Eckhart Tolle o przebudzeniu

„Wskutek bezprecedensowego napływu świadomości, jaki obserwujemy obecnie na naszej planecie, wiele osób nie musi już doświadczać otchłani cierpienia, aby przestać się utożsamiać z własnym emocjonalnym ciałem bolesnym. Kiedy tylko zauważą, że znowu uciekają w stan dysfunkcyjny, potrafią zdecydować, że przestaną się utożsamiać się z myśleniem i emocjami i wejdą w stan Obecności. Rezygnują z oporu, stają się czujni i wyciszeni, są jednością z tym, co jest, wewnątrz i na zewnątrz. Kolejny krok w ewolucji ludzkości nie jest nieunikniony, lecz po raz pierwszy w dziejach naszej planety może wynikać ze świadomego wyboru. Kto go dokonuje? Ty. A kim Ty jesteś?  Świadomością, która stała się świadoma siebie.[…]

Ludzie nieświadomi – a wielu pozostaje nieświadomymi i przez całe życie uwięzionymi w swym ego – szybko ci powiedzą, kim są: wymienią imię i nazwisko, zawód, przedstawią swoją historię, opiszą stan zdrowia i wspomną o wszystkim, z czym się utożsamiają. Inni mogą sprawiać wrażenie bardziej rozwiniętych, gdyż postrzegają siebie jako nieśmiertelną duszę lub boskiego ducha. Ale czy naprawdę siebie znają, czy tylko dodają do treści swojego umysłu pewne pojęcia o bardziej duchowym wydźwięku? Wiedza o sobie sięga dużo głębiej niż przyjmowanie pewnego zbioru idei lub przekonań. Idee i przekonania duchowe mogą najwyżej stać się pomocnymi wskazówkami, lecz same w sobie rzadko mają moc eliminowania silnie zakorzenionych koncepcji na temat tego, kim jesteś. Stanowi to część zaprogramowania ludzkiego umysłu. Głębokie poznanie siebie nie ma nic wspólnego z ideami, które krążą w umyśle. Poznać siebie samego to zakorzenić się w Istnieniu, zamiast zatracić się we własnym umyśle.[…]

Przebudzenie polega na przemianie świadomości, kiedy to myślenie i świadomość oddzielają się od siebie. U większości ludzi nie następuje ono jako jedno zdarzenie, lecz jest ciągłym procesem. Nawet te wyjątkowe osoby, które doświadczają nagłego, dramatycznego i, zdaje się, nieodwracalnego przebudzenia, przechodzą proces, podczas którego stopniowo powstaje nowy stan świadomości, zmieniając całe ich postępowanie i sprawiając, że stają się one integralną częścią swojego życia. Kiedy doznajesz przebudzenia, wówczas zamiast zatracać się w swoim myśleniu, dostrzegasz, że jesteś świadomością ponad myśleniem. Wtedy myślenie przestaje być automatyczną, służącą samej sobie czynnością, którą cię opanowuje i kieruje twoim życiem. Rolę myślenia przejmuje świadomość. Zamiast władać twoim życiem, myślenie staje się sługą świadomości. Świadomość to świadoma łączność z inteligencją wszechświata. Innym jej określeniem jest Obecność: świadomość, której nie towarzysz myślenie.[…]

Jaki jest związek między świadomością i myśleniem? Świadomość to przestrzeń, w której istnieją myśli, kiedy przestrzeń ta staje się świadoma samej sobie. Kiedy doświadczasz przebłysku, świadomości, czyli Obecności, wiesz o tym bezpośrednio. Nie jest to już tylko koncepcja w twoim umyśle. Możesz wtedy dokonać świadomego wyboru, aby być obecnym, zamiast pogrążać się w bezużytecznym myśleniu. Możesz zaprosić tę Obecność do swojego życia, a więc zrobić przestrzeń. Wraz z łaską przebudzenia przychodzi odpowiedzialność. Możesz albo próbować iść dalej, jakby nic się nie wydarzyło, albo dostrzec w tym sens i uznać tę rodzącą się świadomość za najważniejszą rzecz, jaka może ci się przytrafić. Otwarcie się na tę powstającą świadomość i wniesienie jej światła do świata stanie się wówczas twoim najwyższym życiowym celem.

A więc jeśli nadal czekasz, aż w twoim życiu wydarzy się coś znaczącego, może nie wiesz, że najważniejsza rzecz, jaka może spotkać człowieka, nastąpiła już w twoim wnętrzu: rozpoczął się proces oddzielania myślenia od świadomości. Wielu ludzi przeżywających pierwsze etapy procesu przebudzenia nie wie już, jaki jest ich cel zewnętrzny. Nie kieruje już nimi to wszystko, co kieruje światem. Widząc z taką wyrazistością szaleństwo naszej cywilizacji, mogą oni czuć się nieco wyobcowani z otaczającej ich kultury. Niektórzy odnoszą wrażenie, że mieszkają na bezludnej wyspie między dwoma światami. Nie rządzi już nimi ego, ale swojej rodzącej się świadomości nie zdołali jeszcze zintegrować z własnym życiem. Cel wewnętrzny i cel zewnętrzny jeszcze się nie połączyły. ”

Eckhart Tolle – „Nowa Ziemia”

mt-shasta-660x495

Jeden komentarz

  1. Pingback: Eckhart Tolle o przebudzeniu – Obudzeni.xyz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *