Chris Walton na temat transpersonalnego ja

 

8874004247_fefd3af77d_z„Kim jesteś? Oto jedno z najbardziej głębokich pytań, jakie możemy sobie zadać. Większość z nas jednak nie wie, jak odpowiedzieć na nie głęboko, czy prawdziwie. Odpowiadamy w terminologii naszej roli w związkach – matką, ojcem, synem, córką, mężem, żoną – albo pracy czy zawodu, lub innych ważnych, ale w ostatecznym rachunku powierzchownych ról na poziomie naszej osobowości. Rzadko odważamy się zejść niżej. Ale najbardziej potężne przekonanie jakie kiedykolwiek zmienisz wyrasta z pytania o to, kim sądzisz, że jesteś. Kim jesteś i jakie są twoje możliwości jako istoty ludzkiej? Mówiąc prosto, „Jak wielki chcesz być?”. Aby opowiedzieć na to pytanie, musisz zejść o wiele głębiej niż na poziom osobowości – to tylko jedna warstwa z tego, kim jesteś.

Twoje osobowościowe ja jest zlokalizowane w twoich rolach społecznych i odkrywane poprzez twoje materialne ciało. Ale istnieje większe „ja”, które jest uniwersalne w swojej naturze, i jest nie-lokalne i niematerialne. Wieczysta filozofia uczy nas, że cele naszego życia jest stanie się jednością z uniwersalną, nielokalną świadomością, której częścią jesteśmy w naszej prawdziwej naturze. Naszym ostatecznym zadaniem jako istoty ludzkiej jest przebudzić się w pełni do naszej wielkości – stać się jednością z boską inteligencją i następnie pomagać innym osiągnąć to samo.

Fakt nowoczesnej nauki jest taki, że nie jesteśmy biomechanicznymi maszynami kontrolowanymi przez geny i DNA. Jesteśmy bytami energii i informacji o nieskończonym potencjale. Jednak takie wyobrażenie i obraz nas samych, dopiero się rodzi w naszej zbiorowej świadomości. Dlatego tak ważna jest obecnie zmiana przekonania na temat tego kim naprawdę jesteśmy. Dokonując zmian przekonań zmieniasz kształt twojego biopola, wpływając na każdy aspekt twojego życia, począwszy od twojego DNA do codziennych, przyciąganych przez ciebie, doświadczeń. Twoje przeświadczenie o tym, jak „wielki” odważysz się być jest głębokie, ponieważ jedyne ograniczenia kształtu i jakości twojego pola, a więc i życia to te, które sam wyznaczasz.

Uwierzenie, że jesteśmy tacy, jak mówi ta nowa naukowa wizja, jest naprawdę trudne dla większości ludzi. Ale proces zmiany przekonań jest perfekcyjny, aby pomóc nam wspiąć się na te śmiałe wyżyny bytu. Dlatego proszę cię, abyś spędził trochę czasu pytając siebie „Kim jestem?” i „Jak wielki pragnę być?” […]

Nasz umysł i nasze systemy przekonań mogą być albo mostami, albo barierami dla wyrażania naszego najwyższego potencjału. Aktualizacja przekonań na temat tego, kim i czym jesteśmy jest absolutną koniecznością, jeśli chcemy zwiększyć nasz indywidualny i kolektywny spokój, zdrowie i szczęście.  Każde z nas wpływa na świat na swój własny sposób.Żyjemy w nielokalnym, wzajemnie powiązanym wszechświecie, i naprawdę nie możemy wiedzieć, jak nasze myśli i czyny rozniosą się po sieci uniwersalnego umysłu. Kiedy w pełni zaakceptujemy i zdamy sobie sprawę z prawdy, że prawdziwe ja, ja w swojej esencji, jest polem czystej, nieograniczonej świadomości doświadczającej siebie poprzez fizyczne ciało, nasz świat będzie zupełnie innym miejscem. Kochając siebie bardziej, akceptując naszą „wielkość” w bardziej autentyczny sposób, rozwijając nasze transpersonalne ja zdajemy sobie sprawę, że jesteśmy mistrzowskimi twórcami. Możemy stworzyć świat, gdzie obfitość będzie naszym przyrodzonym prawem. Możemy się odprężyć, zostawić innych w spokoju, być pełnymi radości i skoncentrować się na znajdowaniu i przeżywaniu własnej błogości. […]

Jak wielki możesz być? Chcę pożegnać cię przesłaniem wyjątkowej nadziei i ekscytacji, tym co jest możliwe dla ciebie – i dla twojego świata. Możesz być tak wielki, jak wybierzesz – tak wielki, jak uwierzysz, że możesz być. Ale dotarcie do twojego wspaniałego ja zwykle wymaga małych kroczków. Pierwszym krokiem jest ponowne zapoznanie się z tym, kim naprawdę jesteś. Oznacza to myślenie o twoim własnym stanie świadomości. Czuwanie jest tylko jednym ze stanów świadomości, których możemy doświadczyć. Postrzegamy naszą rzeczywistość głównie w oparciu o to, co wykrywamy naszymi narządami zmysłów, więc nasza rzeczywistość jest zawężana zarówno przez to materialne ograniczenie jak i przez to co jest „społecznie akceptowalne”. Niewiele z nas chce wypuścić się za daleko od ram konwencji naszej społeczności. Jednak bycie naprawdę, naprawdę wielkim może oznaczać, że trzeba je przekroczyć bardziej niż trochę.

Dyrektor Institute of Noetic Sciences Marilyn Mandala Schlitz i jej współautorzy piszą w swojej książce „Living Deeply” : Dziesięciolecie naszych badań wykazało, że jednym z najbardziej powszechnych elementów transformacji świadomości jest doświadczenie tego, co transpersonalne: doświadczenie, w którym świadomość czy też samo-świadomość rozciąga się poza granice indywidualnej osobowości… Transpersonalny światopogląd to taki, w którym człowiek nie postrzega siebie jako osobne ja, ale jako część większej całości.

1meditation

Aby być wszystkim czym możesz być – aby dokonać naprawdę wielkich zmian w twoim życiu – musisz sięgnąć do najwspanialszej części ciebie – twojego transpersonalnego ja. Dwoma z najłatwiejszych sposobów na uzyskanie dostępu do twojego ja transpersonalnego jest pielęgnowanie twojego „ja-świadka” i wyciszanie umysłu poprzez medytacje.

Kiedy myślisz, jesteś świadom, że masz myśli. Możesz, de facto, obserwować i być świadkiem twoich myśli i uczuć. Więc kim jest to ja, które dokonuje obserwacji? To właśnie ja transpersonalne. Wielkie „Ja” stojące za małym „ja”, jeśli mogę się tak wyrazić. Niektórzy nazywają je ja obserwatorem, inni ja świadkiem. Poprzez proste pielęgnowanie tego większego JA, możesz sięgnąć swojej głębszej natury i zmienić swoje życie.

Utrzymanie punktu widzenia świadka nie jest takie proste, jak się zdaje. Musisz ciągle „przerywać” sobie swój aktywny dzień i pęd myśli swojego „małpiego umysłu”, aby oddychać, zwalniać i obserwować swój własny umysł. Bardzo prostą metodą na wzmocnienie twojego „transpersonalnego ja” jest zadawanie sobie tylko jednego pytania. Wędrując przez dzień, doświadczając karuzeli myśli i uczuć pytaj się po prostu: „Kim jest ja, które zauważa te myśli?”. Jeśli jesteś np. sfrustrowany, zły czy niecierpliwy, zapytaj się po prostu: „Kim jest ja, które zauważa tę frustrację?”.

Regularnie zadając sobie to pytanie stajesz się mniej poddany wpływom twoich myśli i uczuć i zaczniesz widzieć je jako przepływ informacji, który możesz obserwować. Nie jesteś swoimi myślami, swoimi uczuciami ani swoim ciałem, jesteś tym, który obserwuje i zauważa te wszystkie rzeczy. Już po krótkiej chwili kultywowania wewnętrznego obserwatora zyskasz większą władzę nad twoimi podświadomymi, negatywnymi, automatycznymi reakcjami. Zwracając uwagę, możesz zatrzymać, zmienić i wzmocnić siebie na nowe i zdrowsze sposoby. Z praktyką, twoje ja-świadek będzie stal aktywne, działając w tle twojego umysłu tak, jak programy systemu operacyjnego działają w tle twojego komputera. Będziesz w stanie zajmować się normalnymi czynnościami, ale zawsze być w obserwującym – uważnym – trybie, kontrolując swój stan i podnosząc twój poziom samoświadomości. Kiedy jesteś bardziej samoświadomy, masz większą kontrolę nad swoimi reakcjami, działaniami, myślami, uczuciami. Zostajesz odmieniony. Żyjesz „większym” sobą poprzez stanie się świadomym, jak twoje codzienne życie jest sterowane przez automatycznego pilota, a następnie przejęcie z powrotem starów – uwolnienie się. […]

 

 

 

Jesteśmy przede wszystkim wibrującymi istotami energetyczno-informacyjnymi, zawartymi w szerszych polach energii. Wobec tego, nasze zachowania są kierowane i określane nie tylko przez nasz system nerwowy oraz fizyczne i chemiczne procesy zachodzące w naszych ciałach, ale także przez organizacyjną działalność pól energii i informacji, które są podstawą i siłą napędową tych procesów. To, że jesteśmy bytami energetycznymi ma głębokie implikacje, oznacza bowiem, że jesteśmy połączeni ze wszystkimi innymi polami energetycznymi, w tym innych ludzi. Nowoczesna fizyka pokazuje nam, że wszechświat nie jest zbiorem rozdzielnych obiektów, ale holistyczną, integracyjną, powiązaną dziedziną. Ponieważ wszystko w kosmosie jest współzależne, na pewnym poziomie wszystko wpływa na inne.

meditation cosmos

Każde z nas ma indywidualne pole mentalne i emocjonalne, które splątuje się z szerszym, globalnym „konsensualnym” czy też „kolektywnym” polem każdej myśli czy pomysłu, który kiedykolwiek zaistniał. Możesz nazywać to globalne pole zbiorową nieświadomością lub myśleć o nim, jako o polu Akashy, czy używać innej nazwy, ale najważniejsze jest to, że nauka jest w stanie wykryć dowody na nie, mimo że konwencjonalna nauka nie daje tu wyjaśnień. Naukowcy-pionierzy i ich teorie, z drugiej strony wyjaśniają to globalne pole i ujawniają nam sposoby, na które wszyscy jesteśmy w nim uwikłani. Ten nowy naukowy punkt widzenia jest przyczyną, dla której osobista zmiana i transformacja są tak ważne.

Nasze myśli nie tylko łączą nas z innymi ludźmi, ale także wpływają na świat materii i zmieniają go. Myśli same w sobie nie są obiektami materialnymi, ale mają swoje bioelektryczne i biochemiczne częstotliwości, które jak wykazano, mają realny wpływ na świat materialny.  Nasza świadomość wydaje się być splątana z wszechświatem na wszystkich poziomach, od globalnego do indywidualnego.

Przyjrzyjmy się temu, jak umysł wpływa na świadomość, podstawową cegiełkę życia. Wszystkich nas uczono, że DNA jest centrum kontroli naszych ciał, a medycyna konwencjonalna uzależnia większość swoich nadziei na eliminację chorób na manipulowaniu genami. Ale rzeczy mają się tak, że już teraz potrafimy nimi manipulować – naszymi umysłami. Badania wykazały, że niektóre jednostki obdarzone wielką harmonią wewnętrzną, takie jak osoby medytujące regularnie, są w stanie zmienić strukturę DNA.

W jednym z badań umieszczono przed medytującymi, w odległości od 0,5 do 1 metra, próbkę DNA. Medytujący skupili zamiar na wpływaniu na konformację (kształt) podwójnej helisy DNA. Byli w stanie rozwijać i zwijać wątki heliksy, posługując się wyłącznie swoim umysłem. Zastanówmy się nad tym przez moment. Przy pomocy naszych umysłów i serc jesteśmy w stanie zmieniać podstawową cegiełkę życia. Nasze twórcze możliwości są mniej więcej nieograniczone. Być może ten wynik potwierdza słowa starożytnych uzdrowicieli: wszyscy dysponujemy olbrzymimi, niewykorzystanymi zdolnościami samoleczenia i mocami nadnaturalnymi. Wyzwaniem człowieka współczesnego jest uwierzenie, że tak jest, a następnie nauka koncentrowania swojej intencji na wykorzystywaniu tych zdolności.  […]

Każdego dnia swojego życia poprzez niewidzialne pola informacji i energii wysyłasz do swojego ciała, otoczenia, planety i wszechświata swoje przekonania, myśli i uczucia – twoją osobistą „sygnaturę energetyczną”. Jak już wiemy, niezależnie od tego, ile afirmacji czy pozytywnych myśli nadasz przy pomocy świadomego umysłu, twoja prawdziwa wibracja rozchodzi się z podświadomości. Ma ona przewagę na twoim świadomym myśleniem, przechowuje bowiem twoje najgłębsze przekonania. Nie możesz zmylić swojej podświadomości. Zwiększenie harmonii pomiędzy twoim podświadomym i świadomym umysłem – dopasowanie ich  – jest niezbędne, jeśli chcesz stworzyć życie, jakiego pragniesz. Kiedy te „dwa umysły” są w harmonii, zmiana może przyjść szybko i prawie bez wysiłku. Niektórzy nazwaliby to nawet magią.  […]

Jesteś dosłownie zanurzony w wibracyjnym polu informacyjnym twoich myśli i emocji, a ponieważ pola elektromagnetyczne rozprzestrzeniają się  nieskończoność, twoje osobiste pole energetyczne jest połączone z polami emocji i myślami każdego człowieka na ziemi. Jest nieuniknione, że nasze życia są takie, jakie są, ponieważ nasze pola przekonań, myśli i emocji stworzyły je takimi. Jest bardzo ważne, abyś zrozumiał tę koncepcję: to twoje pola myśli i emocji tworzą i kształtują kwantowe cząstki i gale, które z kolei tworzą atomy, cząsteczki, komórki, ciało itd. To wspaniałe wieści! Zmień swoją wibrację poprzez swoje przekonania i sposób patrzenia na świat, a twój świat zacznie dosłownie drgać z inną częstotliwością, sprawiając, że manifestować się będą nowe rzeczy. Wibrując na nowych poziomach, które wspierają twój rozwój i szczęście, przyciągniesz do siebie podobnych ludzi, wydarzenia i doświadczenia. Przed tobą dobre czasy!

Chris Walton – „Uzdrawianie Gamma”

Eckhart Tolle – Kim prawdziwie jesteś ?

https://www.youtube.com/watch?v=dl8a_j86PPQ

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *