Czakra szósta – trzecie oko

ThirdEyeKolor: indygo

Znajdująca się na wysokości czoła, pomiędzy brwiami szósta czakra zwana jest potocznie trzecim okiem. W przeciwieństwie do pary oczu, które odpowiedzialne są za widzenie w świecie fizycznym, czakra trzeciego oka umożliwia postrzeganie pozazmysłowe, dając nam dostęp do głębi światów subtelnych. Związana jest z wyższymi stanami świadomości i duchowym przebudzeniem. Spokrewniona z szyszynką – najbardziej mistycznym gruczołem w naszym ciele, umiejscowionym w mózgu, który odpowiada m.in za produkcję dla organizmu substancji DMT. Mówi się, że trzecie oko jest pomostem pomiędzy przysadką mózgową a szyszynką.

Szyszynka
Szyszynka

W dzisiejszych czasach u zdecydowanej większości osób to centrum energetyczne jest zablokowane, przez co na skutek zamknięcia percepcji na poziomie trzeciego wymiaru, takim osobom wydaje się, że nie istnieje nic więcej poza tym co odbierają swoimi pięcioma zmysłami. Całe spektrum postrzegania, które umożliwia trzecie oko, będzie uznawane przez takich ludzi za fantazję, czysty wytwór wyobraźni.

Głównym narzędziem trzeciego oka jest wyobraźnia, która właśnie z tej czakry pobiera energię do zamanifestowania wszystkiego o czym myślimy. Poprzez szóstą czakrę uświadamiamy sobie istnienie wyższej rzeczywistości, która rozciąga się poza materialnym światem, który dekodujemy za pomocą naszych pięciu zmysłów. W wielu kulturach zwana jest czakrą mądrości. Uznawana za ośrodek duchowy, w którym łączą się wiedza, intuicja duchowa, umysłowe zdolności oraz moce parapsychiczne oparte na umiejętnościach intuicyjnych i telepatycznych (jasnowidzenie, prekognicja, jasnoczucie, jasnowiedzenie, jasnosłyszenie, widzenie aury, energii, meridian, czakr). Odpowiada również za integralność naszej osobowości, wzajemne połączenie psychiki i intelektu, dzięki czemu jesteśmy w stanie funkcjonować w  spokoju i równowadze. Trzecie oko otwiera nas na władze nadzmysłową, która zapewnia nam panowanie nad własnymi myślami, emocjami, instynktami oraz pragnieniami. Wiedza pochodząca z czakry trzeciego oka daleko wykracza poza umysł i słowa. Pragnienie poznania prawdziwego sensu życia prowadzi nas do poznania transcendentnej rzeczywistości, która kryje się poza tym co widoczne dla naszych oczu.

HARMONIA SZÓSTEJ CZAKRY

Wraz z otwarciem i harmonizacją trzeciego oka zaczynasz postrzegać świat w nowy sposób. Zdecydowanie wychodzisz poza granice własnego racjonalnego myślenia. Świat materialny staje się tak jakby półprzezroczysty, gdzie pod powierzchnią wszelkich zjawisk widzisz wszechobecny, toczący się na wielu poziomach rzeczywistości taniec energii. Pozostanie w harmonii szóstej czakry wymaga wytrwałości i dyscypliny duchowej. Poprzez różne formy praktyki duchowej możemy zharmonizować czakrę trzeciego oka, utrzymując wówczas łączność z boskością, przez co odczuwamy błogość oraz dostrzegamy doskonałość i boskość we wszystkim co nas otacza i co się nam przytrafia. Postrzegamy siebie jako komórkę wielkiej globalnej świadomości. Nasze życie staje się wtedy otwarte na napływ inspiracji. Odczuwamy wtedy rzeczywistość w głębszym wymiarze, zaczynamy również być świadomi obecności wyższej kosmicznej siły życiowej, której jesteśmy częścią, a dzięki dostrojeniu się do niej rozkwita również nasza intuicja, w skutek czego coś co wcześniej nazywaliśmy cichym przeczuciem staje się teraz jasnym komunikatem, dzięki czemu zawsze wiemy co powinniśmy zrobić w danej sytuacji. Płyniemy wtedy jakby na fali życia, wiedząc i ufając, że zawsze podążamy we właściwym kierunku, a nasza obecna życiowa droga jest zgodna z naszą prawdziwą, przeznaczoną nam drogą. Poprzez naszą intuicję i wewnętrzne widzenie pozyskujemy również umiejętność łatwego rozróżniania co jest prawdą a co fałszem.

1407916705_by_coldseed_500

Dzięki otwartej, zharmonizowanej szóstej czakrze możemy wznieść się ponad biegunowość i dualizm, które są typowymi cechami trójwymiarowej rzeczywistości. Oznacza to, że potrafimy wówczas dostrzegać wszystko jako jedność, przejaw jednej, wszechobecnej świadomości. Porzucamy wtedy naszą biegunowość w myśleniu, przez co nie klasyfikujemy już wszystkiego w ramach dualizmu (dobry-zły, tak-nie, ja-ty miłość-nienawiść itd). W tym stanie świadomości wiemy, że rzeczy po prostu się dzieją, mając swoją głębszą przyczynę i tylko wyłącznie poprzez naszą ograniczoną i zawężoną percepcję nadajemy im niekoniecznie właściwy sens. Takie postrzeganie prowadzi do rezygnacji z osądzania czegokolwiek i kogokolwiek, ponieważ zdajesz sobie sprawę z ukrytego we wszystkim boskiego porządku. Wyjście ponad biegunowość oznacza wyjście ponad konflikt, który zawsze ma miejsce na skutek obstawania przy swoich zawężonych poglądach. Potrafimy zachować dystans wobec wszelkich wydarzeń. Stajemy się sami dla siebie obserwatorem własnego życia i działania. Zanikają granice naszego ego, które do tej pory było tak skore i chętne do wszelkich osądów, różnicy poglądów oraz konfliktów powodowanych odseparowywaniem wszystkiego od siebie. Wreszcie możemy naprawdę zacząć żyć tu i teraz. W zasadzie wszystko co zaczynamy robić nabiera magicznego charakteru, a samo życie staje się błogosławieństwem. W porównaniu z innymi, w każdej chwili życia umiemy dostrzec więcej „ukrytych” czynników, które na nią wpływają. Świat zewnętrzny przestaje mieć już nad nami władzę, ponieważ potrafimy go zobaczyć jako grę pozorów, jedną wielką iluzję separacji, w której bardzo łatwo jest zatracić własny cel i boskość w sobie.

Prorocze spojrzenie jest kolejnym produktem otwartej, działającej w harmonii szóstej czakry. Poprzez dostrzeganie subtelnych energii, możemy zauważyć w nich zmiany zanim się one zamanifestują w rzeczywistości trójwymiarowej. Wzrastają również nasze zdolności umysłowe oraz kreatywność. Dzięki czakrze trzeciego oka widzimy rzeczywistość holistycznie, a taki wgląd jest przyczyną występowania większej ilości radości i beztroski, ponieważ wiemy już, że tak naprawdę nie ma się czego bać oraz czego szukać i zdobywać, bo wszystko posiadamy już w sobie. Rodzą się w Tobie również nowe pytania, dotyczące transcendentalnego aspektu życia, którymi wcześniej być może nie zawracałeś sobie głowy. Zaczynasz się zastanawiać m.in nad tym kim jesteś, skąd pochodzisz, dokąd zmierzasz, jaka jest Twoja rola na tej Planecie. Trzecie oko do dziś pozostaje wielką mistyczną tajemnicą i z naszego poziomu prawdopodobnie nie jest możliwe dostrzeżenie wszystkich poziomów rzeczywistości, do których jest ono bramą.

20131104-sharpen-your-insight-with-third-eye-chakra

 

DYSHARMONIA I BLOKADA SZÓSTEJ CZAKRY

Dysharmonia powoduje, że energia w tym ośrodku energetyczny nie płynie w sposób naturalny, co powoduje, że nie potrafimy zapanować nad swoimi myślami i emocjami. Zablokowane trzecie oko powoduje, że oddzielamy swoją jaźń od boskiej, przez co pomniejszamy we własnych oczach swoją wartość. Stajemy się wówczas niewolnikami własnego ego, które do przetrwania potrzebuje pożywienia pod postacią nieustannego poczucia oddzielenia od całej reszty. Będąc zamkniętym na transcendentne widzenie ciągle pozostajemy uwięzieni we własnych osobistych uprzedzeniach i przekonaniach. Nasze życie przypomina rejs statku bez sterów – pozbawioną nawigacji podróż nie wiadomo dokąd.

Zahamowany przepływ energii w czakrze trzeciego oka skutkuje tym, że widzimy świat materialny jako jedyną prawdziwą rzeczywistość. Prowadzi to najczęściej do tego, że stajemy się zaprogramowani na konsumpcyjno – materialistyczny model życia, nie zwracając uwagi na własne duchowe potrzeby i poszukiwania. Naszym życiem władają wtedy potrzeby materialne, pragnienia cielesne oraz niezrównoważone emocje. Myśli są wówczas przeważnie niejasne, zdominowane przez obecne w nas wzorce emocjonalne. Racjonalizm jest także najczęściej efektem blokady trzeciego oka. Postrzegamy wówczas wszystko przez pryzmat intelektu i logiki, nie dając miejsca w naszym życiu takim narzędziom jak wyobraźnia i intuicja. Nie potrafimy dostrzec rzeczy i wydarzeń w szerszym, kosmicznym kontekście. Rozumowanie czysto duchowe jest wtedy dla nas nierealistyczne, a przede wszystkim nieistotne, ponieważ nie ma praktycznego zastosowania w naszym życiu.

Przy niezrównoważonej szóstej czakrze bardzo łatwo dopuszczamy do siebie lęk, który najczęściej maskuję się pod różnymi postaciami, bardzo często jako poczucie winy wynikające z przyjętego przez nas filozoficzno-religijnego przekonania. Mamy również skłonność do uciekania od rzeczywistości, pozostając we własnym świecie fantazji i marzeń. Oto pozostałe dysharmonie wynikające z niezrównoważonej szóstej czakry: ograniczona wyobraźnia i pomysłowość, schematyczność, przerost ego, narzucanie własnej woli innym, uzależnienia, skostniałe poglądy, poczucie wyższości oraz ocenianie innych.

ZAGROŻENIA

Trzecie oko otwiera się na wielu poziomach, m.in na poziomie świata astralnego. Wiążą się z tym pewne zagrożenia, głównie w przypadku gdy osoba nie jest jeszcze gotowa na otwieranie trzeciego oka. Wiele osób, które dopiero co zapoznały się z tematyką czakr ulega natychmiastowej fascynacji czakrą trzeciego oka, ze względu na jej funkcje i możliwości. Takie osoby pragną od razu przystąpić do pracy nad trzecim okiem, pomijając niższe czakry. Jest to wielkim błędem oraz niebezpieczeństwem, ponieważ aby przejść do otwierania trzeciego oka trzeba być już na odpowiednim poziomie świadomości. Ponieważ w świecie astralnym tak jak i wszędzie obowiązuje prawo rezonansu, więc w skutek działania tego prawa natrafimy tam, bądź przyciągniemy różne formy energetyczne odpowiadające naszej wibracji. Dla przykładu jeżeli w życiu danej osoby dominują takie uczucia jak smutek, żal, wina, złość, zawiść to na podobną wibrację energetyczną trafi w świecie astralnym. Można w ten sposób wpaść w różnego rodzaju pułapki bądź zaprosić do swojego życia różnego rodzaju byty energetyczne, które będą wzmagać występowanie tych niskich wibracji u nas, ponieważ zwyczajnie karmią się takim rodzajem energii. Dlatego tak ważne jest otworzenie, zharmonizowanie niższych czakr zanim zabierzemy się do pracy z trzecim okiem. Dopiero gdy zapewnimy sobie w życiu poczucie bezpieczeństwa, stabilizacji, sensu i zadowolenia (pierwsza czakra), odczuwamy wdzięczność i radość z życia, mamy szacunek do płci przeciwnej (druga czakra), mamy poczucie własnej wartości i siły, kontrolę i intencję wobec własnego życia, odróżniamy dobro od zła (trzecia czakra), poprzez napełnione miłością do całego stworzenia nasze wysoko wibrujące serce, rozpuścimy wszystkie negatywne wzorce emocjonalne w sobie ( czwarta czakra), potrafimy prawdziwie wyrażać siebie, komunikować się z innymi, być szczerym i potrafić cieszyć się wolnością (piąta czakra), dopiero wówczas można zając się pracą nad trzecim okiem. W takim przypadku nasze czakry są szeroko otwarte oraz wirują z dużą prędkością, przez co sami stajemy się wysoko wibrującymi istotami, do których energetyczne byty karmiące się częstotliwościami strachu nie będą chciały się nawet zbliżyć. Często jest jednak tak, że za otwieranie trzeciego oka biorą się osoby zagubione i smutne, przez co w świecie astralnym zatracają się jeszcze bardziej. Takie osoby najczęściej nie są zadowolone ze swojego życia i świat astralny traktują jako ucieczkę od rzeczywistości, w pewnym momencie wręcz uzależniając się od niego. Skutkuje to tym, że przestają one zwracać uwagę na to co się dzieje wokół nich, a życie zaczyna im jeszcze bardziej zawalać. Trzeba o tym pamiętać zanim przystąpi się do otwierania trzeciego oka.

love-or-above-raise-your-vibration-300x190

9 komentarzy

 1. Pingback: Czakra siódma – Czakra Korony |

 2. Pingback: Szyszynka – rola w procesie ewolucji świadomości |

 3. Kilkanaście lat temu czytałam artykuł na temat „trzeciego oka”. Był to artykuł pobieżny, nie tak szczegółowy jak ten. Zafascynowana byłam trzecim okiem ale nie robiłam nic w tym kierunku. Po kilku latach znalazłam się w trudnej sytuacji i postanowiłam otworzyć „trzecie oko ” i wypróbować jego działanie. Dodam jeszcze że napisane było że osoby bliskie, nieżyjące mogą nam pomóc. Tak więc nastroiłam się i w myślach przywołałam swoją babcię, z którą miałam b. dobry kontakt. Zamknęłam oczy, położyłam palec na czole i………nagle widziałam jakby przewracały się karty w albumie ze zdjęciami. Wszystkie te „zdjęcia” były zamglone. Dopiero po kilkunastu kartach ukazało mi się zdjęcie mojej babci takie w rodzaju zdjęcia do dowodu. Przerażona kontynuowałam. Zadałam pytanie i czułam glaskanie po głowie i głos „wszystko będzie dobrze”. I tak było. Nigdy więcej już nie „otwierałam swojego trzeciego oka”. Wierzę że je mam.

  E.W.
 4. Pingback: Czakra trzeciego oka. | ZA KULISAMI

 5. Chodzi o trzecie oko? Przeciez to oczywista rzecz, tak jak widzenie normalna para oczu. W zasadzie trzecie oko powinno sie nazywac pierwszym okiem. Powinienen Pan te pytanie postawic nie tylko mi, ale milionom innych ludzi, dla ktorych trzecie oko I korzystanie z niego jest czyms oczywistym. Pozdrawiam

 6. Pingback: Czakra szósta – trzecie oko | ajszamunawwar

 7. Ja zauważyłem, że seks i masturbacja zaburzają w ludziach i we mnie działanie energii kreatywnosci. Wystarczy zrobić przerwę na 2-3 tygodnie, a wtedy zaczyna wracać harmonia, spokój człowiek innaczej postrzega świat.

  Arine
 8. Nie wolno otwierać trzeciego oka, bo można zwariować. Ja otworzyłam to czego doświadczam jest straszne. Siedzę niektórym w umysłach i widzę samo zło. Okrucieństwo morderstwa szantaże. Podpinam się pod prawie każdego. Mogę rozmawiać ze zmarłym patrząc tylko na ich zdjęcia. Ile razy już ludzkości groziła zagląda to nie zaliczę. Ja już nie chce tego wiedzieć chce żyć w nieświadomości końca świata. Głupota było otwarcie trzeciego oka a może nie

  Astralny byt

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *