Kalendarz Majów cz. 2

maya proh

1. CYKL KOMÓRKOWY
Data rozpoczęcia: 16,4 miliarda lat temu
Czas trwania dnia (jednej z trzynastu części cyklu) : 1,26 miliarda lat
Tryb działania świadomości: akcja/reakcja

Pierwszy poziom rozpoczął w momencie Wielkiego Wybuchu. W dawnych czasach nauka przyjęła postulat, że wydarzenie to miało miejsce pomiędzy 10 a 20 miliardów lat temu. Z czasem gdy wyprodukowaliśmy coraz lepsze teleskopy ustaliliśmy, że doszło do tego zdarzenia około 12 miliardów lat temu. Teleskop Hubbla pozwolił odkryć, że w kosmosie istnieją rzeczy mające 14, 5 miliardów lat. Kalendarz Majów zakłada, że początkowa eksplozja wydarzyła się 16,4 miliarda lat temu i nie będę zdziwiony jeśli podczas naszej dalszej eksploracji kosmosu dojdziemy z czasem do wniosku, że biegający na boso po dżungli Indianie znali datę wybuchu tysiące lat temu. 16,4 miliarda lat jest okrągłą liczbą w 360 dniowych cyklach Tun, w momencie przełożenia na nasz kalendarz powstaje ułamek. Jak wspominałem każdy poziom dzieli się na 13 części: 7dni i 6 nocy. Poziom pierwszy nosi nazwę cyklu komórkowego, ponieważ tym co wyprodukował on podczas swojego trwania jest pierwsza komórka życiowa. Każda z części tego cyklu liczyła 1,26 miliardów lat. Jakie jest mają tutaj dzień i noc? Podczas każdego z dni następuje wzrost, rozwój świadomości a występująca po dniu noc ma za zadanie zaaplikować tą świadomość w doświadczeniu. Podobnie jest z nami, najpierw coś poznajemy, dowiadujemy się a następnie idziemy to wprowadzić w nasze życie. Dla każdego cyklu, poziomu największe znaczenie miał piąty dzień. Podczas jego trwania następował największy przełom w stronę tego co miał za zadanie wyprodukować ten cykl. Następnie podczas siódmego dnia następowała manifestacja założeń jakie niósł ze sobą określony poziom ewolucji, czyli inaczej mówiąc powstawał produkt końcowy dla określonego cyklu. Prześledźmy teraz co wydarzyło się podczas tego cyklu. W pierwszym dniu następuje Wielki wybuch, od tego momentu mija 1,26 miliarda lat i przechodzimy w pierwsza noc. Wiadomo,że są to tak odległe daty, że ciężko nam dzisiaj ustalać co się dokładnie wydarzyło podczas pierwszych dni i nocy, ponieważ rzeczy wtedy działy się w odległym wszechświecie, a nasza planeta powstała dopiero jakiś czas później. Kluczowe dla nas wydarzenia miały miejsce podczas piątego dnia, około 5 miliarda lat temu. Do tego momentu świadomość była zajęta powstaniem podstawowych elementów materii – atomów, wykształcaniem się praw fizycznych i chemicznych, formowaniem galaktyk, narodzinami pierwszych gwiazd, które wyprodukowały bardziej złożone pierwiastki jak węgiel czy żelazo. Zauważmy, że wszystko to było także częścią naszej ewolucji, ponieważ dzięki temu możemy dzisiaj chodzić po swojej planecie, a w naszej organizmie występują pierwiastki, które powstały z gwiazd. I właśnie podczas piątego dnia, 5 miliardów lat temu miały miejsce narodziny naszego układu słonecznego, czyli naszego podwórka. Najpierw zaczęło formować się słońce, a jego siła grawitacji pozwoliła na tworzenie się planet. 4,6 miliarda lat temu powstał nasz dom – planeta Ziemia. Następnie podczas piątej nocy w naszym układzie słonecznym miało miejsce wielkie bombardowanie meteorytami, a w Ziemie uderzył obiekt wielkości Marsa. Część jego zintegrowała się z Ziemia, a pozostałe kawałki rozleciały się w przestrzeni. Dzięki sile grawitacji w ten sposób powstał księżyc. Miało to kolosalne znaczenie dla przyszłej historii Ziemi. Księżyc ustabilizował ruch Ziemi. Dzięki tej kolizji powstało nachylenie osi Ziemi, a w skutek tego na planecie występują pory roku. Na początku 6 nocy, 2,5 mld lat temu proces fotosyntezy wykształcił tlen na planecie. I wreszcie na początku siódmego, ostatniego dnia, 1,26 miliarda lat temu powstało na ziemi życie. W wyniku syntezy wielu pierwiastków, powstała pierwsza komórka życiowa, zawierająca kod DNA. Ważne jest aby zrozumieć jak następowało płynnie przejście z jednego poziomu na kolejny. Ostatni dzień danego poziomu zawiera w sobie cały kolejny poziom. Czyli w siódmym dniu omawianego teraz cyklu komórkowego, mieści się cały następny cykl. Obecnie nadal żyjemy w siódmym dniu poziomu komórkowego, który rozpoczął się 1,26 miliarda lat temu i trwa do dzisiaj. Wszystkie poziomy,które są wyżej od niego są porostu w nim zawarte. Każdy z cykli świadomości miał też swój sposób działania. Wnosił on konkretne treści w doświadczenie. Dla pierwszego cyklu tryb działania to: akcja/reakcja. Na podstawie tego formowały się wszystkie obiekty i prawa w naszym wszechświecie.

big bang

2.CYKL SSAKÓW
Data rozpoczęcia: 820 milionów lat temu
Czas trwania dnia: 63,4 miliona lat
Tryb działania: Pobudzenie odzewu

Jak wspominałem w ostatnim poście każdy kolejny poziom był 20 razy krótszy w czasie. Oznaczało to gwałtowne przyspieszenie ewolucji, ponieważ treści i zmiany jakie miała ona za zadanie wnieść musiały się dokonać w dwudziestokrotnie krótszym przedziale czasowym. Cykl ssaków trwał więc 820 milionów lat, a każda z jego trzynastu części 63,4 miliona lat. Te 820 milionów lat wpisuje się wąsko w ostatni siódmy dzień poprzedniego cyklu komórkowego, który trwał 1,26 miliarda lat. Tak samo cały następny cykl będzie wpisywał się w ostatni dzień tego cyklu ssaków. Ten poziom ewolucji nazywa się tak a nie inaczej, ponieważ podczas ostatniego, siódmego dnia na planecie pojawiły się pierwsze organizmy żyworodne. Do tej pory istniały na planecie organizmy jajorodne, lecz zmieniło się to podczas siódmego dnia gdy zaczęły pojawiać się pierwsze organizmy dorastające w łonie matki.
Podczas pierwszych dni i nocy pojedyncze komórki zaczęły się ze sobą łączyć w celu zwiększenia szansy przetrwania, z czasem wyewoluowały w bardziej złożone organizmy.
W trzecim dniu, około 550 milionów lat temu miała miejsce kambryjska eksplozja biologiczna. Wzrost tlenu w atmosferze wzrósł do trzynastu procent, co zaowocowało rozwojem większych i bardziej skomplikowanych form życia. Podczas trzeciej nocy, około 490 milionów lat temu rozwinęły się pierwsze ryby chrzęstnoszkieletowe, w oceanach wyewoluowały też kręgowce. Największe otwarcie się dla świadomości czekało ponownie podczas piątego dnia. Właśnie wtedy 315 milionów lat temu zwierzęta wyszły z wody na ląd. Było to przełomowe wydarzenie z punktu widzenia ewolucji zwierząt. Właśnie wtedy powstały płazy, które z czasem wyewoluowały w gady. Podczas piątej nocy, około 250 milionów lat temu, nastąpiło wymieranie permskie. Wymarło około 90 % gatunków morskich i około 60 % rodziny gadów i płazów. Wreszcie ostatecznie podczas siódmego dnia pojawiły się pierwsze organizmy żyworodne. Ten cykl świadomości miał swój sposób działania. Nazywał się on pobudzeniem odzewu. Porównując oba dotychczas opisane cykle ładnie widzimy przyspieszenie ewolucji. W poprzednim cyklu od momentu Wielkiego Wybuchu do powstania pierwszych komórek życiowych musiało upłynąć około 15 miliarda lat. Podczas tego cyklu ewolucja potrzebowała niecałe 700 milionów lat aby oprowadzić do powstania organizmów żyworodnych z pierwszych komórek życiowych.

2level

3.CYKL RODZINNY
Data rozpoczęcia: 41 milionów lat temu
Czas trwania dnia: 3,2 miliona lat
Tryb działania: Pobudzenie indywidualnego odzewu

Następny cykl rozpoczął się 41 milionów lat temu. Na początku pierwszego dnia pojawiły się małpy. Małpom udało się zbudować koncepcję rodziny. Wcześniej widzieliśmy stada, roje, gromady zwierząt. Różnica między nimi a rodziną jest taka, że w rodzinie rozpoznaje się indywidualne jednostki. Właśnie pobudzenie indywidualnego odzewu było trybem działania świadomości w tym cyklu. Pojawiły się naczelne, które miały pięć palców oraz znacznie bardziej rozwinięty mózg.
7 milionów lat temu powstały i rozprzestrzeniły się niemal na całej ziemi trawy. Trawy zaczęły wypierać tereny leśne, naturalne środowisko naczelnych. W następstwie tego małpy musiały opuściły drzewa. Aby wypatrywać wrogów zza wysokich traw, musiały stać się dwunożne. 2,6 miliona lat temu małpy zaczęły wykorzystywać skały do wyrobu prostych narzędzi. Umiejętność posługiwania się prostymi narzędziami była kolejnym milowym krokiem w rozwoju.

<3
<3

4.CYKL PLEMIENNY
Data rozpoczęcia: 2 miliony lat temu
Czas trwania dnia: 160 tysięcy lat
Tryb działania: Umysł
Około dwa miliona lat temu rozpoczął się następny cykl, zwany plemiennym. Wtedy pojawił się Australopitek, małpa pozbawiona ogona. Przez kolejne trzynaście etapów ewoluowaliśmy w kierunku Homo Erectus i Homo Sapiens, który pojawił się 160 tys lat temu, podczas siódmego dnia. Ten cykl wyprodukował pewien rodzaj świadomości, a mianowicie umysł, który stał się narzędziem przetrwania. We wcześniejszych cyklach za to narzędzie służyły ogon, kły, pazury. Umysł jest jednak znacznie skuteczniejszy, ponieważ pozwala nie tylko reagować, ale również planować i decydować. Ponownie podczas piątego dnia, 800 tysięcy lat temu nastał przełom, wielkie otworzenie się dla świadomości. Właśnie wtedy Homo Erectus ujarzmił ogień, co było jednym z kluczowych wydarzeń w naszej ewolucji. Następnie podczas piątej nocy, 680 tysięcy lat temu mieliśmy epokę lodowcową. Widzimy, że nasi przodkowie przed tą epoką zostali zaopatrzeni w narzędzie, które pozwoli im przetrwać ten ciężki czas.

homosapiens

5.CYKL KULTUROWY
Data rozpoczęcia: 102 tysiące lat temu
Czas trwania dnia: 8 tysięcy lat
Tryb działania: Rozpoznawanie przyczyn

Rozpoczął się on 102 tysiące lat temu. Cykl ten on własny tryb działania świadomości, którym były przyczyny. Pierwotni ludzie zaczęli się doszukiwać przyczyn rożnych rzeczy. Przykładowo dla czego istnieją gwiazdy, ogień, słońce, deszcz itd… Tak naprawdę podstawą kultury są wspólne przyczyny rzeczy.W piątym dniu, 40 tysięcy lat temu nastąpił rozwój sztuki. Sztuka była bardzo ważna i nie pełniła ona wyłącznie jak się mogło wydawać roli dekoracyjnej. Była formą pierwotnego szamanizmu i modlitwy. Jaskiniowce na malowidłach ściennych wizualizowali w ten sposób swoją przyszłość. Ekspresja swojej przyszłości pozwoliła im na przetrwanie i ewoluowanie. Podczas trwania piątej nocy, 32 tysiące lat temu wyginął Neandertalczyk. Wyginął dlatego, że na przestrzeni tysięcy lat się nigdy nie zmienił. Żył w tych samych jaskiniach, polował na te same zwierzęta, nosił te same ubranie. Nie posiadał w swoim umyśle wizji własnej przyszłości. Dlatego ewolucja, która brnie do przodu okazała się dla niego bezlitosna. Symbolicznie nazywając rzecz, musiał wysiąść z pędzącego autobusu. Jest to dobra nauczka dla nas. Podczas ostatniego dnia, 8 tysięcy lat temu wynaleziono rolnictwo.Właśnie wtedy miała miejsce rewolucja neolityczna, polegająca na zmianie trybu życia z koczowniczego na osadniczy.

neolit

6.CYKL NARODOWY

Data rozpoczęcia: 3115 p.n.e
Czas trwania dnia: 397 lat
Tryb działania: Prawo

Rozpoczął się 3115 p.n.e . W pierwszym dniu, na przełomie czwartego i trzeciego tysiąclecia p.n.e Sumerowie stworzyli pierwsze pismo – pismo klinowe. Właśnie wtedy też król Meanus zjednoczył kultury dolnego i górnego Nilu, tworząc pierwsze państwo w historii – Egipt. Od tego momentu ewoluowała też koncepcja państw, granic, armii. Treścią, trybem działania jaki niosła ze sobą świadomość w tym cyklu było prawo. We wcześniejszych cyklach nie istniało coś takiego. Nie było organu czy osoby, która wymierzała sprawiedliwość. Podczas tego cyklu formowały się pierwsze kodeksy prawne. Kodeks Hammurabiego powstał podczas drugiej nocy w 1772 roku p.n.e. Osoby studiujące Biblie wiedzą, że początek cyklu narodowego blisko określa moment wygnania przez Boga Adama i Ewy z raju, co symbolizuje przestępstwo i kare, podział na dobro i zło.Podczas trwania czwartego dnia, w piątym wieku przed naszą era na planecie pojawiła się postać Buddy, który pierwszy nauczał o tym jak nasz umysł nie pozwala nam osiągnąć szczęście i oświecenie. Piąty dzień rozpoczął się w okolicach 40 roku naszej ery, mniej więcej w tym okresie miała miejsce śmierć Jezusa. Co niosła ze sobą ta postać? Jezus jako pierwszy miał globalne przesłanie dla wszystkich. Zaaplikował w umysłach ludzkich świadomość tego, że wszyscy pochodzimy od tego samego Boga oraz nikt nie może stać w relacji między nami a Bogiem. Żaden władca, żaden kapłan. Taki był pierwotny, niewypatrzony przekaz Jezusa. Przez cały piąty dzień wiadomość od Jezusa rozprzestrzeniała się po świecie, aż wreszcie wraz z nastaniem piątej nocy przyszła pora na zamanifestowanie się tej świadomości w ludzkim doświadczeniu. Na samym początku nocy, w 416 roku upadło Imperium Rzymskie – najpotężniejsze państwo na Ziemi. Upadek ten był równoznaczny z uświadomieniem sobie,że Cezar jak i żaden inny władca nie jest Bogiem. Zrozumiano wtedy, że liczy się głos każdej jednostki. Ostatecznie podczas siódmego dnia doszło do wielkich odkryć geograficznych. W 1492 roku Krzysztof Kolumb odkrył Amerykę. W 1519 roku Ferdynand Magellan wyruszył w podróż dookoła świata, a James Cook w osiemnastym wieku dotarł do Australii. Wielkie odkrycia geograficzne były zamknięciem cyklu narodowego. Inne narody świata zostały w końcu przez ludzką świadomość poznane.

magell

7.PLANETARNY CYKL
Data rozpoczęcia: 1755 rok
Czas trwania dnia: 19,7 lat
Tryb działania: Siła

Rozpoczął się 1755 roku. Wtedy miejsce na Ziemi miała rewolucja przemysłowa. Treścią, która niosła świadomość podczas tego tego cyklu była siła. Przez cały cykl chodziło o to aby prace ludzkich rąk i zwierząt zastąpić maszynami. Z każdym kolejnym dniem ewoluowało to w tym kierunku. Później na przełomie dziewiętnastego i dwudziestego wieku mieliśmy drugą rewolucję przemysłową. Ostatecznie ludzkości udało się rozszczepić atom oraz stworzyć napęd atomowy. Podczas piątego dnia w 1913 nastąpiło upublicznienie teorii względności Einsteina. Wzór e=mc^2 pokazał ludziom jak zaprojektowana jest nasza rzeczywistość. Podczas trwania tego dnia w 1924 astronom Edwin Hubble odkrył, że żyjemy w nieskończonym wszechświecie. Zauważył, że obserwowane niewyraźne obiekty – mgławice, nie znajdują się w obrębie naszej galaktyki, lecz stanowią odrębne galaktyki. Zrozumiano wtedy, że Droga Mleczna jest tylko jedna z miliardów galaktyk rozsianych po całym kosmosie. Przed tym odkryciem uważano, że nasza galaktyka stanowi całe dzieło stworzenia. Całe okno piątego dnia było wielkim otwarciem dla świadomości. Miało wtedy miejsce mnóstwo innych ważnych rzeczy. Werner Heisenberg miał swój fundamentalny wkład w rozwój fizyki kwantowej. Zrozumiano wtedy też strukturę i budowę atomu, czyli tego jak zbudowana jest otaczająca nas rzeczywistość. Wtedy też swoje miała miejsce twórczość Nicoli Tesli, największego pioniera i wizjonera w naszej historii. Rozwój radia i możliwość przesyłania informacji międzykontynentalnej umożliwiły po raz pierwszy komunikację planetarną. Guglielmo Marconi jako pierwszy przeprowadził przez Atlantyk transmisję radiową. W 1932 roku rozpoczęła się piąta noc, podczas której ludzkość przeszła przez ćwiczenie mające zaaplikować nabyta we wcześniejszym dniu świadomość. Ćwiczenie to nazywało się druga wojna światowa. Wraz z momentem wysadzenia bomby atomowej, ludzkość sprowadziła na siebie odpowiedzialność, że możemy być ostatnim gatunkiem na tej planecie. Jeżeli spojrzy się na rzeczy z szerszej perspektywy to można stwierdzić, że ulegają one jednak poprawie. Jak przeanalizujemy co się działo podczas piątych nocy poprzednich cykli to widzimy,że każda piąta noc następnego cyklu jest łagodniejsza. Jakkolwiek strasznie będziemy mówić o czasach drugiej wojny światowej, to nie miało wtedy miejsce bombardowanie meteorytami, jak w przypadku piątej nocy w cyklu komórkowym. Nie wymarło też wtedy 90 procent stworzeń w wodzie i 60 procent zwierząt lądowych jak podczas permskiego wymierania w piątej nocy cyklu ssaków. Nie doświadczyliśmy też epoki lodowcowej jak w piątej nocy cyklu plemiennego. Hitlerowi nie udało też doprowadzić do całkowitego wymarcia Słowian i Żydów, jak w przypadku Neandertalczyków podczas piątej nocy cyklu kulturowego. Wraz z upadkiem Trzeciej Rzeszy nie nastał 30 letni okres wojen i chaosu w Europie, który miał miejsce po upadku Imperium Rzymskiego w piątej nocy poprzedniego cyklu. W szóstym dniu odbyła się rewolucja hipisowska, która niosła ze sobą nowy sposób pojmowania i definiowania wartości życia. Ostateczne otworzenie się świadomości planetarnej miało miejsce w siódmym dniu. Wtedy właśnie w 1992 roku pojawił się w ludzkim doświadczeniu internet, który na dobre umożliwił globalny przepływ informacji oraz bezpośrednie komunikowanie się wielu osób naraz będących w różnych zakątkach planety.

internet

Są to początki narodzin globalnego umysłu. W poprzednich cyklach takie rzeczy nie były możliwe. Przez większość trwania poprzedniego cyklu nie mieliśmy nawet świadomości, że za oceanem istnieją inne kontynenty. Podczas trwania ostatniego dnia w tym cyklu, swoje miejsce w zarodku miało powolne otwieranie się na świadomość galaktyczną, czego zwiastunem było zamontowanie w 1990 roku na orbicie teleskopu Hubbla, który pozwolił na badanie naszej galaktyki z niespotykaną wcześniej precyzją. O pozostałych cyklach napiszę następnym razem..

PIRAMIDA 7POZ

 

 

0 komentarzy

  1. Pingback: Kalendarz Majów cz. 1 |

  2. Wg nauk buddyzmu Diamentowej Drogi, Budda Sakjamuni, który urodził ok. 2600 lat temu [i był buddą udzielającym nauk prowadzących do oświecenia (bo o takich tu mówimy)], był czwartym z kolei buddą, a nie pierwszym, jak piszesz. Wszystkich ich ma być podobno 1000, w jakimś tam cyklu. Dzięki za interesujące i inspirujące informacje. 🤗🧡

    Czesław Sławicki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *