Saint Germain na temat Miłości i Doskonałej Wewnętrznej Obecności

universal-love-300x237

Życie, we wszelkiej swojej działalności, wszędzie gdzie się przejawia jest Bogiem w działaniu. Ze względu na brak wiedzy o sposobie stosowania myślo-emocji, ludzie we wszystkim stale utrudniają przepływ Esencji Życiowej. Gdyby tak nie było, życie przejawiłoby swoją doskonałość z całą naturalnością. Naturalną tendencją Życia jest Miłość, Pokój, Piękno, Harmonia i Obfitość. Esencji Życiowej jest obojętne, kto ją użyje, toteż nieustannie wypływa, by przejawić coraz to więcej swojej doskonałości i zawsze z tym ożywczym impulsem, który jest jej właściwy.

Nie istnieje nic poza Jedną Inteligencją, Jedną Obecnością, Jedną Władzą, która może działać, a tą Obecnością jest Bóg w Tobie. Twoja zdolność unoszenia ręki i energia, która płynie przez system nerwowy Twojego ciała, to właśnie Bóg w Działaniu. Kiedy idziesz ulicą, pomyśl przez chwile: To jest właśnie ta Inteligencja Boga i Moc, która sprawia, że ja idę, to jest właśnie ta Inteligencja, która mówi mi, dokąd idę. Zobaczysz, że nie możesz nadal nie rozumieć, iż każdy ruch który wykonujesz jest Bogiem w Działaniu. Każda myśl w Twoim umyśle jest Boską Energią, która pozwala Ci myśleć. Ponieważ wiesz już, że jest to faktem niezaprzeczalnym, dlaczego więc nie wielbić i nie okazać pełnego zaufania, wiary i akceptacji tej Wielkiej Obecności Boga w każdym z was, zamiast patrzeć na przejawy zewnętrzne, które są określone i zabarwione przez ludzkie opinie o wszystkim?

Przejaw życia zewnętrznego jest tylko stale zmieniającym się obrazem, jaki stworzył zewnętrzny umysł, chełpiący się tym, że jest prawdziwym aktorem. Tak więc uwaga stale skierowana na wygląd zewnętrzny, który zawiera jedynie niedoskonałości, jest tym co spowodowało, że dzieci Boga zapomniały o swej własnej Boskości do której powinny znów powrócić. […]

Błędy ludzkie czy sprzeczności zewnętrzne, nie mają nic wspólnego z Wszechobecną Doskonałością Boga, ponieważ wszystko, co nie jest doskonałe, jest jedynie wytworem ludzkiej zewnętrznej myśli. Jeżeli człowiek zwróci się do swojego Wyższego Ja wiedząc, że Ono jest Bogiem, że jest Doskonałością, a sytuacja zewnętrzna jest jedynie tworem ludzkim, spowodowanym złym używaniem jego Boskiej mocy; jeżeli ponadto szczerze o tym medytuje i akceptuje Doskonałość Boga, przekona się natychmiast, że taka sama doskonałość przejawi się w jego życiu i doświadczeniu.

Nie ma innego sposobu wprowadzenia tej doskonałości w swój umysł, ciało i doświadczenie, jak tylko przez zaakceptowanie wielkiej Obecności Boga w sobie. To pełne rozeznanie spowoduje, że moc zewnętrzna zacznie wprowadzać tę doskonałość Boga do Twoich widocznych doświadczeń. Ponownie muszę przypomnieć, że ta Wielka Władza Nieograniczonego Boga nie może zostać wprowadzona w Twoje zewnętrzne użytkowanie inaczej niż tylko przy pomocy Twojego własnego zaproszenia. Jest tylko jeden sposób zaproszenia, który może spowodować jej przypływ, a jest nim Twoje głębokie uczucie miłości i oddania

Istnieją między wami dusze silne i odważne, które pojmą to, które będą mogły używać tego dla dobra i błogosławieństwa własnego i innych. Istnieją również tacy, którzy zrozumieją, że Obecność, pulsująca w każdy sercu, i esencja, która ożywia zewnętrzną formę, jest Bogiem w Działaniu, że również działanie, które powoduje krążenie krwi w całym ciele jest Bogiem, Wtedy, zwróć uwagę na to, co Ci teraz powiem: Czy nie widzisz, że jak wielkim błędem jest pogrążanie się w ignorancji zewnętrznego istnienia i odczuwanie bólu, przykrości lub niepokoju – czyli wszystkiego, co zostało stworzone przez niewiedzę i działanie Twojego Ja, skoro w chwilach medytacji mógłbyś zdać sobie sprawę z tego, że może istnieć tylko jedna Obecność, Jedna Inteligencja i Moc, która jest Bogiem, działającym w umyśle i ciele? Czy widzisz jak prosta, choć potężna jest ta świadomość wewnątrz Ciebie, która może wprowadzić pełne rozeznanie Wielkiej i Czystej Działalności Boga w umysł i ciało pozwalając, by wspaniała i transcendentalna Esencja napełniła każdą Twoją komórkę z której będzie promieniowała ?

Wydaje mi się, że nie możesz pojąć prostoty działającej w Tobie, Twojej własnej Wewnętrznej Istoty. Zwracaj się do Niej stale. Kochaj ją, chwal ją, nakazuj jej by wchodziła w każdą komórkę Twojego ciała, w każdą potrzebę zewnętrznego działania, w domu, w interesach itd. Kiedy Twoje pragnienie zabarwi się emanacją Obecności, Mocy i Inteligencji Boga nie może zawieść. […] Wiedząc, że tą, która pulsuje w Twoim sercu, jest Obecność i Działanie Boga, wiesz, że Twoje serce jest Głosem Boga i że w momencie, kiedy medytujesz i mówisz: JAM JEST Najwyższe i Inteligentne działanie mojego Umysłu i mojego Serca, doprowadzasz do serca prawdziwe i boskie uczucie, któremu możesz zaufać. […]

W pozornych tajemnicach nieustannej działalności Życia jest Wielka Obecność Boga, która zawsze jest gotowa pobłogosławić Ciebie z niepojętą łaską, oczywiście jeżeli na to pozwolisz. A jak to się dzieje, że pozwalasz? Dzięki radosnej akceptacji tej Wielkiej Obecności i tej Wielkiej Władzy w sobie! I nie wahaj się w przywoływaniu jej, niech działa nawet w najmniejszych detalach Twojego codziennego życia, nieważne jak błahe będą Ci się wydawały, ponieważ we Wszechświecie nie ma innej energii, która działałaby poprzez Twoją świadomość, Twój umysł, Twoje ciało i Twój świat. Myśl spokojnie i pogodnie wiedząc, że Bóg jest jedyną Inteligencją i Władzą działająca w Twoim świecie i Twoich sprawach.

Energia Nieskończona jest zawsze obecna oczekując, aby być użytą, ale działa w Życiu każdego człowieka jedynie dzięki jego Świadomemu Nakazowi. Bezwarunkowo jest tylko jedna droga do Samoświadomego Mistrzostwa, a jest nią Świadome Kierowanie Wiecznej Energii do wszystkiego, czego sobie życzysz. […]

W Twoim świecie nauki Miłość i Obecność Boga wyraża się jako siła przyciągania pomiędzy elektronami. Jest kierującą Inteligencją, która układa je w formę, Mocą, która utrzymuje ich wirowanie wokół centralnego jądra i Oddechem wewnątrz jądra, które je do siebie przyciąga. Ta sama zasada ma zastosowanie do każdego wiru siły w każdym miejscu stworzenia.

Elektron jest Czystym Duchem, cz też Światłem Boga. Na zawsze pozostaje on Niezanieczyszczony i Doskonały. Jest on Wiecznie Samoutrzymujący się, Niezniszczalny, Samoświetlisty i Inteligentny. Gdyby takim nie był, nie mógłby być i nie byłby posłuszny Prawu – kierującej działalności Miłości. Jest on Nieśmiertelną, Wiecznie Czystą, Inteligentną Energią Światła i jedyną Rzeczywistą, Prawdziwą Substancją, z której wszystko we Wszechświecie jest zbudowane – Wiecznie, Doskonałą, Życiową Esencją Boga. Międzygwiezdna przestrzeń wypełniona jest tą czystą Życiową Esencją. Nie jest ciemna i pogrążona w chaosie, jak twierdzi ignorancka, ograniczona koncepcja mizernego ludzkiego zewnętrznego umysłu. Ten Wielki Ocean Uniwersalnego Światła istniejący w każdym miejscu Nieskończoności, nieustannie przyciągany jest do formy i nadawana jest mu cecha takiego, czy innego rodzaju, zgodnie ze sposobem w jakim elektrony są utrzymywane wokół punktu centralnego, czyli jądra przez Miłość.

A zatem widzisz, że atom jest bytem – żywą, oddychającą rzeczą – wykreowanym, wprowadzonym do istnienia poprzez Oddech, Miłość Boga, poprzez Wolę Samoświadomej Inteligencji. Maszynerią, jakiej używa Samoświadoma Inteligencja, aby osiągnąć tę manifestację swojego Istnienia jest myśl i uczucie.

Zrozumieć powyższe wyjaśnienia dotyczące elektronów – i świadomej kontroli, jaką jednostka sprawuje poprzez własne myśli i uczucia przy zarządzaniu atomową strukturą własnego ciała – oznacz zrozumieć Zasadę będącą Jednością, która zarządza formą w Nieskończoności. Gdy człowiek weźmie na siebie wysiłek udowodnienia tego sobie samemu lub wewnątrz swojego atomowego ciała, wtedy będzie on przystępował do uczynienia siebie mistrzem. Gdy to uczyni, wszystko inne we Wszechświecie stanie się jego ochoczym współpracownikiem przy osiąganiu wszystkiego, co będzie jego wolą, używając Miłości. […]

tumblr_static_womancolmeditating

Źródło Życia, które płynie przez ludzkie umysły i ciała przychodzi do nich zawsze czyste i naturalne, zawierając całą swoją władzę, odwagę, energię i wiedzę, jakiej potrzebują. Nie kontrolując swoich myśli i uczuć ani idei zewnętrznych, na których spoczywa ich uwaga, ludzie zmieniają tę Czystą Energię zewnętrznymi myślami na których się skoncentrowali. To Wielkie Życie przychodzi do naszego użytku Czyste i Doskonałe, ale z braku zrozumienia umysł zewnętrzny barwi je stale nieskoordynowanymi poglądami, wymyślonymi przez ludzi. W ten sposób ludzie zamieniają jego Doskonałe Działanie na zewnętrzne wyrażanie ograniczeń i niezgody. To chyba wyjaśni Ci prostą i samoświadomą działalność, którą powinieneś podtrzymywać, aby móc otrzymać to cudowne i doskonałe Życie, które płynie ciągle przez Twój umysł i ciało w swoim Czystym Stanie […] Na przestrzeni stuleci ludzkość nadawała Uniwersalnej Substancji cechy śmierci i ograniczeń, a ciała jakich dziś używa wyrażają takie właśnie właściwości. W rasie ludzkiej jako całości istnieją sztormy nienawiści, złości, zemsty i wybuchy wielu innych uczuć. […]

Rzeczą bardzo prostą, ale wspaniałą, jest błogosławienie co wieczór i co rano Wspaniałej Obecności Życia, która ożywia umysł i ciało. Głębokie odczucie Obecności Życia wzbudza respekt i wywołuje chęć dziękczynienia tak względem niej, jak względem wszystkiego, co w sobie zawiera. Wystarczy jedynie być wdzięcznym, za to że jest i nadal trwa. Ta sama Obecność Życia daje nam możliwość zrobienia rzeczy, których jesteśmy świadomi, a które chcemy zrobić, ponieważ nie możemy nawet ruszyć się bez tej Obecności, nie możemy bez Niej nawet myśleć.[…]

Uznanie świadome i użycie Obecności Boga w Tobie, którą jesteś, stopniowo zwiększa działanie wibracyjne Twojej struktury atomowej zmieniając kierunek i uwalniając działalność elektroniczną ukrytą wewnątrz atomu, pozwalając na to, byś przemienił się w Istotę Samooświeconą.

Gdy Twoja uwaga zdecydowanie koncentruje się na Wielkiej Obecności, której przejawem jesteś, Twoje Ciało staje się czymś w rodzaju delikatnej gąbki, przez którą przepływa i wylewa się ta Czysta Energia, zmywająca każdą niedoskonałość. Kiedy powstrzymamy dysharmonię strumień Obecności automatycznie oczyszcza wszystkie nieczystości. Tak więc, jak widzisz, masz w swoich rękach nieograniczoną moc wzmacniania właściwych zarządzeń. Nawet z punktu widzenia nauki, wiedząc, że wszystkie komórki ciała odnawiają się co jakiś czas, w przypadku zahamowania dysharmonii na pewien okres, umysł i postać wyrażałyby Młodość i Doskonałość. Tym czasem z powodu fałszywej dumy lub podobnego uczucia, ludzie nie chcą spojrzeć w twarz Prawdzie, że Przyczyna jest wewnątrz ich. […]

Jedną z najważniejszych rzeczy, nawet dla tych najbardziej szczerych uczniów, jest danie im czasu na medytację poranną i wieczorną celem uspokojenia zewnętrznej aktywności, aby wewnętrzna Osobowość mogła wypłynąć na wierz bez zahamowań. Medytować oznacza czucie realnie aktywnej Obecności Boga, dlatego kiedy wchodzi się w medytację nie można wciągnąć ze sobą wszystkich zaburzeń, które atakowały nas do tego momentu. Należy świadomie usunąć z uczuć i uwagi wszystko, co może nam przeszkadzać, ponieważ takie nastawienie pozwala odczuć Obecność Boga, a więc nie powinno być zaburzane przypominaniem wszystkich „kłopotów”.

———————————————————————————————————————————-

Kiedy uczeń zrozumie, że to, na czym koncentruje swoją uwagę przylepia się do niego, staje się nim, albo że on staje się tym z całą intensywnością, jaką w to włożył, zobaczy jak wielką wagę ma utrzymywanie uwagi z dala od wszystkiego co destruktywne w ludzkim doświadczeniu. Dyskutowanie i komentowanie wad przyjaciół, znajomych czy rodziny wprowadza te wady w naszą własną świadomość a oprócz tego wzmacnia je. To właśnie jest skoncentrowaniem się na rzeczach destruktywnych i wchłonięciem ich w sobie. Mało ludzi zdaje sobie sprawę z tego, że gdy przypominają sobie bądź rozpatrują jakiś negatywny i destrukcyjny przypadek lub gdy rozpamiętują po raz nie wiadomo który, że ktoś skrzywdził ich w jaki sposób, nagrywają i odtwarzają ten incydent w swojej świadomości, brudząc ją i prowokując te skutki do kilkukrotnego powtórzenia.

Osoba zła, krytykująca, życząca innym źle, wysyłająca myśli i słowa destruktywne otrzyma z powrotem te same negatywne wartości, którymi wypełniła swe uczucia, słowa i myśli. Wprost przeciwnie – ktoś inny, umocniony w swojej Boskiej mocy, otrzyma te energię, której potrzebuje, jeśli ją właściwie dobierze. Tak więc twórca niezgody, złości i pogardy niszczy sam siebie, swój świat i sprawy.[…]

Kiedy człowiek stale krytykując potępia i osądza innych, nie tylko czyni szkodę innej osobie, ale również pozwala, nie wiedząc o tym, żeby ten sam element, który widzi w innej osobie, wszedł w jego własne działanie. Właściwe zrozumienie tego ułatwia człowiekowi wstrzymywanie się od takiej niepożądanej działalności, ponieważ rozumie, że robi to dla swojego własnego dobra.

A teraz pokażemy to z innej strony. Kiedy świadomie koncentruje uwagę na czymś, ta właściwość wchodzi w doświadczenie człowieka. Wszystko, co człowiek widzi z głębokim uczuciem w drugim człowieku, będzie wchodziło w jego własne doświadczenie. I to jest właśnie niekwestionowanym dowodem na to, że jedynym pożądanym uczuciem, które powinno kierować człowiekiem, jest Obecność Boskiej Miłości, przez co chcę powiedzieć Miłości Czystej i Bezinteresownej.

Wszystko, co istnieje w każdym miejscu, tak widzialnym, jak i niewidzialnym, jest Obecnością Boga. Nie może istnieć coś co ją nie jest. Niezbędna świadomość dojdzie do Ciebie od czasu do czasu, w zależności od tego, jak będziesz jej używać. Nie pozwól, aby sprawy Ciebie zmęczyły. Jedynie utrzymuj spokojne i pewne nastawienie do Wzniesienia się. Spokojnie, szybko i z miłością zaakceptuj je i jedynie wiedz o nim – to eliminuje napięcie. Nic nie jest bardziej pożądane niż to.

Och, jaka szkoda, że ludzkość wierzyła od tak dawna, a wielu wierzyło szczerze, że można wyleczyć nienawiść, potępienie i krytykę tylko stosując te same właściwości. Jakie próżne i tragiczne było to fałszywe pojęcie. Uwierz mi, że nienawiść nigdy nie uleczyła nienawiści i nigdy jej nie wyleczy. Potępienie oraz krytyka nigdy nie mogą być uleczone przez krytykę i potępienie. Mówiłem już wiele razy, że coś, na czym skupia się Twoja uwaga i spojrzenie, zostaje ocenione i zmuszone do tego, aby weszło i zamieszkało w Twoim świecie. […]

Ty ustalasz swoje działania i swój świat. Ciebie nie obowiązuje sądzenie innych, ponieważ nie znasz sił, które na nich wpływają ani ich uwarunkowań. Znasz tylko swój punkt widzenia. Nie ma żadnego elementu, który spowodował tyle zaburzeń cielesnych i umysłowych na Ziemi, jak uczucie nienawiści wysyłane drugiemu. Nie można przewidzieć, jak będą reagowały umysł i ciało tego, który to wysyła. W jednym człowieku może to wywołać taki efekt, a w drugim inny. W różnych ludziach może wywołać różne skutki. Zrozumcie, że żal, poczucie krzywdy, nie są niczym innym jak zakamuflowaną formą nienawiści, nienawiści w mniejszym stopniu, ale jednak nienawiści. […]

photo

Jest nieszczęściem, iż ludzie, którzy posiadają w swoim wnętrzu tę Wszechpotężną Obecność Boga, dają tak wielką władzę rzeczom zewnętrznym, które mogą wywołać rezultaty tak wewnątrz, jak i na zewnątrz ciała, podczas gdy używają leków, ćwiczeń leczniczych, narkotyków czy czegoś innego, co i tak nie daje zbyt wielkiego efektu, a jeśli nawet to jest to chwilowe; zapominają o tym, że mogą używać Wszechpotężnej Obecności Boga w sobie, ponieważ ta Obecność działa tak na tkanki mieści, jak i na kości. Umysł zewnętrzny zawsze wątpi w możliwość takich metod leczenia. Umysł zewnętrzny przyzwyczaił was przez długie lata do nadawania ogromnej mocy lekom i innym środkom, ale czy nie widzicie, że jedyną rzeczą, która może leczyć naprawdę jest władza i autorytet, który został wam dany, a który może wszystko?

Dlatego najlepszym sposobem jest skierować się do Wielkiej Obecności Boga wewnątrz nas i oddać jej całą władzę, aby uczyniła to, co jest potrzebne i to, czego Ty chcesz, ponieważ będzie działała z ogromną szybkością i pewnością o wiele większą niż jakikolwiek środek leczniczy. Niektórzy uznają tę ideę za marzenia, podczas gdy inni podejmą ogromne wysiłki, aby to osiągnąć, bo naprawdę jest to jedyna rzecz warta zachodu. […]

Przez wieki ludzkość zwracała uwagę na pozory, zapraszając w ten sposób całą masę niezgody i nieszczęść, ale dziś istnieją tysiące ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że Obecność Boga w nich jest całkowicie niezwyciężona, dopóki nadal będą się wznosić ponad niesprawiedliwość, niezgodę i nieharmonijną twórczość zewnętrzną. Dopóki ludzi nie nauczą się utrzymywać swojej uwagi na Obecności Boga w sobie, czyli na Wewnętrznym Bogu, będą otoczeni wszystkim, czego sobie nie życzą, ale dzięki tej Obecności, każdy z nas ma władzę wzniesienia się ponad niezgodę i zaburzenia tej zewnętrznej twórczości.

Na początku wymaga to trochę pracy to stałe, mocne, uparte utrzymywanie się, kiedy chmury zawisną nad nami i ciążą nam, ale dynamiczna działalność uwagi skoncentrowanej na Wewnętrznej Obecności Boga jest czymś w rodzaju promienia, który przenika i rozprasza tę zagrażającą nam burzę. W miarę postępu, człowiek czuje się coraz bardziej silny i nie do przezwyciężenia przez ludzką twórczość, która przynosi mu tyle zaburzeń. […]

Muszę powiedzieć jeszcze o pewnej sprawie, która byłaby śmieszna gdyby nie była poważna. Karzesz swojego psa, jeśli stale przynosi z kuchni kości i kładzie je na najdroższym dywanie w Twoim pokoju. Oczywiście, wydaj Ci się, że robi coś nieharmonijnego. Czy wiesz, że kiedy pozwalasz aby Twoje myśli były zajęte nieprzyjemnymi doświadczeniami, wtedy robisz coś znacznie gorszego niż Twój pies? To zło, które wydaje się takie trudne do zrozumienia polega na tym, że nigdy, z żadnego powodu, nie należy zawracać wody, która już przepłynęła pod mostem. Innymi słowy, nieprzyjemne doświadczenia, strata czy jakaś niedoskonałość, która zdarzyła się w Twoim życiu, nie powinny być na nowo tulone w ramionach i utrzymywane w teraźniejszości. One już przeszły; zapomnij i przebacz. Dawać i przebaczać jest rzeczą Boską. [..]

Nie ma nikogo, kto mógłby Ci nakazać, co powinieneś robić, ponieważ jesteś Istotą Wolną. Jeżeli mógłbyś być świadomy każdej myśli przechodzącej przez Twój umysł przez sześć tygodni i utrzymywałbyś go zgodnie z doskonałością, ujrzałbyś niespodziewane rezultaty! Błogosławiąc i utrzymując innych w Świetle – kiedy błogosławisz innych albo wizualizujesz w ich Świetle wówczas to, co im posyłasz, ma działanie podwójnej wartości. Skutkiem automatycznym przy wykonaniu tego jest pewna ilość opieki, ale myśl i błogosławieństwo rejestrują się głównie w naszej własnej świadomości i  w tym samym czasie intensyfikują tę właściwość w osobie, do której zostały wysłane.

Nie ma na świecie nic bardziej tragicznego niż osoba, która ma zamiar ograniczyć inną ludzką istotę, Myśl o niedoskonałości kierowana do drugiej wrażliwej osoby, czasami ogranicza ją przez całe lata i częstokroć rezultaty są bardzo tragiczne. Jeżeli mówisz o wolności dla siebie, zapewnij i daj tę wolność każdemu. Wyrób w sobie przyzwyczajenie do stałego określania swojego świata Doskonałością. Stary nawyk myślenia o niedoskonałościach napełnił Twój świat przeszłością. Teraz najważniejsze jest być świadomym, że cały czas napełniasz swój świat Doskonałością.

Ludzie zawsze powinni bacznie obserwować Wewnętrzną Działalność umysłu zewnętrznego i nie pozwolić oszukiwać się jego działaniom. To może sprawiać wrażenie paradoksu, ale nim nie jest i ma większą wagę niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Jeżeli uczucie oporu, jakiegokolwiek typu, czyha na świadomość, wyrwij go z korzeniami, ponieważ wiesz, że należy do warunków zewnętrznych i przeszkodzi Ci w drodze do Twoich osiągnięć, zanim go nie usuniesz.

 

 


Każdy człowiek powinien zrozumieć, że jego obowiązkiem jest harmonizować, przyspieszać i rozwijać własny umysł i świat. Kiedy ludzie wreszcie zrozumieją, że jedynym zadaniem Wielkiego Prawa ich istoty jest harmonia umysłu i uczuć, Doskonałość przejawi się bardzo szybko. Jeżeli tego nie zrozumieją, nie będą mogli przejść na następny stopień ewolucji i rozwoju. Gdy ludzie mają głęboką i szczerą Miłość dla siebie wzajemnie, ta Miłość jest największym błogosławieństwem i mocą najbardziej stymulującą. Jest to jeden ze sposobów bycia, w którym uczeń stale powinien się sprawdzać, by kontrolować moc, która w nim działa. Jeżeli ktoś czuje, ze jest krytyczny, zaskoczony, wścibski lub nieharmonijny w stosunku do sytuacji, miejsca czy przedmiotu, jest to pewny znak, że działa nasze zewnętrzne Ja i wtedy powinno to się natychmiast skorygować. Każdy powinien zrozumieć, że jedyną rzeczą, którą ma do zrobienia to odczuwać, wiedzieć i być Doskonałością w swoim własnym świecie […]

Złowrogie siły który zniszczyły zaufanie, nadzieję i miłosierdzie w umysłach wszystkich narodów są skazane na niepowodzenie. Z działania, które pozornie jest złe, wyniknie wielkie dobro. Jako że siła hipnotyczna, która się panoszyła już się wyczerpała, wielu ludzi pyta się, co było powodem, że robili takie rzeczy. W końcu Twój własny bunt zrodzi siłę, która zostanie spożytkowana na naprawę tych warunków. […]

Zewnętrzne działanie umysłu i świata jest Mają – Złudzeniem, które przemija, poruszając się jak ruchowe piaski na pustyni, i nie powinno w nikim powodować lęku. Z Serca Wielkiej Ciszy wytryskuje prąd stałego życia, którego każdy jest jedną zindywidualizowaną częścią. Życiem tym jesteś Ty – wiecznym, doskonałym i samoutrzymującym się; a szaty zewnętrzny, które Go okrywają, nie są ważne aż do dnia, w którym przyjdzie moment rozpoznania.

Widzisz, ja czuję to pełne chwały promieniowanie i jeśli uda się Tobie ustalić w Obecności Boskiej Miłości i utrzymać się tam zdecydowanie – zobaczysz, jakie wspaniałe doświadczenia przyjdą do Ciebie, jeśli potrafisz odsunąć na bok zakłócenia pochodzące z działania zewnętrznego umysłu. […]

cosmic-consciousness-art1

Gdy Rzeczywistość Życia zostanie właściwie zrozumiana, wszelkie przejawienie, które wydaje się cudowne dla twojej obecnej świadomości, zostaje postrzeżone jako doświadczenie tak naturalne i normalne, jak formowanie słów dla kogoś, kto nauczył się alfabetu. Wszystko to jest działaniem stale rozszerzającego się i ciągle postępującego naprzód przejawienia Życia w formie, które ma zastosowanie zawsze, poprzez uporządkowany proces Prawa, w miłości i pokoju.

Jakkolwiek dziwne, niecodzienne czy niemożliwe wydaje się dane doświadczenie dla obecnego stanu mentalnego ludzkości, to nie jest ono dowodem na to, że nie istnieje Większe Prawo i Mądrzejsza Inteligencja działająca, aby wyprodukować większe cuda ciągle nas otaczającego stworzenia. Dzisiejsza wiedza największych umysłów ludzkości w świecie zewnętrznym w porównaniu do tej Wielkiej Wewnętrznej Mądrości i Władzy jest jak rozumowanie małego dziecka porównane do studiów nad rachunkiem różniczkowym.”

Saint Germain – „Złota Księga” , „Tajemnice Wyjawione. Tom I”

3 komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *