Pamięć komórkowa – czym są wspomnienia komórkowe oraz jak je uzdrowić

544950_10200910815949586_672046932_n-Copy_zpsbb85d45f

NOWY PARADYGMAT

„Medycyna przyszłości będzie opierać się na kontrolowaniu energii w ciele”

Prof. William Tiller, Stanford University.

„Kwantowe pola energii i informacji są bazą działania ciała i umysłu, i mają prawdziwy wpływ na nasze życie. Żyjemy w ekscytujących czasach, ponieważ nauka jest w trakcie rozbijania starych mitów i pisania na nowo podstawowego założenia ludzkiej cywilizacji. Wiara, że jesteśmy delikatnymi maszynami biochemicznymi ustępuje zrozumieniu, że jesteśmy potężnymi twórcami naszego życia i świata, w którym żyjemy”

Chris Walton – „Uzdrawianie Gamma”

Współczesne podręczniki biologii, oparta na nich cała medycyna akademicka, a także media, przedstawiają ludzkie ciało i składające się na nie komórki jako zbudowane z biochemicznych klocków maszyny. W swoich oczach, człowieka uznaje siebie samego praktycznie bezsilnym w stosunku do swoich biochemicznych klocków, które jedynie można naprawić i uleczyć poprzez środki oraz czynniki zewnętrzne. W opozycji do tego przestarzałego materialistycznego punktu widzenia świata, w świecie nauki rodzi się nowy paradygmat, będący paradygmatem świadomości. Nowy paradygmat wynosi świadomość na absolutny piedestał. Uznaje jej dominującą roli nad materią. Co oczywiście oznacza również jej wyższości nad ciałem fizycznym. M.in o tym będzie mowa w tym poście.

Świat nauki udowadnia obecnie, że nasz umysł nie jest ulokowany wyłącznie w naszym mózgu, chociaż takie możemy odnosić wrażenie. Nowy paradygmat łączy umysł ze świadomością. Traktuje umysł jako zintegrowaną część czegoś potężniejszego od siebie samego – świadomości. Nowy paradygmat patrzy zupełnie innej strony na Wszechświat. Definiuje go całkiem odmiennie niż dotychczas robiła to newtonowska fizyka. Mianowicie, wg nowej wiedzy, wszystko we Wszechświecie składa się z pól informacyjnych, które są polami kwantowo-fizykalnymi. Medycyna informacyjna, która jest młodą, dopiero rozwijającą się gałęzią medycyny, postrzega również samego człowieka jako bardzo złożony system energetyczno-informacyjny. Już teraz istnieją przekonujące dowody na to, że umysł i ciało są ze sobą wzajemnie połączone, a myśli wpływają na biologię ciała, w sposób, który do niedawna był nie do pomyślenia. Zasadniczo wszystko na poziomie informacyjno-energetycznym, kwantowym, jest informacją: człowiek, zwierzęta, rośliny, minerały, myśli, uczucia, emocje, przekonania, interpretacje, zdarzenia. Wszystko zawarte jest w polu informacyjnym, które jest planem budowy dla materii.

System pola informacyjnego człowieka przenika każdą komórkę organizmu, roztacza się daleko poza ciało, łącząc się z całym Wszechświatem. W polu informacyjnym jest zakodowana cała informacja o człowieku, m.in informacja na temat jego stanu zdrowia. Pole informacyjne człowieka funkcjonuje w systemie zwrotnego związku z polem energetyczno-informacyjnym wszechświata. W ten sposób nasz umysł rozciąga się nie tylko poza mózg i komórki, ale także daleko poza ciało, tworząc umysł globalny, ale i również umysł kosmiczny.

Każdy człowiek (jego pole informacyjne) posiada swoją indywidualną częstotliwość.  Wszystkie komórki kontaktują się ze sobą oraz z polem informacyjnym, które nim steruje. Pola informacyjne jest bezpośrednio związane ze świadomością, może być przez nią zmieniane, modyfikowane, przeprogramowywane. Przyczyną zachorowania jest naruszenie struktur pola, dlatego wszelkie leczenie i uzdrawianie powinno dotyczyć samego pola, a nie organów (co jest jedynie leczeniem zewnętrznych objawów choroby).

„Choroba jest zaburzeniem struktury i funkcji ciała, do których dochodzi w wyniku patologicznej informacji, na przykład przez negatywne myśli, emocje, przekonania, nastawienie do życia. […] Informacja choroby może dopaść człowieka tylko wtedy, gdy jego „wzór wibracji” jest niestabilny, i ma „niskie częstotliwości”, Kiedy człowiek w myślach, uczuciach i emocjach walczy z życiem i samym sobą, znajduje się w stresie, gdy opanowują go strach i złość, gdy skupia się na chorobach i obciążeniach, a nie na zdrowiu i rozwiązaniach, będzie podatny na „niskofrekwencyjne” informacje choroby. Wywołujące choroby wzory wibracji zarazków i szkodliwych substancji są wtedy przejmowane przez organy/komórki ciała i w ten sposób zaczyna się zaburzone funkcjonowanie, które później manifestuje się w chorobie jako choroba”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

Human-Aura-Energy-Field

Nasze ciała posiadają elektromagnetyczną matrycę – system opierający się na falach elektromagnetycznej energii i informacji. Szczególną w niej rolę pełni tkanka łączna, będąca swego rodzaju krystaliczną matrycą, opartą głównie na krzemie, która łącząc wszystkie części ciała, tworzy pole – kanał umożliwiający komunikację. Poprzez te kanały przenoszone i wymieniane są informacje pochodzące m.in od komórek, hormonów, ale także z naszego umysłu: myśli, przekonania i emocje. Myśli i uczucia są niczym innym jak falami energii i informacji elektromagnetycznej. Przy pomocy matrycy naszego ciała docierają do każdej komórki.

Medycyna wschodnia od ponad 5000 lat uznaje fakt, że ludzkie ciało działa na zasadzie pól energetyczno-informacyjnych. Szczegółowo odnosi się do tego chiński system meridianów. Meridiany są kanałami energii, które rozlokowane po całym ciele przenoszą i regulują energię życiową oraz informację. Na bazie tej wiedzy oparty jest cały system akupunktury i akupresury.

acupoints-tcm

„Nowy paradygmat obejmuje zarówno materię jak i świadomość, włącznie z wszystkimi ludzkimi rodzajami doświadczeń – wyczuwaniem, czuciem, myśleniem i intuicją. Odkryliśmy taki inkluzyjny paradygmat, nazywamy go nauką w świadomości. Bazuje na fizyce kwantowej i metafizyce, która postrzega świadomość jako podstawę bytu. Współcześnie zauważamy epidemię chorób i depresji z powodu braku spełnienia w duchowej i emocjonalnej pustce materialistycznego patrzenia na świat.”

Prof. Amit Goswami – „Kwantowy Umysł”

LUDZKA KOMÓRKA

cell-memory

„Co zatem, jeśli nie geny, spełnia w komórce funkcję mózgu? Okazuje się, że błona komórkowa, odpowiednik naszej skóry. Błona ta ma bowiem wbudowane przełączniki, które reagują na sygnały ze środowiska, przekazując informacje do wewnątrzkomórkowych ścieżek białkowych. Ogół receptorów i efektorów umiejscowionych w błonie komórkowej daje komórce „świadomość elementów środowiska za pośrednictwem doznań fizycznych. W tym sformułowaniu tkwi klucz do sekretu życia. Jesteś gotów? Przytoczony cytat jest słownikową definicją percepcji (postrzegania). Ten wyraz pochodzenia łacińskiego oznacza „pojmowanie” albo dosłownie: „branie w siebie”. Tak więc białkowe przełączniki w błonie komórkowej stanowią podstawowe, molekularne jednostki percepcji, A ponieważ przełączniki te sterują molekularnymi ścieżkami w obrębie komórki i określonymi funkcjami biologicznymi, możemy śmiało sformułować wniosek, że percepcja steruje zachowaniem! Tak wygląda, drodzy czytelnicy, prawda o istocie życia, zarówno na poziomie istoty ludzkiej, jak i pojedynczej komórki. Powtórzmy: Percepcja steruje zachowaniem”

Bruce Lipton – „Przeskok Ewolucyjny”

Szczególną uwagę należy się komórkom naszego ciała. Niemal każda komórka w ciele człowieka spełnia wszystkie funkcje, które występują w organizmie jako całości – posiada własne odpowiedniki: układu nerwowego, oddechowego, trawiennego, rozrodczego, mięśniowo-szkieletowego oraz odpornościowego. Można powiedzieć, że pojedyncza komórka jest pod tym względem miniaturką człowieka. W szkołach uczy się daleko odbiegającego od prawdy stwierdzenia, że jądro komórki jest jej mózgiem. Co prawda to w jądrze mieszczą się geny, które rzekomo sterują życiem, więc można błędnie dojść do wniosku, że jądro jest mózgiem komórki. Jest to nieprawdą, obaloną przez współczesne badania naukowe, w głównej mierze przez prace biologa komórkowego – dr. Bruca Liptona. Okazuje się jednak, że funkcję mózgu w komórce spełnia błona komórkowa, odpowiednik naszej skóry.

Bruce Lipton – mechanizmy komunikacji komórek:

https://www.youtube.com/watch?v=vceNy2RXfVA

https://www.youtube.com/watch?v=OvK32PS9RMc

 

PAMIĘĆ KOMÓRKOWA

„Czym więc jest pamięć komórkowa? Jest to pamięć przechowywana w twoich komórkach. W których komórkach? We wszystkich. Jak już zostało powiedziane, naukowcy niegdyś wierzyli, że te wspomnienia przechowywane są w naszym mózgu. Najnowsze badania wskazują raczej na to, że wspomnienia przechowywane są w komórkach dosłownie w całym naszym organizmie. Te wspomnienia nie są materialne, ale przechowywane w naszych komórkach w postaci wzorców energetycznych. Nie istnieją jako tkanka fizyczna i dlatego nie możemy ich znaleźć w żadnej tkance ciała”

Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kod Uzdrawiania”

Istnienie pamięci w komórkach ciała, udowadnia wiele przypadków pacjentów poddanych transplantacji organów. Istnieje masa udokumentowanych historii, w których u biorcy organu, po jakimś czasie pojawiły się zainteresowania, nawyki, skłonności, uzależnienia, cechy charakteru i osobowości, czy wspomnienia dawcy. To jednoznacznie dowodzi, że w polach informacyjnych komórek narządów, istnieją zapisy wspomnień.

Wszystko co nam się przydarza w życiu, zachowujemy jako wspomnienia. Każde doświadczenie pozostawia w nas ślad po sobie. Pamięć ta przechowywana jest w mózgu, a także we wszystkich komórkach ciała – w ich energetycznym polu informacyjnym. Przechowywane są tam one jako wspomnienia komórkowe, które nasza świadomość rozpoznaje i odczytuje w postaci obrazów. Wspomnienia komórkowe są dosłownie kodowane w DNA każdej komórki. Wszystkie komórki są w zasadzie programowalnym chipem, przy czym jądro komórkowe pełni rolę twardego dysku, zawierającego programy. Dr Bruce Lipton twierdzi, że każda komórka ciała spełnia rolę kamery; cokolwiek dzieje się w świecie zewnętrznym w każdej sekundzie naszego życia, poprzez naszą świadomość i jej filtry percepcji (tworzące przekonania i interpretacje tego co doświadczamy), dociera do błony komórkowej, która zachowuje się jak soczewka: tworzy obraz, i następnie wysyła go do jądra komórki, gdzie znajduje się baza danych wspomnień i wyobrażeń. Komórki reagują na informację, sygnał wejściowy przekazywany przez nasz umysł – przekonanie oraz interpretacja, ocena czy osąd naszego obecnego doświadczenia. Nie reagują one na samo doświadczenie, bo jest ono zwyczajnie czymś neutralnym, lecz na to jakie my sami je zinterpretujemy i tym samym nadamy znaczenie. I to jest kluczowe!

Nasze wspomnienia, informacyjny zapis wszystkiego czego doświadczyliśmy, w dziewięćdziesięciu procentach klasyfikowane są jako podświadome. Jesteśmy świadomi tylko około dziesięciu procent naszych wspomnień. Współcześni naukowcy badający temat pamięci komórkowej, zgodnie podkreślają, że wspomnienia komórkowe są tym samym co podświadomość. W nowym paradygmacie wiedzy całe ciało uznaje się za podświadomość.

Wspomnienia komórkowe są tym samym co nasze podświadome przekonania. Większość naszych reakcji jest odruchowa, oparta na wspomnieniach i przekonaniach z doświadczeń życiowych. Wspomnienia komórkowe służą jako wzorzec dla mózgu, w momencie gdy decyduje się on ja zareagować tu i teraz. Wszystko z czym mamy do czynienia w każdej chwili obecnej: myśli, emocje, zachowanie, przekonania, fizjologia, ma swoje źródło w naszych wspomnień życiowych, a dokładniej, powstałych na ich bazie przekonań.

ezk9enk7

DESTRUKCYJNE WSPOMNIENIA KOMÓRKOWE

„Problemy zdrowotne maja źródło w przekonaniach tkwiących w naszej podświadomości. Ponieważ podświadomość jest milion razy silniejsza niż świadomość, szanse na życie takie jakie pragniesz, bez uprzedniej zmiany przekonań wynoszą jeden do miliona.”

dr Bruce Lipton

Dlaczego temat wspomnień komórkowych jest taki ważny? Wszystko byłoby pięknie, gdybyśmy mieli w swoich komórkach zmagazynowane tylko dobre i pozytywne wspomnienia. Jednak jest całkiem inaczej. Każdy człowiek posiada mnóstwo zakodowanych wspomnień komórkowych o destrukcyjnym, negatywnym znaczeniu. Na szczęście każde wspomnienie komórkowe można uzdrowić. Za nim powiem trochę więcej o ich uzdrawianiu, chciałbym najpierw skupić się na tym czym są negatywne, destrukcyjne wspomnienia komórkowe. Wiedza o tym czym one są, pozwoli zrozumieć na jakich zasadach odbywa się ich uzdrowienie.

Każde negatywne wspomnienie komórkowe jest wspomnieniem opartym na lęku. Im silniej pod kątem emocjonalnym przeżywaliśmy jakieś wydarzenie w naszym życiu, tym mocniej strach oraz różne inne destrukcyjne, pokrewne jemu emocje, odcisnęły się w pamięci każdej komórki naszego ciała. Dzieje to się głównie za pomocną hormonów i innych substancji chemicznych, które dokonują odcisku w pamięci komórki. W ten sposób powstaje negatywna pamięć komórkowa.

W przypadku wydarzeń życiowych, podczas których doświadczaliśmy wszelakich emocji i uczuć, wywodzących się od jednej głównej emocji strachu (wina, żal, smutek, przygnębienie, wstyd, złość, nienawiść, gorycz, obojętność, wstręt, niepokój, zazdrość, pogarda, i wiele innych), powstaje ich informacyjny, wibracyjny zapis w komórkach naszego ciała. Określane są one jako negatywne wspomnienia komórkowe. Emocjonalna intensywność doświadczania decyduje o sile odcisku takiego wspomnienia.

Takie wspomnienia są kodowane w naszej pamięci komórkowej od chwili naszego przybycia na ten świat. Bardzo silny odcisk pozostawiają po sobie wspomnienia nabyte  do szóstego roku życia, ponieważ nasz mózg pracuje wtedy na falach delta (do drugiego roku życia) oraz theta (od drugiego do szóstego). W tym czasie przyswajamy wszystko do swojej podświadomości, bez rozróżnienia i przepuszczenia przez filtr samoświadomego umysłu. Częstotliwości fal delta i theta są tymi które towarzyszą również podczas stanu transu hipnagogicznego, czyli u pacjenta, któremu hipnoterapeuta wgrywa nowe przekonania. Przez pierwsze sześć lat życia jesteśmy dosłownie programowani! Wspomnienia komórkowe do szóstego roku życia mają bardzo mocny wpływ na nas, przez resztę naszego życia w tym wymiarze. Z tej racji, że miały miejsce w czasie, z którego mało co pamiętamy, to ulokowane są głęboko w naszej podświadomości, przez co ciężej zdać sobie z nich sprawę. W dalszej części życia, największy odcisk w pamięci komórkowej. tworzą wszelkie traumatyczne doświadczenia, generujące silny ładunek emocjonalny.

Wnętrza komórek ciała kryją w sobie także wspomnienia i zapisy doświadczeń naszych przodków. Zarówno radosne, jak i również te wypełnione bólem i traumą. Wspomnienia pokoleniowe mogą przyjąć postać niszczycielskich wirusów. Im więcej adrenaliny zostało wydzielonych podczas wydarzenia w życiu naszego przodka, tym silniej takie wspomnienie odciska swój ślad w pamięci komórkowej. Większe jest prawdopodobieństwo tego, że takie nieuleczone wspomnienie zostanie przekazane kolejnym pokoleniom jako tzw. choroba genetyczna.

Posiadamy w sobie również zapisy pamięci  naszych poprzednich wcieleń. Każda pojedyncza komórka naszego ciała zawiera informację o całym naszym istnieniu. Najbardziej traumatyczne wspomnienia komórkowe mające miejsce we wcześniejszych wcieleniach, również mogą wpływać na nas w obecnej inkarnacji tu i teraz.

Wszystkie negatywne wspomnienia komórkowe wywierają wielki wpływ podczas naszego życia. Oddziałują na dwie najważniejsze dziedziny życia: kondycje ciała fizycznego, czyli stan naszego zdrowia, a także jakość naszego życia – treść i kształt naszych przyszłych doświadczeń życiowych.

„Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przeznaczeniem”

Carl Gustav Jung

Negatywne wspomnienia komórkowe, przez dalszą część życia przyczynia się do produkcji stresu w ciele. W chwili gdy doświadczamy okoliczności, które są chociażby w małym stopniu podobne do oryginalnego bolesnego doświadczenia, nasza podświadomość automatycznie odwołuje się do zapisu pierwotnego wydarzenia w pamięci komórkowej.

Wspomnienia komórkowe tworzą nasze przekonania. Przekonania, z którymi idziemy przez życie biorą się przede wszystkim z naszych wcześniejszych doświadczeń życiowych, albo są nam narzucone przez otoczenie i środowisko. Podam proste przykłady, aby lepiej to zrozumieć. Ktoś kto doświadczył zawodu miłosnego, może wyrobić w sobie przekonania, że miłość nie istnieje. Przechowywane w pamięci wspomnienie tego doświadczenia, jest tym co tworzy takie przekonania. Ktoś kto został w pewnym momencie życia oszukany, może stworzyć przekonanie, że nie należy nikomu ufać. Również wspomnienie tego doświadczenia odpowiada za takie przekonanie. Ktoś kto w pewnym momencie swojego życia po prostu zawiódł, może przez resztę życia żyć w poczuciu winy z przekonaniem, że jest kimś małym, niegodnym. Ktoś komu nie powiódł się biznes, może do końca życia trwać w przekonaniu, że pieniądze, bogactwo czy sama obfitość, nie są w stanie w prosty, płynny i swobodny sposób pojawić się w jego życiu. Podobnie w przypadku gdy ktoś kto przeżył spowodowany problemami finansowymi, stresujący okres w swoim życiu, stanie w obliczu zagrożenia posady w swojej obecnej pracy. Podświadomość takiej osoby zacznie odwoływać się do wcześniejszego wspomnienia komórkowego z wcześniejszego, trudnego etapu życia. Na podstawie tego pierwotnego wspomnienia, osoba ta będzie reagować, mieć przekonania i czuć emocje. Zapisane w pamięci komórkowej wspomnienia różnych doświadczeń są tym co tworzy przekonania; mówiąc dosłowniej – są przekonaniami.

Całe przekonanie na swój temat czerpiemy z naszych doświadczeń życiowych, które są zakodowane w pamięci komórkowej. Chyba, że jest się dostatecznie obudzonym i świadomym tego, że w swojej prawdziwej istocie jest się przejawem czystej, uniwersalnej, kosmicznej świadomości, wybiegającej daleko poza formę i każdą identyfikację, która jedynie doświadcza życia w tym wymiarze za pomocą małego, stworzonego przez umysł „ja”. Dzięki takiej świadomości jest się w stanie nie utożsamiać ze swoją sytuacją i historią życiową. Taka przebudzona jednostka inaczej – z szerszej perspektywy nieuwarunkowanego umysłu – też interpretuje każde swoje doświadczenie, więc siłą rzeczy nie będzie odbierać i odczuwać emocjonalnie tego co akurat doświadcza jako negatywnego, „nie tworząc” w tej sposób własnej negatywnej pamięci komórkowej. Ale do tego długa i daleka droga 🙂

Informacje i sygnały pochodzące z naszych wspomnień komórkowych współistnieją w pętli zwrotnej z naszym mózgiem. Nieświadomie lub świadomie rządzą naszymi wyborami. Wybory decydują o sytuacji życiowej. Przekonania i wspomnienia komórkowe, czyli nasza podświadomość tworzy nasze życie. Nasza postawa, reakcje, przekonania, zachowania, myśli i emocje, w głównej mierze są skutkiem naszych wspomnień komórkowych. W ciągu dnia, przez 95 % czasu działa nasza podświadomość, więc siłą rzeczy nasze życie będzie wyglądało tak jak wygląda podświadomość.

„Ci z nas, którzy próbowali pozytywnego myślenia, a uzyskali negatywne wyniki, z przykrością uświadamiają sobie, że naszym życiem nie kierują nasze świadome życzenia czy zamierzenia. Jeśli w to nie wierzysz, przeprowadź prosty rachunek. Przez 95 procent czasu szefem jest podświadomość. Nasz los znajduje się więc pod kontrolą zapisanych wcześniej programów, inaczej mówiąc: nawyków wykształconych na podstawie instynktu oraz spostrzeżeń nabytych w toku naszych doświadczeń życiowych

Bruce Lipton i Steve Bhaerman- „Przeskok Ewolucyjny”

„Za większością kwestii w życiu kryje się nieświadoma intencja. Ludzie zawsze mówią o świadomych intencjach, które są ważne i prawdziwe, ale nie są one wszystkim. Kiedy nieświadome intencje są w konflikcie ze świadomymi, zawsze wygrywają nieświadome”

Dr William Tiller

„Przyczyna każdego problemu tkwi w podświadomości i są nią wspomnienia komórkowe”

dr Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kody Uzdrawiania”

Negatywne wspomnienia komórkowe, czyli takie, które wypływają z lęku doprowadzają do pojawienia się negatywnych objawów w ciele. Są one główną przyczyną chorób i urazów. Zaburzone wspomnienia komórkowe są również powodem powstawania urazów psychicznych, depresji czy nałogów. Przewlekły ból oraz choroby są spowodowane głównie zastygniętymi negatywnymi emocjami, tłumionymi w podświadomości. Negatywne wspomnienie komórkowe to nic innego jak wzorzec energetyczny zapisany w komórkach ciała – w energetyczno-informacyjnym polu komórki. Wzorzec taki ma niską, destrukcyjną częstotliwość wibracyjną. Pamięć komórkowa zakodowana tego rodzaju wspomnieniami (zaprogramowana energetycznymi wirusami opartymi na lęku) jest przyczyną tworzenia się stresu w naszym ciele – pobudza ona reakcję stresową w organizmie. To dlatego ciała współczesnych ludzi są dosłownie przesiąknięte stresem. Stres zmienia nasze komórki na tryb samoobrony, powodując, że nasz autonomiczny system nerwowy musi walczyć. W efekcie tego, po jakimś czasie układ odpornościowy przestaje działać, czego następstwem jest pojawienie się zaburzeń fizycznych.

Dobra wiadomość brzmi, że każde wspomnienia komórkowe można uzdrowić!

ERA ŚWIADOMOŚCI

earthenergy

„Wkraczając w nowe tysiąclecie, urabiacie zaczyn przyszłego rozwoju, jakiego ludzkość dotąd nie widziała. Rozwinęliście swoją naukę i technikę, a teraz rozwiniecie swoją świadomość. Będzie to największy postęp, który przyćmi całą resztę waszych dokonań […] Staną się możliwe doświadczenia bezwarunkowej miłości, dzielenia się bez ograniczeń, uzdrawiania ciała i umysłu. Wreszcie zrozumiecie, że nie da się uniknąć odpowiedzialności za doświadczenie drugiego, gdyż „drugiego” nie ma. Jesteś tylko Ty, wyrażający się w wielości form.Ta wiedza zmieni wszystko. Zwrot będzie tak dramatyczny, tak wszechogarniający, tak całkowity, że dotychczasowy świat wyda się koszmarem, który wreszcie się skończył. Nastąpi wówczas prawdziwe przebudzenie. Czas przebudzenia jest bliski. Zbliża się pora waszego odnowienia.Takie zadanie stoi przed społecznością świata w nowym tysiącleciu. Sami je sobie postawiliście. Wprawiliście ten proces w ruch. Ludzie na całej Ziemi zestrajają się z nim”

Neil Donald Walsch – „Przyjaźń z Bogiem”

Celem ludzi świadomych – takich, którzy zdaję sobie sprawę z tego, że żyją w czasach wielkiego, ewolucyjnego przeskoku świadomości – powinno być uzdrowienie siebie, czyli pokochanie siebie. Nie każdy o tym pamięta. Wiele osób nic nie robi w tym kierunku, skupiając się na tak naprawdę mniej istotnych rzeczach. W ten sposób, jedni już wyczekują załamania ekonomicznego współczesnego świata, jeszcze inni ćwiczą i rozwijają w sobie umiejętność telepatii, aby kontaktować się w przyszłości z pozytywnymi istotami egzystującymi na wyższych energetycznych poziomach i wymiarach. Jeszcze inni biorą się za uzdrawianie świata, podczas gdy nie dokonali jeszcze własnego, wewnętrznego uzdrowienia. Wszystko to jest fajne, ale mimo wszystko warto położyć największy nacisk na swoje uzdrawianie.

Wkraczając obecnie w czas energetycznego przyspieszenia, które spowoduje wielkie zmiany na naszej Planecie, każdy człowiek postawiony jest przed dokonaniem wyboru pomiędzy miłością a strachem. Wybór miłości jest tym co uczyni różnice na tym świecie, a także w naszym życiu. Wybierając miłość wybieramy przede wszystkim pokochanie siebie, wybaczenie sobie. Następnie można wyjść z miłością do świata. Pokochanie siebie oznacza wybaczenie sobie. Wybaczenie przede wszystkim swojej przeszłości oraz zmienienie negatywnych, szkodliwych i ograniczających przekonań na swój temat – co oznacza – uzdrowienie własnych wspomnień komórkowych. Podczas gdy na zewnątrz nas, Planeta oraz sama rzeczywistość oczyszcza się z pokładów nagromadzonego negatywizmu, tak człowiek ma za zadanie dokonać oczyszczenia wewnątrz siebie.

Naturalnym ewolucyjnym kierunkiem i drogą współczesnego człowieka – jego przeznaczeniem – jest stanie się nośnikiem boskiego porządku – częścią kosmosu – ponieważ kosmos zawiera w sobie cechy boskiego porządku, jest jego manifestacją. Kosmos oznacza po grecku (cosmos) – porządek. Boskim porządkiem są stany i atrybuty miłości, wdzięczności, radości i harmonii. Nie można podążać w tym kierunku, jeśli nie weźmie się odpowiedzialności za swoje ciało (pamięć i wibrację jego komórek), a także za zarządzanie energią własnej myśli. Przebudzenie jest tym samym co uzdrowienie i pokochanie. Przebudzenie jest rozpoczęciem podążania drogą ku boskiemu porządkowi.

UZDRAWIANIE WSPOMNIEŃ KOMÓRKOWYCH

„Ludzka świadomość współdziała z polem informacyjnym i może intencjonalnie zmieniać materię, regenerować ciało/organy i przywracać zdrowie. Długotrwałe uzdrowienia i poprawa warunków życia zaczyna się zawsze na poziomie informacji. Choroba zaczyna się na poziomie informacji, następnie przechodzi przez poziom energetyczny a później, jeśli stan się nie poprawi, manifestuje się w ciele. Choroba jest zaburzeniem struktury i funkcji ciała, do których dochodzi w wyniku zapisywania przez ciało patologicznej informacji, na przykład przez negatywne myśli, emocje, przekonania, nastawienie do życia […] Ponieważ symptomy i obciążające warunki życia są rezultatem zakłóconego procesu informacyjnego w polu kwantowym człowieka, każdy proces uzdrawiania musi zakładać korektę patologicznych informacji, podczas gdy każde działanie skierowane tylko na objawy, które nie zmienia poziomu informacyjnego (świadomości, uczuć, myśli i przekonań) nie może wywołać długotrwałych efektów”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

Współczesna, akademicka medycyna leczy tylko objawy choroby. Przyczyną chorób przede wszystkim są destrukcyjne wspomnienia, zakodowane w pamięci komórkowej, a także pochodzące od nich, szkodliwe uczucia i przekonania. Najgłębszy poziom uzdrawiania dokonuje się zawsze w przestrzeni energetycznej i informacyjnej! Uzdrawianie wspomnienia komórkowego polega na przeprogramowaniu częstotliwości wzorca energetycznego tego wspomnienia, który jest zapisany w energetyczno-informacyjnym polu komórki. Należy przemienić opartą o wibrację lęku, częstotliwość zapisu wspomnienia komórkowego, na częstotliwość opartą o wibrację miłości. Jak tego dokonać? Jak uzdrowić, przeprogramować taki sygnał lękowy wysyłany przez komórkę?

„Stało się jasnym, że przyjęcie wniosków fizyki kwantowej oznacza znaczącą zmianę w naszym naukowym sposobie myślenia o świecie, z nadrzędności materii do nadrzędności świadomości. Świadomość jest fundamentem wszelkiego istnienia. Umysł nadaje znaczenie interakcji świadomości i materii.

Prof. Amit Goswami – „Kwantowy Umysł”

Consciousness

„Świadomość człowieka jest ściśle związana ze świadomością jego organów i komórek, i pozwala mu na nie wpływać. Człowiek za pomocą swojej świadomości może wejść w kontakt z każdym organem, każdą komórką, swoim własnym DNA i pozytywnie je zmieniać. Nakierowana na cel koncentracja świadomości na określony organ prowadzi do uleczenia tego organu. Świadomość człowieka współtworzy jego ciało. Człowiek sam jest odpowiedzialny za swoje komórki i organy, swoich „wiernych poddanych”, i może na nie mentalnie wpływać. Komórki, organy, DNA człowieka „słyszą” jego myśli, słowa i uczucia, są gotowe, by się zmieniać. Czekają – czasem całe życie – na mądre i świadome wskazówki i cały czas są gotowe, by za nimi podążać. Zmieniają się wraz z myśleniem, uczuciami, wierzeniami i przekonaniami człowieka”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

„Każda komórka jest istotą informacyjną, która stale odbiera wiadomości i wskazówki od mózgu. Informacje, które otrzymała i otrzymuje komórka, mogą być niezbyt pozytywne.[…] Człowiek może się uleczyć, przekształcając informację. Gdy komórki otrzymają tylko wiadomości zbudowane na podstawie nowej, pozytywnej informacji, bezzwłocznie dojdzie do uzdrowienia ciała”

Clemens Kuby – „Samouleczenie”

„Wspomnienia człowieka wpływają na jego życie, teraźniejszość i przyszłość. Ważne jest, by zmienić nastawienie do przeszłych negatywnych zdarzeń i każde życiowe doświadczenie ocenić jako sensowne i wartościowe. Jest tak dlatego, że to nie zdarzenia są decydujące dla naszego zdrowia i szczęścia, ale nasz do nich stosunek. Dlatego za wszelką cenę należy zmienić mentalnie wszystkie negatywne obrazy w swoim wspomnieniach w pozytywne, uwolnić wartościujące osądy i ładunki emocjonalne związane ze wspomnieniami”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska medycyna informacyjna”

Można tego dokonać jedynie za pomocą świadomości. Jest to całe sedno nowego paradygmatu (mówiącego o nadrzędnej roli świadomości) i związanej z nim medycyny energetycznej. Negatywne wspomnienia komórkowe wypływają z niewłaściwej interpretacji wydarzenia, którego dotyczą. To nie samo wydarzenie zostawiło negatywny zapis w pamięci komórki, tylko interpretacja umysłu na temat tego co się stało. Wspomina o tym dr Bruce Lipton w swojej książce „Biologia przekonań”, gdzie w doskonały sposób tłumaczy, że dla komórki wszystko co się dzieje w środowisku zewnętrznym jest neutralne, a dopiero nasze przekonanie, osąd, interpretacja na temat tego co ma miejsce, wysyła sygnał do błony komórkowej, która tworzy w pamięci komórki, odcisk, ślad, zapis wzorca wibracyjnego tego wydarzenia. U dwóch osób, które przechodzą przez takie samo doświadczenie, mogą powstać dwa różne wzorce energetyczne wspomnienia komórkowego, w zależności jak je zinterpretują.

Bruce Lipton o fizyce kwantowej, umyśle, genach i samouzdrawianiu:

„Medycyna konwencjonalna nie jest tak naprawdę naukowa, ponieważ nie uwzględnia wpływu niewidzialnych pól energetycznych na kształtowanie materii. Nie uważa mechaniki kwantowej za istotną dla biologii. To oddala prawdziwe życie od nauki. Pierwszym fałszywym przekonaniem, które jest nam wmawiane jest to, że biologia i świat, w którym żyjemy funkcjonują na podstawie praw Newtona. Niestety mechanika kwantowa dowiodła 100 lat temu, że to nieprawda, ale medycyna wciąż koncentruje się na rzeczywistości materialnej i nie uwzględnia niewidzialnych pól, które są zasadnicze dla fizyki kwantowej. Musimy zmienić to przekonanie. Musimy zauważyć, że pola i myśli są najważniejsze w zakresie kształtowania materii, w której żyjemy”

Wiele osób może się zastanawiać jak wpłynąć na coś, co miało miejsce w przeszłości i już się wydarzyło. Wszystkie wspomnienia komórkowe są ulokowane w podświadomości. Pamięć komórkowa i podświadomość to jedno i to samo. Dla podświadomości nie ma najmniejszego znaczenia czy coś wydarzyło się w przeszłości czy teraz. Dla niej, przeszłość oraz przyszłość nie istnieją – wszystko ma miejsce teraz. Odbiera ona każde wspomnienie przeszłości, a także wyobrażenie przyszłości jako autentyczne, doświadczenie w chwili obecnej. Dlatego w każdej chwili mamy dostęp do wspomnień komórkowych.

Niemal powszechnie sytuacje, które sprawiają, że ludzie czują się zablokowani, mają korzenie w tym, co uważa się za uczucia negatywne. Są one emocjami, jakie odczuwamy wobec naszych własnych doświadczeń oraz tego, co dla nas w życiu znaczą. I choć nie możemy zmienić tego, co się stało, możemy zrozumieć, dlaczego czujemy to, co czujemy oraz poprzez własną świadomość zmienić, to co oznacza dla nas historia naszego życia. Subtelna zmiana w sposobie, w jaki postrzegamy siebie samych oraz to czego doświadczyliśmy, jest jedynym, co potrzeba, aby zmiana ta został odzwierciedlona w naszym zdrowiu, karierze i związkach”

Gregg Braden – „Boska Matryca”

Pierwszym krokiem jest wyruszenie w najgłębsze zakamarki pamięci komórkowej, w celu oczyszczenia się z negatywnych wspomnień komórkowych. Docierając do danego wspomnienia powinno się zrozumieć prawdy o całym wydarzeniu, które chcemy uzdrowić. Rzeczy zawsze się po prostu dzieją, od nas zależy jak je odbieramy. Wszystko jest względne i można każde doświadczenie zobaczyć z wielu punktów widzenia. Po latach może okazać się, że negatywne doświadczenie z przeszłości, okazało się w szerszej perspektywie największym błogosławieństwem jakie mogło nas spotkać. Nasza negatywna interpretacja wydarzenia – przekonanie, które sobie wtedy wyrabiamy – powoduje, że później będziemy reagować lękiem – komórka z zapisem pamięciowym tego wydarzenia, będzie emitować sygnał o częstotliwości lęku. Tak więc w zasadzie każdemu negatywnemu wspomnieniu komórkowemu towarzyszy nieprawdziwe przekonania o nim. Aby uzdrowić wspomnienie komórkowe, należy nadać jemu nowe znaczenie i przekonanie. Jest to po prostu kwestia wyboru, lecz wiadomo, że nie zawsze okaże się to takie łatwe. Nowe przekonanie musi opierać się na częstotliwości miłości. Miłość jest zawsze kluczem do każdego sukcesu. Jej częstotliwość neutralizuje bezpośrednio częstotliwość lęku. Jeżeli uda nam się tego dokonać, oznaczać to będzie, że uzdrowiliśmy problem u podstaw. Wspomnienie dalej będzie istniało w pamięci komórkowej, bo nie może być przecież inaczej, lecz nie będzie miało teraz już negatywnego wzorca energetycznego.

Dokonanie takiego wyboru jest równoznaczne z wybaczeniem. Wybaczeniem sobie, lub innym ludziom – w przypadku gdy pełniliśmy rolę ofiary. Wybór wibracji miłości oznacza równocześnie zaniechanie osądu i porzucenie roli ofiary albo kata. Wybór miłości oznacza wyswobodzenie się z cyklu oskarżeń i winy. Wybór miłości oznacza odwagę do konfrontacji z własnymi lękami oraz gotowość do porzucenia ich.

Pamiętając o działającym w każdej chwili i na wszystko, prawie rezonansu, należy zdać sobie sprawę z tego, że rozmyślając o zranieniach czy niesprawiedliwościach, będziemy na nowo wciąż doświadczać tych rzeczy, ponieważ zgodnie z prawem rezonansu przyciągamy je do własnego doświadczenia. Podtrzymując myśli o zemście czy urazie, więzimy się w polu rezonansowym tych emocji i uczuć. Nie wybaczając, w dalszym ciągu zasilamy, dajemy temu czemuś/komuś energię, pozwalając aby wpływało to na nasze życie. To czemu nie chcemy wybaczyć, będzie w dalszym ciągu mieć władzę nad naszym życiem. Zawsze od nas zależy jakie pole rezonansowe chcemy tworzyć. Wybaczenie jest zawsze ostatecznym krokiem ku uwolnienie i oczyszczeniu się z negatywnych wzorców energetycznych, zakodowanych w pamięci komórkowej.

„Wtedy Piotr, przystąpiwszy do niego, rzekł: Panie! Gdy brat mój zgrzeszy przeciwko mnie, ilekroć mam mu wybaczyć? Aż do siedmiukroć? Jezus mu odpowiedział: Nie powiadam ci aż do siedmiukroć, ale aż do siedemdziesięciu siedmiukroć.”

Nowy Testament

W ZGODZIE Z EWOLUCJĄ

dna

„Wnioski z badań przeprowadzonych na Southwestern University Medical School opublikowane w „Dallas Morning News”, a następnie przedrukowane w całym kraju, wskazują na to, że przyszłość leczenia chorób, które obecnie uważamy za nieuleczalne, będzie w głównej mierze zależeć od tego, czy znajdziemy sposób na uzdrowienie pamięci komórkowej”

dr Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kody Uzdrawiania”

„Ciało nie może zachorować samo z siebie. Jest tylko powierzchnią projekcji świadomości. Jest jak płótno, na którym same z siebie nie mogą powstać żadne obrazy […] Dlatego też nie ma żadnego sensu wycinanie dziur w płótnie (operacje), jak komuś nie podoba się film, albo malowanie płótna cały czas od nowa na biało (leczenie symptomatyczne)”

Kurt Tepperwein – „Co chce ci powiedzieć choroba?”

Gdy uzdrowimy swoje wspomnienia komórkowe, pokochamy i wybaczymy sobie, z naszego ciała (konkretnie z komórek) uwolnią się cały ból, strach i stres, które były dotychczas tam zgromadzone. Przeobrazimy ogromne złogi lęku przechowywane w naszym genomie. Zyskamy dzięki temu pozytywne nastawienie do naszej przeszłości. Nasza przyszłość zależy od sposobu patrzenia na przeszłość. Oczywiście odbije się to na wszystkim w naszym życiu. Nastąpi uzdrowienie ciała fizycznego, a także polepszy się jakość naszego życia – na wskutek tego, że uwolniliśmy naszą podświadomość  z wielu sabotujących nasze życie programów i przekonań. Dokonując uzdrowienia wspomnień komórkowych, o wiele łatwiej będzie nam pracowało się nad swoimi myślami, emocjami, przekonaniami, a także nastawieniem do siebie i świata.

Przeprogramowując swoją pamięć komórkową ze wzorców energetycznych lęku na wzorce energetyczne miłości, podniesiemy przede wszystkim wibracje swojego ciała, co w obecnych czasach jest jedną z najważniejszych rzeczy! Dotychczas zakodowane w komórkach częstotliwości lęki – ciężkie mentalne i emocjonalne osady, były głównym czynnikiem, który blokował i wstrzymywał przyswajanie światła przez nasze ciało. W obecnych czasach docierają do Ziemi (a także sama Ziemia przestraja swoją częstotliwość) transformujące kosmiczne energie (oparte na wibracji miłości), które mają za zadanie dokonać w nas wielu aktywacji i wznieść naszą świadomość na wyższy poziom ewolucyjny. Uzdrawiając się z destrukcyjnych i negatywnych wspomnień komórkowych, umożliwiamy i ułatwiamy dostęp dla tych wszystkich transformujących energii, dzięki czemu proces transformacji naszej świadomości oraz transmutacji ciała fizycznego będzie przebiegał sprawniej i szybciej. W ten sposób przez najbliższe lata, które są bardzo ważne pod kątem zmian energetycznych w ciele, struktury informacyjne naszego ciała (te, które uznajemy za duchowe) będą się elastyczniej przekształcać, w zgodzie do czasu i ewolucji.

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2015/11/12/fizyczna-transmutacja-co-sie-dzieje-z-naszymi-cialaminbvc/

W przeprogramowanych na miłość komórkach ciała, będą również znacznie szybciej i skuteczniej mieć miejsce aktywacje DNA, kompletowanie nowych helis, które odpowiadają m.in za przebudzenie potencjału mózgu oraz aktywację naszego ciała świetlistego. Dzieje się tak, ponieważ w chwili gdy komórkowe i genetyczne wzorce zostaną oczyszczone i uzdrowione, to może się rozpocząć kodowanie i integrowanie znacznie większych porcji światła w naszych wielowymiarowych ciałach, w zgodzie i rezonansem do aktualnych wzorców pola informacyjnego Planety.

Gregg Braden – DNA i Emocje:

 

Ponieważ nasze pola elektromagnetyczne są połączone z polami emocji i myśli każdego człowieka na świecie, nasz promieniujący wzorzec wibracyjny (m.in poprzez pole elektromagnetyczne serca), będzie rozprzestrzeniał się na cały świat. Z taką jakością wibracji naszych komórek, realnie zmieniamy świat.

 

NOWOCZESNE TECHNIKI UZDRAWIANIA WSPOMNIEŃ KOMÓRKOWYCH

quantum-image

„Reakcjami w ciele rządzą kwantowe pola komórkowe”

Prof. Murray Gell-Mann, laureat Nagrody Nobla, USA

 „Coraz więcej osób odkrywa sposób na to, by przez wykorzystanie fizyki kwantowej zyskać dostęp do podświadomych informacji dla celów uzdrawiania. […], zrozumienie fizyki kwantowej umożliwia największy przełom w dziedzinie zdrowia i uzdrawiania, jakiego kiedykolwiek doświadczyliśmy. To nowe rozumienie, nowa zmiana paradygmatu myślowego, ale taka, która musi się dokonać […] kiedy pojmiesz, czym jest częstotliwość i czego może dokonać, uświadomisz sobie, że zastosowanie częstotliwości w medycynie doprowadziłoby do zlikwidowania przemysłu farmaceutycznego w takiej postaci, jaką znamy. Myślisz, że ten przemysł na to pozwoli?”

dr Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kody Uzdrawiania”

„Jako gatunek poznawczo przesuwamy się od świadomości czasoprzestrzeni ku sferze świadomości częstotliwości (odmiennej przestrzeni fizycznej). W tej drugiej odległość i czas nie są ograniczeniami dla naszego postrzegania. To co w medycynie energetycznej może wydawać się magią, jest tak naprawdę racjonalną manipulacją energiami i informacjami w zgodny z naukowymi prawami sposób, oparty na teoretycznej konstrukcji rzeczywistości”

Dr William Tiller

Narzędzia psychologii energetycznej dają możliwość na skuteczną i szybką zmianę wspomnień komórkowych. Każde wspomnienie komórkowe jest niczym innym jak wzorcem energii, który jest zapisany w energetycznym polu człowieka. Najnowsze techniki medycyny energetycznej dają możliwość bardzo szybkiego zmienienia wewnętrznego pola energii informacji, bez wgłębiania się w samo wspomnienie. Medycyna energetyczna pracuje na poziomie biopola i matrycy energetycznej człowieka (tutaj wspomnienia komórkowe oraz przekonania są zakodowane jako wzorce energetyczne). Na poziomie kwantowym, przy pomocy i użyciu własnej świadomości, bezpośrednio „celuje” się we wzory energii (będące wspomnieniami komórkowymi), gdzie m.in poprzez świadomą intencję, przeprogramowuje się ich częstotliwość ze wibracji strachu na miłość.

Skuteczne wykonanie takiej techniki powoduje, że człowiek „uwalnia się i uzdrawia” od danego wspomnienia komórkowego. Czytałem wiele opisów od ludzi, którzy stosowali takie techniki. Są one naprawdę zdumiewające. Ludzie w ten sposób uwalniają się z traum, z łatwością są w stanie wybaczyć sobie lub innym (gdzie na poziomie świadomym przez lata nie byli w stanie tego dokonać), wychodzą z ciężkich chorób, pokonują nałogi i depresje. Te nowoczesne techniki posiadają również narzędzia informacji zwrotnej, które potwierdzają czy na poziomie energetycznym dane wspomnienie i przekonanie zostało uleczone i zastąpione nową częstotliwością. Jest to na pewno medycyna przyszłości, medycyna Nowej Ziemi.

Kolejną zaletą takich systemów i technik jest dotarcie do wspomnień komórkowych, które są najgłębiej zakopane w podświadomości. Ponieważ nie jesteśmy świadomi 90 % swoich wspomnień, ciężko na poziomie świadomym sobie wszystkie je przypomnieć i uleczyć. Nowoczesne techniki swobodnie współpracują i komunikują się z całą matrycą energetyczną człowieka, mając wgląd we wszystkie wzorce energetyczne, przez co są  wstanie dotrzeć z łatwością do każdego wspomnienia komórkowego.

W przyszłości będę starał opisywać te techniki, a także szczegółowo przybliżać książki, które je opisują.

Polecane książki na temat medycyny energetycznej:

medycyna energetyczna ksiazki

27 komentarzy

 1. witam uprzejmie 🙂 trzeba poprawic szybko ten cytat aby brzmiał następująco: „Problemy zdrowotne maja źródło w przekonaniach tkwiących w naszej podświadomości. Ponieważ świadomość jest milion razy silniejsza niż podświadomość, szanse na życie takie jakie pragniesz, bez uprzedniej zmiany przekonań wynoszą milion do jednego”

  dr Bruce Lipton

  Halina
 2. Witam 🙂

  Każda choroba poza widcznymi efektami jakie za sobą niesie, jest przede wszystkim niebywałą okazją do zmiany swiadomości = pamieci komórkowej. Doniosłość i siła całego bagażu emocjonanego związanego z procesem w trakcie którego się jest pozwala na nowo definiować odbiór środowiska. Poniekąd można przyjąć, że jest to czas błogosławiony, który daje szanse wproadznia własnych wzorców jeśli się jest świadomym tego mechanizmu. Niezbednym warunkiem przeprogramowania jest zdolność generowania wszelkich stanów błogości i ekstazy – co na marginesie nie jest takie łatwe, będąc osaczonym przez lekarzy z ich umiłowaniem do indukowamego przeprowadzanie ludzi na linie życia w których dominuje choraba i cierpienie.
  No ale cóż…. ewolucja nauczyła nas jak posługiwać się ciałem, teraz pora nauczyć się kontroli świdomości i podświadomości, przetrwają najlepiej dostosowujący sie do zmian.

  Tak na marginesie lekarze to potężni magowie jakby się tak przyjrzeć z innej strony, ale to inna bajka 😛

  Autorowi bloga dziekuje, za piekny i wartościowy wpis 🙂
  Myślę, ze równie pięknym uzupełnieniem tego co już zostało napisane byłyby wykłady z Danem Winterem „Implozja – Sekretna nauka ekstazy i niesmiertelności ” oraz ” The Purpose of DNA” które opisują wszystkie zawarte we wpisie mechnizmy od strony fizycznej, tej najbardziej „realnej”.

  Pozdrawiam 🙂
  eile

  eile
 3. Mała pomyłka w tekście:

  „Każda choroba poza widcznymi efektami jakie za sobą niesie, jest przede wszystkim niebywałą okazją do zmiany PODświadomości = pamięci komórkowej.” 😛

  eile
 4. niesamowity artykul,….dzieki za niego..to jest potwierdzenie tego co wiem i znam z mojej podswiadomosci, co czulam wewnetrznie od dawna….o wielu rzeczach wiem ,ale nie nie wiem skad, po prostu sa we mnie i czesto czytajac jakis artykul stwierdzam, ze to jest wlasnie to..i tak wlasnie zareagowalam czytajac ten…posylam go dalej, bo to co jest tam napisane powinni znac wszyscy….dziekuje bardzo…..

 5. Podzielam pozytywne opinie poprzedników – znakomity wybór info, no i sam temat rozważań. W kontekstach tzw. duchowości mówi o tym wielu autorów, m. in. Carlos Castaneda( nie pamiętam konkretnego tytułu, ale chodzi o pojęcie tzw. rekapitulacji, polegającej z grubsza na wydychaniu zabarwionych negatywnie uczuć, wspomnień, doznań, itd wraz z rytualnym ruchem głowy). Sugeruję też uzgodnienie wspólnego stanowiska w sprawie cytatu dotycz.roli świadomości i podświadomości: w powyższym ujęciu cytat dr. Liptona i globalnegoprzebudzenia sobie najzwyczajniej przeczą. Pozdrawiam serdecznie.

  ER
  1. Dziękuje za ciepłe słowa 🙂 Owszem Castaneda o tym wspomina, ale też również wielu innych szamanów. Wiedza ta tak naprawdę jest prastara, teraz tylko dochodzimy do jej naukowego zrozumienia. Co do stanowiska dotyczącego roli świadomości i podświadomości – oczywiście podświadomość ma nieporównywalnie większy wpływ na to co zamanifestuje się w życiu człowieka. Najgłębszej pochowane programy zawsze zamanifestują się najsilniej. Bruce Lipton w książce „Przeskok Ewolucyjny” doskonale to opisuje. Starałem się przed chwilą na szybko znaleźć w tekście gdzie się pomyliłem i napisałem odwrotnie (kiedyś, w momencie opublikowanie tego posta był taki błąd, w którym napisałem odwrotnie, ale to skorygowałem). Możliwe, że jest jeszcze taki sam błąd w innym miejscu, ale mi to umknęło. Prosiłbym o podanie namiarów na ten fragment. Pozdrawiam mocno 🙂

   1. Halina on 24 Czerwiec 2016 o 09:35 said:
    witam uprzejmie:-) trzeba poprawic szybko ten cytat aby brzmiał następująco: „Problemy zdrowotne maja źródło w przekonaniach tkwiących w naszej podświadomości. Ponieważ świadomość jest milion razy silniejsza niż podświadomość, szanse na życie takie jakie pragniesz, bez uprzedniej zmiany przekonań wynoszą milion do jednego”

    dr Bruce Lipton

    Reply ↓

    globalneprzebudzenie
    on 24 Czerwiec 2016 o 10:02 said:
    Zgadza sie, umknelo mi to:) Ale w oryginalnie powinno byc jeszcze inaczej. „Poniewaz podswiadomosc jest milion razy silniejsza niz swiadomosc”. Istotnie tak jest. Pozdrawiam:)

    Reply ↓ U p. Liptona: Ponieważ świadomość jest milion razy silniejsza niż podświadomość, szanse na życie takie jakie pragniesz, bez uprzedniej zmiany przekonań wynoszą milion do jednego” Sądzę, że Pański odczyt jest prawidłowy, a błąd wystąpił w żądaniu zmiany cytatu p. Liptona. Pozdrawiam serdecznie – ER

    Erwin Regosz
    1. Dziękuję. W tekście poprawiony jest cytat dr Liptona na prawidłową wersję : „Problemy zdrowotne maja źródło w przekonaniach tkwiących w naszej podświadomości. Ponieważ podświadomość jest milion razy silniejsza niż świadomość, szanse na życie takie jakie pragniesz, bez uprzedniej zmiany przekonań wynoszą milion do jednego”. Pozdrawiam 🙂

 6. Pingback: PAMIĘĆ KOMÓRKOWA – NOWY PARADYGMAT – Bio Centrum

 7. Pingback: Jerzy Zięba na temat medycy energetycznej i zmierzchu medycyny farmakologicznej |

 8. dziękuję za ten artykuł. jest idealnie skomponowany z kluczowych w temacie cytatów. od lat eksperymentuję z wszelkimi metodami leczenia w oderwaniu od konwencjonalnej medycyny tak zwanej. po siedmiu latach tych eksperymentów, między innymi z metodami przeprogramowywania organów czułam, że to jest kluczowe. i od lat czuję, ze zmarnowałam się nie kształcąc się w kierunku fizyki… fascynująca, piękna i wielowymiarowa to wiedza przed nami. aż dreszcz ogarnia na samą myśl możliwości, jakie posiadamy. jeszcze raz dziękuję autorowi.

  syla
 9. Wydaje mi się ze rozumiem cała idee. Gorzej z zastosowaniem. W jaki sposób praktycznie zmienić zakodowane komórki? Jestem b. młoda osoba i od kilku lat walczę z przewlekłym bólem pleców. Z niejednym ust słyszałam że jest to na tle nerwowym, choroba psychosomatyczna, że ból zaprogramowalam sobie w komórkach. Pomimo tego iż chce to zmienić nie mam pojęcia jak to zrobić. Byłabym wdzięczna za wskazówki.

  iwona k.
  1. Zabrzmi to dziwnie wyobraż sobie że jesteś marionetką w tej chwili myślisz że jesteś tą lalką na sznurkach a muśisz sobie uświadomić prawde a ona cię wyzwoli ,to ty czymasz tą marionetke ciało to matryca odbiornik płutno ty jesteś na zewnątrz jesteś świadomością energią duchem.

 10. Pingback: Alexander Loyd i Ben Johnson – „Kod Uzdrawiania” |

 11. Witajcie kochani , Bardzo mnie cieszy , że mam w końcu z kim rozmawiać i dyskutować na tematy jakże istotne w poszukiwaniu tożsamości człowieka. Studiowałem zagadnienia świadomości i jej kontroli ponad 25 lat temu , ale wtenczas nie miałem za bardzo z kim o tym rozmawiać. Dzisiaj moja euforia wynika z tego , że jesteście i jest was tak wielu. Przyłączam się…. , praktycznie o wszystkim o czym jest tu mowa , odpowiada moim badaniom z przeszłości , może mniej świadomie , ale jednak , dlatego już sięgam po swoje zakurzone materiały

 12. Bardzo dobrze napisane, informacje zebrane z wielu zrodel. ciesze sie, ze znalazlam ten blog. Sama zajmuje sie uzdrawianiem na poziomie komorkowym – za pomoca metod: psychokinezjologia i tachyon i wiem jak to dziala od strony praktycznej, ale milo mi jest poczytac informacje na ten temat z tak wielu zrodel. Wspaniala kompilacja!

 13. Ogromna moja radosc ze moge czytac ten tekst ja podpisuje sie w pełni . Nie ma nic innego jest tylko ENERGIA . KSiadz prof . Włodzimierz SEDLAK podal teorie pol elertromagnetycznych . udawadnial ze CZLOWIEK ma nature elektryczna . Polak SEDLAK za zycia nie doczekal sie uznania za REWOLUCYJNA i prawdziwa teorie . Odkrycie sp ksiedza prof SEDLAKA to dla ludzkosci przelom . Dzis za DR . LIPTONEM wiem ze medycyna przyszlosci to TYLKO ENERGIA – fizyka kwantowa i nowa biologia . My ludzie jestesmy swiadkami zmian EPOKOWYCH szkoda ze tak malutko ludzi na SWIECIE juz cos wie o tych ZMIANACH .
  Aktualnie czytam Bruce H. Lipton Przeskok Ewolucyjny POLECAM to podstawy EPIGENETYKI SZOK !!!!!!

  Jola

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *