Wielka Obecność Miłości

helene-genillard-coaching-model-1

„Miłość nie jest działaniem umysłu, lecz Czystą i Świecącą Esencją, która tworzy umysł. Esencja ta pochodząca z Wielkiego Boskiego Płomienia, wpływa do substancji i nieustannie wyraża Siebie jako Doskonałość w formie i działaniu. Miłość jest przejawioną Doskonałością. Może wyrażać jedynie pokój, radość i przekazywać te uczucia wszelkiemu stworzeniu bezwarunkowo. Nie prosi o nic dla Siebie, ponieważ jest Wiecznie Samotworząca, będąc Biciem Serca Najwyższego. Miłość posiada Wszystko i jej jedynym zajęciem jet wprowadzanie do działania Planu Doskonałości we wszystkich rzeczach. A zatem jest to nieustanne wyrażanie Siebie. Miłość nie zauważa tego, ca dała w przeszłości, lecz czerpie radość i utrzymuje równowagę poprzez nieustanne Wylewanie Siebie Samej. Ponieważ ta Doskonałość zawarta w Miłości wiecznie wypływa, nie jest ona w stanie dostrzec czegokolwiek innego jak Samej Siebie.

To właśnie Miłość jest podstawą harmonii i prawidłowego używania wszelkiej energii Życia. Na gęstszych poziomach, w niższych wymiarach, w ludzkim doświadczeniu, przeradza się to w pragnienie danego człowieka aby dawać i jeszcze raz dawać pokój i harmonię całej reszcie stworzenia. […]

Młodość, Piękno i Doskonałość są atrybutami Miłości, którymi Boskie Ja nieustannie zasila Swoje Stworzenie. W każdym człowieku złożona jest moc i środki potrzebne do zamanifestowania i wzmocnienia tej doskonałej, wiecznie rozszerzającej się funkcji stworzenia. Moc osiągania jest energią Boskiego Ja, która znajduje się w każdej ludzkie istocie urodzonej w tym świecie. Jest ona aktywna w każdej chwili w jej umyśle, ciele i świecie. Nie ma nawet chwili, w której ta ogromna energia nie przepływałaby przez wszystkie ludzkie istoty. Masz przywilej określać ją wedle własnego uznania, przy pomocy swojej wolnej woli, poprzez świadome ukierunkowanie swoich myśli i uczuć. […]

Gdy niekontrolowane apetyty zmysłów i żądania osobowości marnują Boską Energię, tak że Wewnętrznej Osobowości nie oddawane jest dowodzenie nad pojazdem, to Ona się nieustannie wycofuje, ludzkie ja traci moc dowodzenia swym umysłem i ciałem, a świątynia zawala się, przechodząc w stan niedołężności i rozpadu. Gdyby tylko ludzie na świecie mogli pojąć, jakie kolosalne możliwości stoją przed nimi – czekając, czekając, i jeszcze raz czekając na to, aby odwrócili się od kultów, dogmatów, wszelkich „izmów” i wszystkiego tego, co ich wiąże i ogranicza, poprzez odwracanie uwagi od Wielkiej Boskiej Obecności w ich własnych sercach! Och, gdyby tylko byli w stanie ją odkryć i mogli zrozumieć, jak wolność, moc i Światło czeka na ich służbę, uzależnioną wyłącznie od ich uznania i używania Wielkiej Miłującej Wewnętrznej Obecności, która oddycha przez nich w każdej chwili! Ludzie ciało z wszystkimi swoimi zdolnościami jest Świątynią  Energii, dostarczanej przez Wielką Obecność Miłości i poprzez to zewnętrzne ja Miłość pragnie wyrażać Doskonały Święty Plan, czy Projekt.”

                                                          

                                                                 Saint Germain – „Wyjawione Tajemnice, Tom I”

7695900_orig

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *