Nowa Ziemia cz.2 – Matryca trójwymiarowa oraz Matryca pięciowymiarowa Ziemi, Okres przejściowy

czas-przejsciowy1

„Bez wewnętrznego porządku, wewnętrznego porządku w świadomości, która jest w chaosie, która jest w sprzeczności, bez doprowadzenia do porządku wewnętrznie, psychologicznie, nie można mieć tego stanu na zewnątrz. I kryzys jest tam, wewnątrz nas. Uważamy, że kryzys jest narodowościowy, ekonomiczny, społeczny itd. Kryzys nie jest tam. Kryzys jest naprawdę w świecie wewnętrznym w naszej świadomości, i nie chcemy się z tym zmierzyć.”

Jiddu Krishnamurti

 

Przestrojenie wibracyjne, które obecnie przechodzi Ziemia, związane jest także z przekalibrowaniem jej matrycy, o czym mowa będzie w tym poście. Mianowicie skupię się na zestawieniu ze sobą charakterystyki świata, w którym żyjemy obecnie (Ziemia 3W), oraz charakterystyki świata, do którego zmierzamy (Ziemia 5W). W tym opisie będę często używał symboli 3W (trójwymiarowy) oraz jako kolejny wymiar – 5W (pięciowymiarowy). Rzeczywistość, w której żyjemy obecnie (Ziemia 3W) można nazwać również rzeczywistością czwartego wymiaru, ponieważ istnieją trzy wymiary przestrzeni i jeden czasu, więc w gruncie rzeczy nasza rzeczywistość i obecna matryca są czterowymiarowe. Dlatego przeskok do kolejnego wymiaru jest przeskokiem do wymiaru piątego (5W). Opisując trój/czterowymiarową matrycę będę się trzymał symbolu 3W.

Każdy z tych obu światów opiera się na swojej bazowej matrycy – przestrzeni, planie informacyjnym dla świadomości (zarówno indywidualnej i kolektywnej-globalnej), swoistym oprogramowaniu, w obrębie którego świadomość egzystuje i doświadcza siebie. Matryce 3W i 5W różnią się od siebie diametralnie. Są całkiem inną przestrzenią i „oprogramowaniem” dla świadomości. Również świadomość i związana z nią percepcja są całkowicie odmienne w przestrzeni obu matryc. Matryca Trójwymiarowej Ziemi  (Ziemia 3W) jest systemem zniekształcenia świadomości – matrycą zapomnienia i iluzji, generowanej i podtrzymywanej przez ludzki uwarunkowany, egotyczny umysł (Umysł 3W). Matryca Piątego Wymiaru Ziemi (Ziemi 5W) jest matrycą, która umożliwia ludzkości uświadomienie sobie jej wielowymiarowej natury. Matryca 5W jest matrycą możliwości i potencjałów. Im dalej Planeta Ziemia będzie przemieszczać, transformować w kierunku Matrycy 5W tym granice między wymiarami będą coraz cieńsze.

Ewolucyjną drogę jako obecnie przemierzamy wraz z Planetą, lepiej pozwala zrozumieć poniższy obrazek, ma którym przedstawione są wyżej wspomniane matryce.

 

new-earth1

W przypadku obu matryc Ziemi (3W i 5W) można wymienić identyfikatory, atrybuty czy parametry, które określają i charakteryzują stan świadomości i przestrzeń doświadczenia w ich obrębie. Dla Ziemi 3W takimi identyfikatorami są: umysł, utożsamianie z formą, czas linearny, separacja i dualizm, strach, odbiorca/ ofiara, kontrola. Istnieją również masa „mniejszych” identyfikatorów dla matrycy Ziemi 3W, wywodzących się od tych wyżej wymienionych. Np poczucie separacji powoduje poczucie wyższości, która powoduje kontrolę i rywalizację, które powodują kłamstwo itd.

Dla Ziemi 5W ich odpowiednikami są: serce, nieutożsamianie się z formą/czysta świadomość, Teraźniejszość, Jedność, bezwarunkowa miłość, kreator, wolność. Umysł 3W i Serce 5W są głównymi, źródłowymi identyfikatorami dla obu matryc. Poprzez nie doświadcza się egzystencji w przestrzeni obu matryc. Pozostałe, poniższe parametry wywodzą się od umysłu lub od serca, są ich pochodnymi. Jeżeli świadomość jest zamknięta w przestrzeni umysłu to będzie doświadczała siebie oraz życia poprzez atrybuty znajdujące się pod umysłem. Jeżeli zaś świadomość znajduje się w przestrzeni serca (poza umysłem) będzie doświadczać życie przez pryzmat parametrów opisanych pod sercem.

Serce nie jest czymś co ma symboliczny, ezoteryczny charakter. Duchowe serce jest ośrodkiem energetycznym, międzywymiarowym portalem, łączącym ze wszystkim co istnieje. Serce to centrum energetyczne umożliwiające odczuwanie z poziomu wdzięczności i współczucia. Świadomość serca pozwala zrozumieć i odczuć, że wszystko jest jednością, oraz, że my sami jesteśmy wielkimi boskimi kreatorami. Serce jest przestrzenią, która otwiera nam połączenie z samym sobą – z naszą pełnią, z naszym Wielkim Ja Jestem.

img_3956

KOHERENCJA SERCA I UMYSŁU

Matryca wewnątrz której ludzkość żyje od tysiącleci aż po dzień dzisiejszy jest matrycą nazwaną na obrazku Ziemią 3W. Jej głównym identyfikatorem jest umysł (który w dalszej części posta będę czasami nazywał umysłem 3W). Oznacza to, że ludzka świadomość istniejąca wewnątrz matrycy Ziemi 3W jest zdominowana, uwarunkowana przez umysł. Jest zamknięta w przestrzeni umysłu i z tego poziomu funkcjonuje.

„Gdy umysł przejmuje władzę nad wszystkimi aspektami życia i zaczyna decydować nawet o naszych związkach z ludźmi i przyrodą, staje się potwornym pasożytem, który- jeśli go się nie powstrzyma – może z czasem zniszczyć wszelkie życie na Ziemi, a w końcu sam także się unicestwi, zabijając własnego żywiciela […] Zauważ: umysł jest wspaniałym narzędziem, jeśli ktoś odpowiednio się nim posługuje. Gdy jednak zastosowania są niewłaściwe, narzędzie zaczyna działać strasznie niszczycielsko. Mówiąc ścisłej, nie chodzi o to, że robisz z umysłu nieodpowiedni użytek: zazwyczaj w ogóle go nie używasz. To on używa ciebie. I na tym właśnie polega choroba. Wierzysz, że jesteś swoim umysłem. A to już jest urojenie. Znaczy, że narzędzie przejęło nad tobą władzę. Umysł cię używa. Bezwiednie utożsamiasz się z nim, więc nie zdajesz sobie sprawy, że tkwisz w jego niewoli. To prawie tak, jakbyś był opętany, nic o tym nie wiedząc, i uważał, że dybuk, który cię opętał, jest właśnie tobą. Wolność zaczyna się od uświadomienia sobie, że nie jesteś dybukiem – czyli myślicielem”

Eckhart Tolle – „Potęga teraźniejszości”

 

W matrycy Ziemi 5W głównym identyfikatorem jest serce (bycie poza-umysłem). Oznacza to, że planem informacyjnym dla świadomości ludzkiej jest doświadczanie życia i rzeczywistości z przestrzeni serca. Oczywiście nie można też zapomnieć o ważności i roli umysłu w matrycy Ziemi 5W. Umysł jest tam „narzędziem w rękach” serca, czyli wreszcie jest we właściwej relacji w stosunku do serca. I to jest ta najważniejsza różnica.

mind-and-heart

W matrycy Ziemi 3W umysł, którego pierwotną rolą i przeznaczeniem jest bycie narzędziem dla czegoś większego od siebie – dla czystej świadomości – czyli naszej prawdziwej i najgłębszej natury, przejął dowodzenie i niszczycielską rolę, sprawiając, że świadomość zaczęła wierzyć w to, że jest umysłem i niczym więcej. W Matrycy Ziemi 5W ludzka świadomość jest wydostana z przestrzeni umysłu, stając się na powrót czystą i nieuwarunkowaną świadomością (przestrzeń serca), posługując się umysłem jako narzędziem, przez co serce i umysł staną się spójne i połączone ze sobą, tak jak powinno być od zawsze. Co najpiękniejsze, dopiero dzięki takiej współpracy i wspólnocie ze sercem, będąc „zarządzanym” z przestrzeni serca, w połączaniu ze źródłem wszystkiego co istnieje, umysł będzie mógł przejawić cały swój cudowny potencjał, który mieści w sobie.

OKRES PRZEJŚCIOWY

Sławna data 21.12.2012 była momentem, w którym na poziomach energetycznych nastąpiło „przechylenie szali” i „przełączenie”, czyli moment, w którym matryca Ziemi 3W przestaje być matrycą wzorcową, bazową i dominującą dla ludzkiej świadomości, a rolę tę stopniowo zaczyna przejmować matryca Ziemi 5W.  Oczywiście ten proces „przestrajania” jest rozłożony w czasie – ma to miejsce właśnie teraz i jest to nazywane czasem przejściowym. Począwszy od roku 2013, z każdym rokiem trwa tak jakby „wygasanie” matrycy Ziemi 3W oraz powolne aktywowanie matrycy Ziemi 5W. Dla lepszego zwizualizowania można sobie wyobrazić, że przed rokiem 2012 matrycy Ziemi 3W była włączona i aktywna w stu procentach. Od roku 2013, z każdym rokiem ilość procentów działania i podtrzymywania matrycy Ziemi 3W będzie się zmniejszać aż do zera, a jednocześnie aktywowana i instalowana jest matryca Ziemi 5W (od zera aż do stu procent%). Jeszcze inaczej można to zobrazować poprzez wzrost częstotliwości. Matryca Ziemi 3W jest pewną częstotliwością. Matryca Ziemi 5W jest również częstotliwością, o wiele wyższą niż częstotliwość matrycy Ziemi 3W. Poprzez nieustanne podnoszenie swojej częstotliwości, z częstotliwości 3W do 5W, Planeta Ziemia, sprawia, że z każdym rokiem częstotliwość Ziemi 3W będzie się oddalać, znikać, a częstotliwość Ziemi 5W przybliżać, aktywować.

Jeżeli głębiej przyjrzymy się temu co wydarzyło się w przeciągu ostatnich lat, to bardzo łatwo zauważyć, że postęp w budzeniu się świadomości wśród ludzi (zainteresowanie tematyką świadomości), a także w demaskowaniu i rozpoznawaniu mechanizmów struktur i instytucji Ziemi 3W (m.in zapędy „tajnej” władzy w kierunku budowy globalnej dyktatury i zniewolenia) jest zdumiewający.

Ważne, żeby wiedzieć, że w wiecznym Teraz istnieją już wielowymiarowe wersje rzeczywistości, w której Planeta Ziemia dokonała aktywacji i przeskoczenia na pięciowymiarową matrycę. ( Jak i również na kolejne jeszcze bardziej wyższo-wymiarowe swoje wersje).

Dany nam teraz okres przejściowy jest czasem, w którym należy się zająć pracą nad sobą, nad swoją świadomością, aby uwalniać swoją świadomość od matrycy 3W i powoli przeprogramowywać ją na matrycę 5W (również nasze ciała fizyczne transmutują z 3W do 5W). Moim zdaniem jest to najważniejsza rzecz, absolutny priorytet, jaki człowiek będąc na Ziemi w tym momencie, ma do wykonania. Aby dostroić świadomość do częstotliwości Serca 5W, należy pozostawić za sobą wzorce, uwarunkowania i programy umysłu 3W.

Świadomość jest częstotliwością. Każdemu stanowi świadomości odpowiada konkretna częstotliwość. Podobnie pewnymi częstotliwościami są matryce Ziemi 3W i 5W. Żyjąc w obrębie matrycy 3W, nasza świadomość ma częstotliwość, która współgra, wchodzi w rezonans z częstotliwością matrycy Ziemi 3W, a nasz trójwymiarowy umysł jest tak jakby „interfejsem” pomiędzy naszą świadomością a matrycą Ziemi 3W, którą można w tej analogi porównać do „oprogramowania”. Rozwijając, poszerzając i wznosząc własną świadomość powodujemy, że wzrasta jej częstotliwość. Jak wspominałem wcześniej, Ziemia dokonując swojego przekalibrowania z matrycy 3W na matrycę 5W również podnosi swoją częstotliwość. Pomiędzy matrycami Ziemi 3W i Ziemi 5W istnieje ogromna różnica percepcyjna, ponieważ stan i częstotliwość świadomości, określa częstotliwość rzeczywistości, jaką się odbiera oraz doświadcza.

Całe zadanie jakie stoi przed nami w tym okresie przejściowym, polega na tym, aby oczyszczając i wznosząc swoją świadomość, asystować Ziemi w jej przekalibrowaniu, sprawiając, że nasza wzrastająca świadomość będzie cały czas w rezonansie z częstotliwością Planety.

Droga do tego prowadzi poprzez dokonywania głębokich zmian we własnym wnętrzu. Najprościej to ujmując, należy zwyczajnie porzucić, zostawić za sobą atrybuty matrycy Ziemi 3W (umysł, ego, separacja, strach, dualizm, czas linearny, ofiara/odbiorca, kontrola itd) i powoli, stopniowo zakotwiczać atrybuty Ziemi 5W (serce, jedność, bezwarunkowa miłość, radość, wolność, kreator, teraźniejszość). Oznacza to po prostu stawanie się dobrym, pięknym i radosnym człowiekiem, oczyszczonym z negatywizmu. Człowiekiem, który potrafi uwolnić się od lęku i żyć w spokoju. Człowiekiem, który wybaczył wszystko sobie i innym. Będąc kimś takim, nasza  świadomość automatycznie wibruje na częstotliwościach serca 5W i Ziemi 5W. Bezwarunkowa miłość jest najpotężniejszym biletem do Nowej Ziemi – częstotliwości Ziemi 5W. Bezwarunkowa miłość oznacza uwolnienie się od całego lęku i nienawiści. Świadomość jedności oraz przejawianie tej świadomości w swoim życiu, życie z tego poziomu świadomości  jest kluczowym elementem bezpiecznego przejścia do częstotliwości Ziemi 5W.

love

Jeżeli ktoś pracuje nad własnym rozwojem w tym kierunku, to pięknie wykorzystuje ten dany nam okres przejściowy. Z tego poziomu też poprzez swoją świadomość i czyny, tworzy już piękny, nowy świat.

Szczególnie teraz w ludziach jest mnóstwo zakorzenionego lęku, który skrywa się pod różnymi postaciami. Ważne jest, aby zrozumieć, że ten lęk jest dla nas sygnałem i impulsem, który stara się nas przekierować i zaangażować we własny rozwój świadomości. Każdy kto wybierze tą drogę, prędzej czy później sam zrozumie, że tak naprawdę nie ma się czego bać, oraz, że wcześniejszy lęk był iluzją, będącą tak naprawdę naszym przyjacielem i sprzymierzeńcem 🙂

WYCHODZENIE Z MATRYCY ZIEMI 3W

Jesteśmy obecnie na krawędzi wyjścia z pierwszego świata 3W, jeszcze przed wejściem do 5W. Okres wychodzenia z matrycy Ziemi 3W charakteryzuje się tym, że jej identyfikatory mocniej się akcentują i przejawiają w ludzkim doświadczeniu, pokazując całą swą dysfunkcję zarówno na poziomie jednostkowym oraz globalnym (dzięki czemu zmuszają także człowieka do głębszej refleksji i skierowania się do swojego wnętrza). To tak jak dokonując gruntownego remontu domu, wszystkie stare pochowane brudy i niepotrzebne rzeczy, wyciąga się z szaf, rzuca na podłogę w jednym miejscu, po czym wynosi na zewnątrz do śmietnika. Tak samo zrywa się stare tapety i okablowania. Stąd ten wszechobecny chaos, strach, kontrola itd. Lecz tuż za rogiem czeka nowa i piękna rzeczywistość – Ziemia 5W.

Czas, w którym ludzkość zaczyna kolektywnie dostrajać swą świadomość do częstotliwości Serca 5W, jest początkiem prawdziwych narodzin człowieka. Starożytne plemiona porównują często moment przejścia z matrycy Ziemi 3W do matrycy Ziemi 5W do narodzin dziecka, wraz z towarzyszącymi matce bólami porodowymi.

Pomimo, że kolektywnie żyjemy jeszcze na Ziemi 3W (wszelkie struktury zbudowane przez umysł 3W i oparte o identyfikatory matrycy Ziemi 3W (separacja, kontrola, strach) chociaż się coraz mocniej załamują, to mimo wszystko wciąż trwają, a także ludzka świadomość na poziomie zbiorowym wciąż tkwi w programach Ziemi 3W: (zamknięcie w umyśle, separacja, strach)), to Ziemia 5W jest częstotliwością wibracji, która istnieje i jest dostępna już teraz. 

ROLA „KOMÓREK IMAGINALNYCH LUDZKOŚCI”

I z tym jest związana rola „imaginalnych komórek ludzkości”, o których wspomniałem w pierwszej części postu, z serii „Nowa Ziemia”. Takimi komórkami są osoby, które obecnie – gdy kolektywna świadomość ludzkości jest jeszcze uwarunkowana i zamknięta w programach trójwymiarowego umysłu –  jako pierwsze wznoszą swoją świadomość do częstotliwości Ziemi 5W. Dzięki czemu połączone pola rezonansowe takich osób, zaczną z coraz większą intensywnością wpływać na ludzkie, zbiorowe pole morfogenetyczne, przez co proces wzniesienia świadomości do częstotliwości Ziemi 5W coraz bardziej będzie stawać się udziałem ogółu populacji (na jakiej zasadzie to się będzie odbywać postaram się opisać w jednej z kolejnych części tematu), aż w końcu, pewnego dnia, proces ten osiągnie masę krytyczną i na poziomie kolektywnym przeniesiemy ludzką świadomość z umysłu do serca. W ten sposób Ziemia otrzyma również od nas niezbędne wsparcie, potrzebne jej w przestrojeniu swojej częstotliwości do częstotliwości Nowej Ziemi 5W.

3w5w

„Komórkami imaginalnymi ludzkości ” są osoby, którzy obecnie otwierają się na nowy sposób myślenia, bycia oraz odczuwania. Poprzez przekierowanie swojej uwagi i świadomość do własnego wnętrza, są oni w stanie rozpoznać własne uwarunkowania Umysłu 3W, oraz skutecznie je porzucić. Przeprogramowują oni swoje zwyczaje mentalne, emocjonalne, moralne, kulturowe oraz żywieniowe. Uwalniają się od koncepcji, schematów, postaw, zwyczajów i wzorców zachowań i ograniczeń charakterystycznych dla Ziemi 3W i Umysłu 3W. Osoby takie są w stanie zrzec się swojej struktury mentalnej, wraz ze wszystkimi myślami i emocjami, tworzonymi dotychczas przez Umysł 3W. W ten sposób odblokowują rozbudzają swoją duchową wrażliwość, która do tej pory była przyblokowana przez mentalne i archetypowe programy Umysłu 3W. Są to osoby, które dojrzały do gruntownej wewnętrznej przemiany. Są to także osoby gotowe na głębokie spojrzenie wewnątrz siebie, aby dojrzeć, rozpuścić i wybaczyć sobie wszystkie lęki oraz przekształcić bądź uwolnić złogi negatywizmu emocjonalnego (urazy, wspomnienia, które dotychczas nosili w swojej pamięci komórkowej.

„Komórki imaginalne ludzkości” to również osoby, które oczyszczają swoje strukturę fizyczną, mentalną, emocjonalną, energetyczną,  modyfikują główne obszary swojego życia, które do tej pory związane były z przestarzałymi wzorcami matrycy Ziemi 3W.  Dzięki takiemu holistycznemu oczyszczeniu i harmonizacji własnych struktur i pól, będą również w stanie przyjmować coraz większe porcje wzorców wibracyjnych częstotliwości Ziemi 5W.

Z każdym kolejnym dniem i miesiącem, „komórki imaginalne” dojrzewają do tego, aby ich głównym celem życia stała się coraz większa ekspansja swojej świadomości. Swoją pracą – poprzez transformację własnej świadomości i „wgrywanie” nowych wzorców, śladów i wpisów w ludzkim kolektywnym polu morfogenetycznym – komórki imaginalne otwierają również ścieżkę wzniesienia świadomości dla całej rasy ludzkiej.

butterfly

TRANSFORMACJA ŚWIADOMOŚCI TO SPRAWA OGÓŁU

Proces budzenia swojej świadomości oznacza zdanie sobie sprawy, rozpoznanie, że żyje się w uwarunkowaniach umysłu 3W, a następnie zainicjowanie własnej drogi i procesu polegającego na uwalnianiu się od tych destrukcyjnych uwarunkowań i programów, zmierzając tym samym w kierunku częstotliwości serca 5W. Przebudzenie to postęp ku wyższym sferom świadomości. Przebudzenie jest procesem wyswobadzania się świadomości z zamkniętej przestrzeni trójwymiarowego umysłu, tworzącego fałszywe poczucie małego „ja” – bytu odseparowane od reszty stworzenia, odkrywając swoją prawdziwą naturę JA JESTEM – czystej, boskiej i wielowymiarowej świadomości, której domem jest przestrzeń serca.

 

Tak naprawdę cała ludzkość przechodzi teraz przez proces przebudzenia  i transformacji. Każdy człowiek zostaje teraz wzywany do stania się jedną z takich „komórek imaginalnych”. Osoby na całym świecie, które czują wewnętrzny impuls, żeby skierować się na drogę rozwoju świadomości, mogą sobie nawet nie zdawać sprawy, że rozpoczynają swój proces „wylogowywania się” z Umysłu 3W i matrycy Ziemi 3W. Może im się tylko wydawać, że chcą zmienić coś w swoim życiu, bo mają dość cierpienia, albo np. czytając książkę o nadrzędności umysłu, świadomości nad materią, myślą, że warto się zaangażować głębiej w temat, bo poruszane zagadnienia mogą przyczynić się do poprawy jakości życia. Ktoś inny jeszcze będąc chorym, zainteresował się medycyną energetyczną, dzięki czemu pracując nad zmianą swoich negatywnych wzorców zapisanych w pamięci komórkowej, oraz poprzez nakierowanie świadomości i intencji na uleczenie choroby, powraca do pełni zdrowia.

Każdej z tych osób może się wydawać, że jedynie rozwiązuje swoje problemy, albo stara się poszerzać swój horyzont myślowy, lecz w szerszej perspektywie, osoby te weszły już na własną ścieżkę „wylogowywania się” z trójwymiarowego umysłu oraz matrycy Ziemi 3W.

gaia

Zdecydowanie częstsza droga ku uwolnieniu się z matrycy Ziemi 3W, prowadzi przez uprzednie uświadamianie sobie całego ograniczenia i dysfunkcji matrycy Ziemi 3W, poprzez rozpoznanie fałszywych i szkodzących człowiekowi struktur, które w jej obrębie zostały utworzone (ekonomia, polityk, gospodarka, systemy wierzeń, edukacja itd). Wiele ludzi jest teraz na etapie kwestionowania świata, rozpoznawania kontrolujących go mechanizmów, gdzie w niedalekiej przyszłości ich świadomość również będzie przekierowywana na eksplorację i badanie własnego wnętrza, w celu odkrywania i porzucania kontrolujących ich świadomość, programów umysłu 3W.

Taka droga też jest procesem uwalniania świadomości z matrycy Ziemi 3W, a jej powszechność wynika chyba z tego, że łatwiej jest dostrzec coś co jest duże, na zewnątrz i pozornie nie jest naszym dziełem. Człowiek z natury też nie lubi się zmieniać, oraz często nie ma odwagi przyznać się przed samym sobą, że może mieć w sobie coś do przepracowania. Każda osoba będący teraz na Planecie, dostaje główne poprzez swoje doświadczenia życiowe sygnały i impulsy, nakierowujące go na rozpoczęcie procesu uwalniania się z ograniczeń umysłu 3W. Często są to bolesne doświadczenia (np. choroba, depresja, problemy w relacjach uczuciowych, rodzinnych, zawodowych itd), bo tylko w ten sposób mogą one skutecznie zwrócić uwagę, dotrzeć do człowieka, aby zajął się własnym rozwojem świadomości, zmienił coś w sobie. Podczas gdy Ziemia zbliża się do wyjścia z matrycy 3W, wśród ludzi coraz mocniej zaczynają wypływać na powierzchnię uwarunkowania i dysfunkcyjne programy umysłu 3W, po to, aby je dostrzec, uświadomić sobie ich destrukcyjny i ograniczający charakter, a następnie pozostawić za sobą.

Tak jak wspomniałem wcześniej, również obecna sytuacja geopolityczna świata jest wielkim sygnałem, popychającym ludzi do opowiedzenia się jaki świat chcą tworzyć, zmuszającym to stawiania sobie wielu pytań, których być może nigdy dotąd sobie wcześniej nie stawiano, co samo w sobie także jest elementem procesu odpinania się od matrycy Ziemi 3W.

CHARAKTERYSTYKI OBU MATRYC I CZĘSTOTLIWOŚCI ŚWIADOMOŚCI

Żeby lepiej zrozumieć rolę „komórek imaginalnych”, warto zrobić charakterystykę obu światów i stanów świadomości ( Ziemia3W/Umysł3W i Ziemia5W/Serce5W). Zrozumienie procesu dokonującego się przeprogramowania matrycy Ziemi 3W na matrycę Ziemi 5W, pozwala też lepiej i głębiej pojąc co się dzieje obecnie z nami oraz światem dookoła nas. Dzięki takiemu wglądowi i zrozumieniu, będziemy w stanie lepiej, swobodniej i płynniej dostroić się i przejść przez proces przeprogramowywania matrycy Ziemi oraz naszej świadomości i ciała.

 

W następnym poście skupie się tylko na charakterystyce identyfikatorów matrycy Ziemi 3W. Postaram się opisać po kolei każdy z identyfikatorów (m.in wskazując jak wywodzi się on od utożsamiania się z umysłem 3W), aby każdy mógł lepiej zrozumieć, jak często działamy w naszym życiu z ich poziomu. Zaraz po tym, kolejnego posta poświęcę opisowi w jaki sposób się uwalniać od matrycy Ziemi 3W. Później przejdę do Ziemi 5W. Postaram się opisać każdy z identyfikatorów Ziemi 5W, a także przybliżę w jaki sposób zakotwiczać swoją świadomość w przestrzeni Serca 5W i matrycy Ziemi 5W, dostrajając się do częstotliwości Ziemi 5W. Będą jeszcze kolejne posty z serii „Nowa Ziemia”, gdzie opiszę inne moim zdaniem ważne i powiązane z tym tematem rzeczy i zjawiska. Mam nadzieję, że uda mi się wyrobić z czasem i opublikować całą serię do końca tego roku 🙂

cdn.

stars

23 komentarze

 1. Dokładnie słowo w słowo, tak sie dzieje. Jest to wyczuwalne a u mnie przemiana Zaczęła sie równo 2lata temu, mam wrażenie ze ja wtedy i ja teraz to dwie kompletnie inne osoby ;p
  Bardzo fajny artykuł, dziękuje również 😉

  Majki
 2. od 13 lat. 14 roku życia śledzę te zmiany, zaczeło się od oobe, ostatnie 3 lata widzę dużą zmianę u przeciętnego człowieka w rozumieniu pewnych wewnętrznych rzeczy, ale wciąż jest to zrozumienie częściowe. Po prostu nie ma reakcji ogromnego zdziwienia i spojrzenia jak na wariata a zmieszanie z częściowym zrozumieniem. Lub rodzaj ignorowania tematu.

  mophun
  1. Wygooglowałem właśnie tytuł, o którym mówisz i faktycznie wydaje się być ciekawą książką. Z początku myślałem, że masz na myśli dwie osobne książki hehe. „Trzy Fale Ochotników” oraz „Nowa Ziemię” Eckharta Tolle. Ale sprawdziłem i „Trzy Fale Ochotników i Nowa Ziemia” to pełny tytuł jednej książki 🙂 Aczkolwiek książka Eckharta Tolle – „Nowa Ziemia” też nawiązuje mocno do tematu – głębokiej przemiany ludzkiej świadomości. Chcę „Nową Ziemię” w przyszłości na pewno polecić na blogu, robiąc recenzje/streszczenie. Pozdrawiam.

 3. Biorąc po uwagę że przed wieloma tysiącami lat istniały ludy i cywilizacje integralne z kosmosem, funkcjonujące w oparciu nie tyle na intelekcie ale na bardzo wysoko rozwiniętym życiu duchowym i wdzięczne swoim kosmicznym stworzycielom – czyli działające na zasadach wyżej opisanych 5W artykuł ten uważam za stek bzdur.

  piotr
  1. Owszem wcześniej na Ziemi istniało wiele cywilizacji, które żyły na częstotliwościach 5W. Niektóre prastare przed milionami lat, oraz te młodsze, o których wiedza się zachowała w lepszym stanie: Mu, Lemuria, Atlantyda sprzed upadku. Planeta Ziemia była rajską przestrzenią dla świadomości od samego początki, z takim założeniem i programem została stworzona (była nawet na wyższych pasmach częstotliwości niż 5W). Był to program boski i doskonały. Pamięć ta jest do dziś obecna w wielu mitach o raju. Pamięć i cała ta wiedza jest także w naszym banku pamięci DNA, do którego mamy dostęp. Mniej więcej od upadku Atlantydy Ziemia „weszła w ciemność”. Pole świadomości Ziemi zostało wtedy „przechwycone” przez pewne ciemne siły (o czym też wspominają mity z całego świata, nazywając te istoty demonicznymi), które chciały zagarnąć całą Planetę dla własnego użytku i celu (co ma miejsce po dzień dzisiejszy). Zostało one zainfekowane „wirusem”, który miał za zadanie przeprogramować, obniżyć jej boską częstotliwość, odcinając od wyższych wymiarów i sprawić, że przestrzeń dla doświadczenia będzie oparta o atrybuty separacji, agresji, strachu i kontroli (tym jest właśnie obecna Matryca 3W, która tak naprawdę jest „więzieniem”, matrixem dla świadomości). Również świadomość ludzka, głównie przez genetykę została ograniczona i uwarunkowana. Zablokowane, „zaślepione” zostały pewne pasma naszych częstotliwości. W moim poście skupiam się właśnie na tym poźniejszym okresie czasu – od kiedy Ziemia „weszła w ciemność”. To mam na myśli pisząc: „Matryca wewnątrz której ludzkość żyje od tysiącleci aż po dzień dzisiejszy to Matryca 3W”. Mam tu na myśli czasy po Atlantydzie, czyli okres, który ogarnia nasza archeologia i nauka: Sumer, Egipt, aż po dzień dzisiejszy. Cały ten okres charakteryzuje się wojnami, kontrolą, władzą, niesprawiedliwością itd. Dzisiaj jest już groźba totalnej globalnej kontroli i niewolnictwa, zagłady nuklearnej świata itd. Teraz jest właśnie okres gdzie Ziemia (a także świadomość, która się na niej znajduje – czyli my, ludzie) zaczyna odzyskiwać swoją boską częstotliwość, sama „rozpuszczając” matryce 3W. To są sprawy natury cykli kosmicznych, ewolucyjnych itd. Staram się nie pisać na swoim blogu o czasach Atlantyckich i wcześniejszych, bo uważam, że informacje takie jak np. ten post o obu matrycach 3W i 5W, już może okazać się „ciężki” i trudny do zrozumienia dla wielu osób, które wcześniej nie miały styczności z tą wiedzą i tematyką. Co dopiero byłoby jakbym zaczął pisać na tematy Atlantyckie, ras pozaziemskich itd. Wydaje mi się, że wtedy blog straciłby na swojej wartości, na tym do czego chcę, aby przeznaczony – do inspirowania i zainteresowania tematyką świadomości, a stałby się przez to bardziej kontrowersyjny, hipotetyczny, co nie służyłoby niczemu dobremu. Pozdrawiam 🙂

   1. Muszę jeszcze zaznaczyć, że matryca 3W nie oznacza, że nie możliwe jest na niej życie na częstotliwościach 5W. Np. wiele plemion tubylczych teraz potrafi żyć na 5W, w jedności z naturą i prądem życia, chociażby Aborygeni. Majowie też przed kilkoma tysiącami lat potrafili egzystować na częstotliwościach 5W, będąc w ciągle w matrycy 3W. Jest to jak najbardziej możliwe, po prostu plan informacyjny dla matrycy 3W zakłada utrzymywanie ogółu, kolektywu ludzkości na poziomie 3W.

  1. Opisałem 4W na samym początku. Traktuję czas jako czwarty wymiar. Tak więc Symbol 3W odnosi się do naszej trójwymiarowej rzeczywistości (trzy wymiary przestrzeni plus wymiar czas). Można ją nazywać również przestrzenią czterowymiarową, jeżeli czas się właśnie uwzględni jako czwarty wymiar. Żeby łatwiej czytelnikowi było skojarzyć i odnieść się do obecnej trójwymiarowej rzeczywistości zostałem przy symbolu 3W. Nasza trójwymiarowa czasoprzestrzeń też ma różne swoje poziomy, gdzie np. górny, graniczny poziom to m.in przestrzeń astralna, przestrzeń naszych snów, przestrzeń medytacyjna. Są to przestrzenie gdzie czas przestaje już powoli być twardy, linearny i zaczyna się robić lekko płynny (tą przestrzeń można określić jako górne 4W).

 4. a ja uważam że to prawda co pisze globalne przebudzenie 🙂 sama teraz przez to przechodzę i czuję , jestem osobą bardzo wrażliwą widocznie nie masz tej wrażliwości więc nie neguj <3 to są zmiany które się dzieją już od dawna z tobą czy bez ciebie one będą sie dziać to już twoja decyzja czy będziesz chciał lub chciała wziąść w tym udział 🙂 Pozdrawiam

  Przebudzona
 5. Cenna wiedza i wartościowy post. To prawdziwy talent pisać o ważnych sprawach w prosty i przystępny sposób. Dziękuję i czekam na obiecaną kolejną dawkę wiedzy, która pomoże nam rozeznać się w obecnych zmianach.

  Sidonia
 6. Ksiazki Echarta Tolle go „Potega Terazniejszosci” oraz „Nowa Ziemia” przebudzenie swiadomosci sensu zycia uzupelniaja temat, warto zapoznac sie. Pojmujmy siebie samych , jako czesc calosci.

  Lucyna Litwin
 7. Pingback: Wznieś się ponad pole zbiorowego lęku. Pozostań skupiony na swoim wnętrzu. Świat budzi się z letargu. |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *