Antonina Hoszowska – Korzystaj z mocy, która jest w Tobie

„Poznałam energię obecności JAM JEST. Czyli tej siły, która jet w człowieku boska, doskonała, która jest światłem, która otwiera człowieka tak naprawdę na to co jest najlepsze. I ta energia, ta obecność boska, ta boskość, ta obecność JAM JEST, jest w każdym człowieku i jest praktycznie wszędzie. Dzisiejsze spotkanie mnie zainspirowało, żeby podzielić się nie tylko moją wiedzą, ale i doświadczeniem…[…] Myślę, że przyszedł czas, że potrzebujemy bardzo tej siły w sobie obudzić, ona jest uśpiona u wielu ludzi, ludzie są nieświadomi często tego, że mają tak potężną mądrość w sobie, tak wielką moc i czas, żeby zacząć z niej korzystać.”

Fragmenty z książki „Saint Germain – Złota Księga”, dotyczące wewnętrznej Obecności JAM JEST:

„Każdy człowiek jest mocą i powinien być Zasadą Rządzącą w swoim życiu i świecie. Fakt, że wewnątrz każdego człowieka znajduje się Obecność JAM JEST, która zawsze działa, świadczy o tym, że każdy ma w swoich fizycznych rękach berło władzy i powinien pamiętać, że niezwyciężona Obecność Boga jest zawsze inteligentną działalnością w naszym świecie i naszych sprawach. […] Dopóki ludzie nie nauczą się utrzymywać swojej uwagi na Obecności JAM JEST, czyli na Wewnętrznym Bogu, będą otoczeni wszystkim, czego sobie nie życzą, ale dzięki tej Obecności JAM JEST, każdy z nas ma władzę wzniesienia się ponad niezgodę i zaburzenia tej zewnętrznej twórczości. Kiedy używa się JAM JEST wprawia się w ruch Moc Boga i działanie. […]Stale przypominaj Twojej zewnętrznej świadomości, że kiedy mówisz JAM JEST myśląc o niekończonej mocy Boga wprawiasz w ruch tę moc, aby wypełniła pomyślnie zamiar który w tej chwili masz w świadomości. Stałe i zdecydowanie uznanie tej Obecności JAM JEST doprowadzi Cię do całkowicie pewnych osiągnięć, chyba, że sam się zniechęcisz. […]

Aktywność JAM JEST nigdy nie przestaje działać, chyba że przeszkodzi jej w tym zewnętrzny umysł. A to może się stać tylko wtedy gdy masa źle użytej, negatywnej energii napływa zwątpieniem i niewiarą, gdy realizacja zacznie się zbliżać do ziemskiego, fizycznego poziomu. Każdy powinien obserwować siebie z wielką uwagą, by nie użyć JAM JEST w negatywnym wyrażeniu, ponieważ kiedy mówi się: Ja jestem chory albo Ja przegrałem lub Ja nie działam właściwie, rzuca się wielką energię, aby zniszczyła to właśnie, co chciałoby się uzyskać. Tak dzieje się zawsze, gdy używa się zaimku JA, ponieważ jest to zawór, który otwiera uniwersalną moc. […]

 

Musisz wiedzieć, że nie istnieje nic innego jak tylko Obecność, która jest Twoją niezwyciężoną Opieką i jest tą Wielką Obecnością JAM JEST, czyli Bogiem żyjącym w Twoim wnętrzu. Nie pozwól, by Twoja uwaga została rozproszona przez zewnętrzne przejawy, które sprawią, że Twoja uwaga zboczy z drogi będącej Wielką Obecnością JAM JEST, która jest Twoim prawdziwym istnieniem. Jeśli zwrócisz się do Niej, w każdej chwili Ona będzie kierowała Tobą na ścieżce do Światła z tą pewnością i spokojem, który pozwoli Ci wejść w Wielkie Milczenie i Pokój, przechodzący wszelkie możliwe wyobrażenie, gdzie znajdziesz największą ze wszystkich działalności Boga, Obecność JAM JEST.[…]

Absolutnie wszystko w ludzkich doświadczeniach może być rządzone Obecnością JAM JEST. Najwyższym działaniem, jakiego można użyć, jest stosowanie Obecności JAM JEST. Kiedy mówisz JAM JEST, powodujesz, że Bóg zaczyna działać. Kiedy to czujesz i znasz wielkość stosowania tego wyrażenia zdajesz sobie sprawę z faktu, jak ogromną władzę posiada JAM JEST. Energia Boga zawsze oczekuje, abyś nią pokierował. Działanie samoutrzymujące się zawarte jest w wyrażeniu JAM JEST. Być może najbardziej prosta i potężna prawda, jaką człowiek może sobie przyswoić to ta, że gdy mówi JAM JEST wyzwala działanie pełnej energii Boga wewnątrz siebie samego, świadomie lub nie i bez żadnych zmian. Energia ta przemienia się w moc przez świadome stosowanie jej. […]

01-human-meditation-energy-dna-frequency

Najważniejszą rzeczą, której ludzkość szuka, jest Pokój i Wolność, które zawsze są drzwiami do szczęścia. Nie ma innego sposobu zdobycia tego niż przez rozpoznanie Boga w Obecności JAM JEST i uznanie tej Obecności za jedyną Inteligencję, która działa w Twoim życiu i Twoim świecie, w każdym momencie. Wszystkim, co istnieje w każdym miejscu, tak widzialnym jak i niewidzialnym, jest Obecność JAM JEST. Niezbędna świadomość dojdzie do Ciebie od czasu do czau, w zależności od tego, jak będziesz jej używał. […] Nie istnieje żadne inne wyrażenie, które miałoby taką władzę jak JAM JEST w dokonaniu jakiegokolwiek zamierzenia, jeżeli tylko zawsze zostanie użyte ze świadomą uwagą. Dlatego właśnie Mistrz Jezus, dodawał ją do swoich najważniejszych afirmacji; jeżeli się zrozumie i będzie medytować nad afirmacjami, które robił Mistrz Jezus, uchwyci się ich wspaniałą pełnię.”

 

Wybrane, pożyteczne afirmacje z książki:

„JAM JEST Działaniem w pełni wyzwalającym Boską Miłość. JAM JEST Strażą niezwyciężoną, ustaloną i podtrzymywaną w moim Umyśle, w moim Ciele, moim Domu, moim Świecie, i moich Sprawach.”

„JAM JEST Obecnością Strzegącą mnie, która w tym momencie spala to, co chce mnie zaburzyć.”

„JAM JEST Obecnością zarządzającą, która idzie przede mną gdziekolwiek pójdę w tym dniu, nakazując doskonały Pokój i Harmonię we wszystkich moich działaniach.”

„JAM JEST Wielkim Magicznym Kręgiem obrony wokół mnie, który jest niezwyciężony, który odrzuca każdy element niezgody, który chciałby wejść i mnie zaburzyć. JAM JEST doskonałością Mojego Świata, a ona jest samoutrzymująca się”

„JAM JEST wiecznym Uwalnianiem się z każdej ludzkiej niedoskonałości”

„JAM JEST jedyną Wszechmocną Obecnością, która działa w moim Umyśle, Ciele i świecie.”

„JAM JEST bogactwem Boga w działaniu, zamanifestowanym teraz w moim życiu i moim świecie.”

„JAM JEST doskonałą Myślą i Uczuciem twórczym obecnym we wszystkich Umysłach i Sercach całego świata wszędzie.:

„JAM JEST doskonałą działalnością każdego narządu i każdej komórki mojego ciała. JAM JEST doskonałością przejawiającą się teraz w każdym narządzie mego ciała”

„JAM JEST Mocą i Obecnością pochłaniającą każdy lęk, zwątpienie i wahanie, które mogłoby zaistnieć w moim zewnętrznym umyśle, a które dotyczyłoby niezwyciężonego działania JAM JEST.”

„JAM JEST  Siłą, Odwagą i Mocą w kroczeniu naprzód przez każde możliwe doświadczenie i pozostaję wesołym, wzniesionym, pełnym pokoju i harmonii w każdym momencie, dzięki Zwycięskiej Obecności JAM JEST.”

„JAM JEST majestatyczną Władzą Czystej Miłości, która przekracza ludzkie pojęcie i otwiera drzwi do światła ludzkich serc.”

„JAM JEST przyśpieszeniem komórek mojej struktury mózgu sprawiającym, że się rozwinie moc i otrzyma Inteligentne Kierownictwo Potężnej Obecności Wewnętrznej.”

„JAM JEST Prawo Przebaczenia i Płomień Pochłaniający każdą nieharmonijną działalność świadomości ludzkiej.”

„JAM JEST Zwycięską Obecnością zarządzającą Pokój, Miłość i Harmonię w moim Domu i otoczeniu.”

bv-khg-240812-224-500x332

 

2 komentarze

  1. Pingback: Antonina Hoszowska – Korzystaj z mocy, która jest w Tobie – Po drugiej stronie lustra

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *