i wypełniać współczuciem, ponieważ ludzie ci będą wiedzieć, że to jest właśnie czas, aby się wspierać i nawzajem pomagać i wznieść się ponad podziały utworzone przez system.

Praca, którą włożyli w swój rozwój pozwoli im trwać w spokoju, w wewnętrznej ciszy, panować nad swoimi myślami i emocjami oraz mocno absorbować światło i energię, którą przynosi przestrzeń w roku 2017, dzięki czemu będą się w tym czasie mocno wznosić, aktywując w sobie wiele potencjałów z jakimi tu przybyli, a także podążać w kierunku mistrzostwa i boskości, którą noszą głęboko w sobie.

W obliczu takich wydarzeń o charakterze globalnym, różni ludzie będą różnie reagować, co spowoduje też duże zmiany w kolektywnym ziemskim polu morfogenetycznym, co z kolei będzie impulsem dla ewolucji naszej świadomości. Nastąpi wtedy dużo mocniejszy niż dotychczas efekt sprzężenie zwrotnego – wraz z budzeniem się ludzi ładowane wibracją i informacją będzie ziemskie pole morfogenetyczne, przez co coraz silniej nowa świadomość i energia będą zakotwiczane na ziemskim planie, co spowoduje, że masowo zaczną się otwierać i przebudzać kolejne osoby. Wtedy nastąpi dopiero prawdziwe otwarcie na duchowość i świadomość.

Taki scenariusz jest bardzo prawdopodobny w roku 2017, a jeśli nie w tym roku to prędzej czy później i tak się to wydarzy, chociaż to właśnie rok 2017 ma ogromny potencjał energetyczny na dokonanie tego.

W roku 2017 ludzie świadomi zaczną czuć się dużo bardziej swobodnie w społeczeństwie. Zaczną też dochodzić do coraz większego głosu oraz pełnić w nim większą rolę. Będzie to stopniowo przechodziło z etapu, w którym ludzie tacy byli nierozumiani i często wyśmiewani przez otoczenie, do etapu, w którym dużo większa część społeczeństwa sama otwierając się na nową wiedzę i zrozumienie, będzie się pytać takich ludzi o rady itd. Mając to na uwadze oraz dokonujące się aktywowanie pięciowymiarowych darów i potencjałów, uważam że rok 2017 będzie dla ludzi świadomych bardzo piękny i też przełomowy.  Myślę, że każdy z Was doskonale o tym w sercu wie, że w takim kierunku to podąża.

 

SKIEROWANIE UWAGI DO WŁASNEGO WNĘTRZA

spiritual-teacher

Chciałbym zachęcić każdego do pracy nad własną świadomością. Chciałbym, aby każdy był świadom tego, że dzięki takiej sumiennej i szczerej pracy nad sobą, dokona wielu wspaniałych oczyszczeń, wzniesień i uzdrowień na wszystkich poziomach swojej istoty. Czyniąc rozwój świadomości jednym z głównych celów swojego życia, będzie się o wiele łatwiej, sprawniej i spokojniej płynąć na fali wielkich zmian jakie czekają nasz świat w najbliższych latach. Początek roku 2017 jest znakomitym czasem, aby przyjrzeć się samemu sobie, zwrócić swoją uwagę do swojego wnętrza i dążyć do tego, aby nauczyć się przebywać w stanie wewnętrznego wyciszenia, zarówno w sferze myśli oraz emocji.

Niesłychanie ważna jest praca nad uwalnianiem się z emocjonalnego-mentalnego bagażu, który nagromadziliśmy w trakcie życia, i z którym niepotrzebnie przez życie idziemy. Nasze emocje są źródłem większości blokad, więc pracujmy na tym, aby uwolnić się od zastygłych, zalegających w naszej pamięci komórkowej emocji z przeszłości, oraz aby na co dzień być w stanie wyzerowania emocjonalnego, w tu i teraz.

Zwracajmy uwagę na własne myśli. Mając na uwadze to, że posiadają one moc twórczą, badajmy dokąd nas one prowadzą, jaką przyszłość poprzez nie kreujemy. Obserwujmy i badajmy, które nasze myśli i zrodzone z nich przekonania są tworem naszych egotycznych umysłów, a następnie korygujmy, zastępujmy je takimi, które pochodzą z serca. Uwalniajmy się od programów umysłu, dochodząc w ten sposób do krystalicznej czystości w sobie, wchodząc w rezonans z wewnętrzną ciszą.  Wznieśmy swoją percepcję poza wszelkie tworzone przez umysł podziały – polityczne, narodowe, rasowe, religijne czy światopoglądowe. Pamiętajmy, że wszyscy ludzie na Ziemi są zindywidualizowaną manifestacją i  przejawem jednej świadomości i jednego życia, a wszelkie podziały istnieją wyłącznie w naszych głowach i są iluzjami. Jakkolwiek wytłumaczymy, umotywujemy czy usprawiedliwimy sobie samym własne działanie przez pryzmat podziałów to ostatecznie i tak będzie to zawsze fałszem, konstruktem i produktem umysłu, wytworem naszego ego, niczym więcej.

Pokochajmy siebie samych. Dajmy sobie samym to czego być może nie dostaliśmy od innych, a na co uważamy, że zasługujemy. Zróbmy sobie ten prezent i sprawmy to sobie samym. Zaczniemy w ten sposób naprawę świata od samych siebie, a rozświetlając siebie rozświetlimy też świat.

golden-light-body

Bądźmy otwarci na życie, miejmy na uwadze to, że chodzi w nim o coś więcej niż nam się wydaje, i że nie bez przyczyny pojawiliśmy się na Planecie w najważniejszym i najbardziej doniosłym momencie ludzkiej ewolucji. Pielęgnujmy i dbajmy o tą budzącą się w nas energię, która jest świadomością serca. Akceptujmy, błogosławmy i bądźmy wdzięczni za wszystko co pojawia się każdego dnia w naszym życiu, nawet jeśli z pozoru będzie to coś z czym nam się trudno pogodzić. Każde doświadczenie służy naszej ewolucji. Każde doświadczenie ma też o wiele głębszą przyczynę niż nam się wydaje.

Nauczymy się żyć w teraźniejszości,  z uwagą i świadomością skupioną na przestrzeni serca. Niech nasza uwaga nie będzie całkowicie pochłonięta skandalami, aferami, tarciami i zamieszkami na światowej scenie. Pamiętajmy, że nasze życie jest tu i teraz. Najważniejsze to nauczyć się właśnie pozostać w swoim wyciszonym centrum, w trakcie załamywania się zewnętrznego świata.

Nauczmy się wykorzystywać rozwijającą się w nas wiedzę i pięciowymiarową świadomość, w naszym codziennym trójwymiarowym życiu. Nie uciekajmy w „duchowość”, zamykając się w sobie i izolując od świata. Niech ta nowa wiedza i zrozumienie służy i pozwala nam rozkwitać w zwykłym życiu. Dzięki tej wiedzy naprawiajmy swoje relacje z bliskimi, przywracajmy sobie zdrowie, zaprośmy do swojego życia obfitość na każdej płaszczyźnie, spełniajmy marzenia, wyjdźmy z nią do ludzi, inspirujmy nią ich.  W ten sposób nasze wzajemne pola energetyczne będą się łączyć i zwielokrotniać siłę oddziaływania na świat, przez co będziemy w stanie mocno wpłynąć na globalną ludzką świadomość.

Idąc przez rok 2017 zastanawiajmy się często czy nasza postawa wobec innych otwiera i wznosi ich, czy wręcz odwrotnie? Czy mieszczący się w naszym umyśle obraz drugiego człowieka przyczynia się do tego, że staje się on kimś lepszym, czy wręcz odwrotnie?  To jak widzimy innych, takimi pomagamy się im stać, zasilając ich w ten sposób swoją uwagą i energią, aby się tacy stawali.

Przede wszystkim dajmy się prowadzić życiu. Nie starajmy się za wszelką cenę wszystkiego kontrolować. Zaufajmy życiu. Niech prowadzi nas ta energia, która jest w nas oraz we wszystkim co nas otacza. Energia, która zasila każdy pojedynczy elektron we Wszechświecie oraz każdą komórkę w ciele każdej żyjącej istoty. Energia ta jest Bogiem w działaniu, czystą miłością, a zawierzając się jej w stu procentach, zawsze poprowadzi nas w kierunku najwyższego dobra nas i ogółu. Ona wie i widzi lepiej niż nasze umysły.  Przed nami ekscytujący czas! 🙂

spiritual-transforamtion

0 komentarzy

 1. Dziękuję ci z całego serca. Wiele razy wsparles mnie na duchu. Moja przygoda z przebudzeniem zaczęła się w 2016 roku, twoje artykuły dawały mi często najwięcej otuchy. DZIĘKUJĘ .

  Szczęśliwy
 2. Ja również zacząłem swoją przygodę z pogłębianiem świadomości w 2016 roku ale od tego czasu czuję się coraz coraz lepiej , w głębi serca czuję również że to właśnie rok 2017 będzie dla mnie epicentrum duchowości odnalezienia misji dla której tu jestem lub podobnej wagi wydarzenia 🙂 Dzięki za artykuł . Życzę wszystkim dużo miłości i harmonii 🙂

  Damian
 3. Ten artykuł to kwintesencja poziomu Przebudzenia. Jest doskonały pod każdym względem zarówno komunikatywności języka , jak i szerokiej znajomości tematu. Od 11 lat Jestem na tej drodze i nie zamieniłabym jej na żadna inną. Dziękuję za ten artykuł z całego serca i Jestem wdzięczna za to, że trafiłam na Twój blog oraz za to, że tak wiele osób zaczyna odbierać te subtelne częstotliwości energii, które Nas łączą. Raz jeszcze dziękuję, że przypominasz, udzielasz wskazówek, a tym samym uczysz poruszania się po drodze. szeroko pojętej duchowości .

  Katarzyna Miedziejko
 4. Super artykuł, dziękuję z całego serca. Czułam to, że ten rok będzie wyjątkowy nie mogłam się go już doczekać. Życzę wszystkim cudownego przebudzenia bo warto.

  Martencja Agnieszka
 5. Pięknie napisane. Dokładnie tak jest. To sie naprawdę wreszcie dzieje. To będzie (jest) rok ogromnego przyspieszenia, niezwykle magiczny. Bądźmy w polu serca i wspierajmy tych, którzy tego potrzebują.

  Anna
 6. artykuł jest fantastyczny, ale mam wątpliwości, co do przykładu z YT wrzuconego, nt częstotliwości 741 Hz, wg mnie ten dźwięk nie występuje lub prawie nie występuje na tym filmiku. Niestety – spotykam się z tym coraz częściej, jest napisane, że jest jakaś częstotliwość – ale w nagraniu wcale jej nie ma! Nie ufałabym temu przykładowi. Przesłuchałam inne filmiki autora ze źródła, i one nie trzymają się w podanych tonacjach, anie nie zawierają lub prawie nie zawierają wskazanych w tytule dźwięków w Harmonii. Polecam np.Medative Mind. łatwo wyczuć, czy w utworze jest ton – czuć go NIEZMIENNIE przez cały „utwór”. Nie ma skakanie przez inne brzmienia. Jest jasno wyczuwalny 1 główny ton, zazwyczaj „gdzieś w tle”. oczywiście można powyższego przykładu sobie słuchać.. np do sprzątania, czy relaksowania się. Ale pomoc w oczyszczaniu zyskamy tylko przy czystych tonach (tak mi się wydaje). Taka rewelacją chciałam się podzielić. Niech moc będzie z Wami 🙂

  harMonika
 7. Co za ulga… Wypowiedzi takie, jak ta, przynoszą mi spokój. W mojej rodzinie sfera tzw.”duchowa” była zawsze bardzo ważna, ale to był raczej sposób patrzenia na świat, odczuwania, których nauczyła mnie mama. Jako nastolatka obwiniałam ją nawet za to, ponieważ nie pomagało mi to absolutnie w funkcjonowaniu w społeczeństwie. W końcu pogodziłam się ze świadomością, że jestem dziwakiem. Ale pół roku temu, latem, tuż przed moimi urodzinami, coś się ze mną stało. Zaczęłam mieć dziwne wahania nastroju , zupełnie inne niż te, które można wytłumaczyć hormonami i myśli, których nie rozumiałam. Z początku obwiniałam swoją pracę,która wymaga – nazwijmy to – okresowych zmian osobowości 😀 Jednak nagle „przyszło do mnie”/”uderzyło mnie” jedno konkretne hasło: Dobra Apokalipsa. Jakaś taka „świadomość”, że nadciąga koniec świata, jakiegoś świata, ale nie będzie on miał zbyt wiele wspólnego z potwornym obrazem biblijnym. Nie czułam w tym zła, wręcz przeciwnie. Jakąś obietnicę, nadzieję. Wtedy zaczęłam wchodzić na strony takie jak ta i szukać intensywnie odpowiedzi. Okazało się, że nie wymyśliłam sobie tego, nie tracę zmysłów, tylko wiele ludzi czuje dokładnie to samo. Mówi o tym. Więc musi być coś na rzeczy… albo i wszyscy jesteśmy szaleńcami. Ale to już robi z nas wspólnotę, prawda? 😉 Proszę pisać dalej. Niech nas będzie coraz więcej.

  Maria Moriewna
 8. 17.01.2017 18:47 „WordPress.com” napisał(a):

  > globalneprzebudzenie posted: ” Odczekując kilkanaście dni, aby lepiej > wyczuć energię roku 2017, chciałbym podzielić się z Wami kilkoma własnymi > przemyśleniami i wskazówkami, które mogą ułatwić nawigację poprzez rok > 2017. Rok 2017 zapowiada się w moim odczuciu jako niesamowity i ” >

  Elzbieta Podziewska
 9. Piękny i mądry tekst. Czuję absolutny rezonans z tokiem myślenia autora.Znam te tematy, po wielu latach zagłębiania się w nie, mam je już ugruntowane, staram się żyć według nich, i od niedawna nawet mi się to udaje:) Jednak nigdy dosyć przypominania, dlatego serdeczne dzięki za to.
  A propos, Monika Emilianowicz w swoich filmikach potwierdza doniosłą rolę niezwykle silnych energii galaktycznych i ziemskich, które mają nam ułatwić w 2017 roku oczyszczanie oprogramowań, w tym karmicznych (to po prostu samo odpadnie) .Odzyskujemy swoją Moc. Już czas. Wracamy do Domu.
  Podzielę się jeszcze moim sposobem na „kochanie bliźniego”, nawet jeśli jest to „trudny ” bliźni:). Skupiam się wtedy na myśli „Wielbię Boga w twoim wnętrzu, a to, co ludzkie,(to znaczy, twoje zachowanie, oprogramowanie) mnie nie dotyczy”
  Pozdrawiam autora i wspaniałych, przebudzonych czytelników tego bloga. Serce rośnie jak się czyta Wasze komentarze, Kochani.

  Hanka Porowska
 10. Artykuł doskonały. Mamy wokół siebie wiele matrixowego szumu który odwraca naszą uwagę od wnętrza, od serca, przez co trudno jest się wyciszyć i poszukać w tym haosie siebie. Paniom polecam książkę Biegnąca z wilkami (jestem w trakcie czytania), książka ponadczasowa a jednak doskonale wpasowuje się w ten właśnie czas. Pozdrawiam

  Goseva
 11. Dziekuje ! Takie artykuly mnie tylko umacniaja i dodaja mi wytrwalosci w wyjsciu ze starego swiata a wejsciu w Nowy prawdziwy Swiat , zgodny z naszym prawdziwym Duchowym ja ……

  Wieslaw
 12. Witaj, dziękuję za artykuł od miesięcy nie wiedziałem co się ze mną dzieje.Tak się zmieniłem że bałem się komukolwiek o tym powiedzieć. I od miesięcy szukałem odpowiedzi, no i na szczęście trafiłem tutaj. zapewne jest to to o czym piszesz, Mogę o tej zmianie tylko napisać……cierpienie….cierpienie…..cierpienie….. ale w duchu wiedziałem że to jest lepsze, tylko do dzisiaj tego nie rozumiałem. Dobrze że jesteś ….. gdyby nie ty długo nie byłbym w stanie tego zrozumieć. Pozdrawiam…

  dariusz.b

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *