cytat na dziś 15

„Pole energetyczne czy też informacyjne człowieka oddziałuje na nieskończone większe pole wszechświata. Poprzez to uniwersalne pole wszyscy ludzi są ze sobą powiązani jak przez niewidoczne nici. Człowiek jako część Stwórcy jest umysłowo-duchową istotą i ma ogromny potencjał. Boskie siły i możliwości, które służą stworzeniu możliwie najlepszego dla siebie świata, są dostępne dla każdego człowieka. Od stopnia rozwoju świadomości człowieka zależy, jak silnie jest on związany  z boską siłą i jej nieograniczonymi możliwościami.[…]

Dziś nadszedł czas, by człowiek „przebudził się”, przyjął swoje  boskie dziedzictwo, przypomniał sobie o swoich zapomnianych zdolnościach, rozwinął swój potencjał duchowy i kolektywną świadomość i przeszedł na nowy poziom. Wysoko rozwinięta kolektywna świadomość może zmienić ludzką egzystencję, w najlepszym wypadku umożliwić zdrowie, wieczne życie i wieczną młodość.

Rozwój człowieka idzie w parze ze stałym rozwojem jego świadomości. Rosyjskie techniki uzdrawiania przyczyniają się do rozwoju świadomości każdego pojedyńczego człowieka a przez to również kolektywnej świadomości. Koncentracja umożliwia człowiekowi połączenie się z prądem informacji stworzenia i świadome nim sterowanie. Im bardziej się koncentruje, w tym bardziej celowy sposób materia zaczyna się podporządkowywać świadomości człowieka. Człowiek steruje swoją rzeczywistością zawsze niezależnie od tego, czy jest tego świadomy, czy też nie. Zazwyczaj nie jest tego świadomy, ponieważ znajduje się w codzienny, podobnym do snu stanie i podlega obcym wpływom. Dlatego jego życie często nie jest takie, jakby sobie tego życzył. Świadome sterowanie własną rzeczywistością jest zadaniem każdego pojedynczego człowieka. Człowiek powinien nauczyć się świadomie sterować swoją rzeczywistością, tworzyć świat i zdarzenia zgodnie z własnym życzeniem dla dobra wszystkich istot i żyć szczęśliwie w zgodzie z całym stworzeniem. Przechodzenie ludzi do wyższego stanu świadomości jest drogą do Boga.[…]

Kiedy człowiek ma koszmar czuje się zdany na pastwę tego koszmaru tak długo, aż się obudzi i uświadomi sobie, że to był tylko sen. Podobnie jest z codzienną świadomością, którą można okreśłić jako „uśpioną”. Kiedy tylko człowiek zauważy, że jego świadomość jest snem, „budzi się” i zaczyna żyć świadomie, rozwijać i poszerzać swoją świadomość, może w ten sposób wpływać na swoje zdrowie i zdarzenia, a nawet pomagać innym ludziom. Aby być zdrowymi, przeżywać szczęśliwie zdarzenia trzeba żyć w tym szczególnym, poszerzonym, „przebudzonym” stanie świadomości. W tym stanie człowiek jest świadomy wzajemnego oddziaływania widzialnej i niewidzialnej rzeczywistości. Siłą  świadomości ludzkość może stworzyć nową formę swojego bytu: wolną od śmierci, starzenia się i chorób.”

Olga Hausermann Potschtar, Klaus Jurgen Becker – „Rosyjska Medycyna Informacyjna”

Quantum Physics

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *