System bankowy cz.3

„Bankierzy są właścicielami Ziemi. Odbierz im to wszystko, ale pozostaw im moc kreowania pieniędzy, a jednym pociągnięciem pióra stworzą wystarczającą ilość depozytów, aby kupić ją ponownie. Jeśli jednak posiądziesz moc kreowania pieniędzy z dala od nich, wszystkie wielkie fortuny, takie jak moja znikną. Ale jeśli chcesz pozostać niewolnikiem bankierów i opłacać koszty swojego niewolnictwa, pozwól im nadal kreować walutę narodową.

Josiah Stamp, Gubernator Banku Anglii, na Texas University, 1924.

Chase-Bank-Court-Street

Od zawsze przypuszczałem, że możliwe jest istnienie takiego systemu finansowego, który dba o wszystkich obywateli. Jestem osobą, która nie tyle, że wierzy, ale jest pewna, że istnieje życie na innych planetach. Nie mam najmniejszych wątpliwości co do tego, że wysoko rozwinięte cywilizacje nie posługują się pieniędzmi. Zasadniczo w ewolucji świadomości społeczeństwa nadchodzi taki moment, w którym dobrowolnie rezygnuje się z wykorzystywania pieniędzy, uświadamiając sobie, że są one po prostu zbyteczne. Cywilizacja taka potrafi zaspokoić każdą potrzebę materialną swojego obywatela, a także jest zdolna zagwarantować mu wszelkie narzędzia potrzebne do rozwoju w kierunku przez niego obranym. Wiem, że dla nas – ludzi wychowanych w systemie, w którym trwa nieustanny wyścig o pieniądz, który zamiast służyć to zniewala, wizja wyżej opisanej cywilizacji wydaje się być czystą utopią, czymś zbyt pięknym, żeby mogło istnieć. Jesteśmy tak zatraceni w codziennej pogoni za pieniądzem, że trudno nam przyjąć istnienie innej wersji rzeczywistości za możliwą. W zasadzie to nie mamy nawet czasu na rozmyślanie o tym. W głębi serca jestem o tym święcie przekonany, że właśnie taki zbalansowany, samowystarczalny, służący wszystkim system ekonomiczny i gospodarczy jest czymś naturalnym, czymś do czego należy dążyć, a nasza niezdolność do uznania tego za coś co może być jak najbardziej realne, wynika wyłącznie z naszego ograniczenia oraz z nałożonego nam oprogramowania, pozwalającego nam widzieć pieniądz, jak i również samo życie wyłącznie w wąski, mechaniczny, ściśle ukierunkowany sposób. Dzisiaj wierzę jeszcze mocniej w taką rzeczywistość, ponieważ żyjemy w czasach, w których postęp technologiczny, jeśli zostanie dobrze wykorzystany, pozwoli nam na dużo wydajniejsze i łatwiejsze życie. W międzyczasie narodziły się alternatywne systemy ekonomiczne, które naprawdę mogą doprowadzić do cywilizacyjnej zmiany na naszej planecie. Póki co nie są one przedstawiane w mediach, z oczywistego powodu, że stanowią one zagrożenie dla obecnego pasożytniczego systemu. Jednak na całym świecie przechodzą one pomyślne eksperymenty i testy w małych obszarach lokalnych. W przyszłości będę chciał je tutaj intensywnie promować i przybliżać.

Mając w głowie taką piękna wizję świata kilka lat temu zacząłem zastanawiać się dlaczego życie na naszej Planecie wygląda zupełnie odwrotnie? Dlaczego zarządzanie pieniędzmi jest ukierunkowane na generowanie ogólnego niedostatku, pomimo tego, że instytucje posiadają prawo do kreacji, drukowania pieniądza? On sam w sobie stał się przyczyną regresu społeczeństwa, zamiast gwarantować nieustanny rozwój. Wszędzie gdzie się nie obejrzymy widzimy jego niedobór, co przekłada się bezpośrednio na kondycję ludzkiej psychiki. Firm nie stać aby płacić więcej pracownikom. Zamykane są z powodu zadłużenia publiczne instytucje takiej jak szpitale, szkoły. Z każdego podatnika ściągany jest haracz, pod sprytną nazwą „obsługa długu publicznego”. Długu wobec kogo? Ceny w sklepach są na tyle wysokie, że ludzi nie stać, bądź stać jedynie na zakupy podstawowych produktów. Różne objawy niedoboru pieniądza można wymieniać w nieskończoność, ponieważ działa tutaj mechanizm sprzężenia zwrotnego, który za każdym razem ostatecznie trafi w człowieka. Niedostatek pieniędzy zawsze będzie przyczyną występowania wśród ludzi rywalizacji, konkurencji, które w gruncie rzeczy tylko wzmacniają poczucie naszego wzajemnego odseparowanie, generując przy okazji wiele negatywnych cech takich jak m.in zawiść, chciwość. Także duża ilość przestępstw ma swoje podłoże ekonomiczne. W głowie przestępcy nie narodziłoby się wiele ze złych intencji, gdyby miał zagwarantowane wszystko co jest mu potrzebne do życia. Wreszcie ilu zwykłych ludzi ciągła walka o pieniądz wyniszczyła od środka, nie pozwalając w pełni rozwinąć własny potencjał, czy zrealizować marzenia?
Pieniądz sam w sobie nie jest czymś złym, jest całkowicie neutralny. Jak wszystko co istnieje może zostać wykorzystany w dobry albo zły sposób. W przypadku naszej Planety ewidentnie widać, że stał się chorobą, rakiem, zżerającym nas ludzi od środka. Sam system finansowy można porównać do krwiobiegu gospodarki,który gdyby był zarządzany właściwie posłużyłby całemu światu, tak jak krew służy każdemu z nas. Jednak w rzeczywistości jest ona z nas wysysana, przez co nie da się oprzeć wrażeniu, że świat dziś umiera.

MECHANIZMY SYSTEMU BANKOWEGO

Kilka lat temu intensywnie zacząłem badać jak wygląda zarządzanie funduszami na Ziemi. Wcześniej naiwnie przypuszczałem, że to instytucje rządowe w każdym Państwie są odpowiedzialne za emitowanie pieniędzy oraz decydowanie jaka ich ilość powinna znaleźć się w obiegu. Jakie było moje zdziwienie gdy zobaczyłem jak rzeczy mają się naprawdę. Niemal każde państwo na świecie zostaje zaopatrzone w pieniądze przez bank centralny. Co najważniejsze bank ten pożyczając dla rządu pieniądze,domaga się zwrotu pożyczonej kwoty plus wygenerowanych od niej odsetek. Dlatego to nie rząd, a bank centralny jest instytucją produkującą walutę dla całego narodu, kontrolując wysokość oprocentowania oraz wysokość podaży pieniądza. Banki te są całkowicie prywatne, zarządzane przez grupę prywatnych bankierów, nie dbających o dobro interesu narodowego. Ważne jest aby zrozumieć, że bank tworzy jedynie kwotę pieniędzy, którą pożycza, nie wytwarza zaś pieniędzy, które później państwo musi zwrócić jako odsetki. Prowadzi to do tego, że rząd będzie zmuszony wydrzeć od swoich obywateli pieniądze aby spłacić wobec banku całe zadłużenie wraz z odsetkami. Istota struktury takiego systemu może jedynie prowadzić do narastającego z każdym rokiem zadłużenia obywateli wobec banków. Jasno widać mechanizm który zniewala cały świat.

BANK –> RZĄD –> OBYWATELE

FollowTheMoney-Bank-Pyramid

Współczesne niewolnictwo polega na tym, że banki, które doszły do takiego poziomu władzy, że posiadają monopol na wytwarzanie pieniędzy, wykorzystują rząd jako instytucję pośredniczącą aby zubożać całe społeczeństwo. Rząd aby wywiązać się ze zobowiązań wobec banków, zmuszony jest nakładać na pracujących ciężko obywateli coraz to większe podatki aby pokryć narastający wykładniczo dług. W rzeczywistości wygląda to tak, że miliony ludzi muszą pracować coraz ciężej, tylko po to aby będące na szczycie tego mechanizmu banki mogły się bogacić, teoretycznie nic nie robiąc. Jak już wspominałem, kluczowe jest zrozumienie, że pieniądze, które mają pokryć odsetki nigdy nie zostały wyprodukowane, przez co trzeba je zabrać z będących już wcześniej w obiegu pieniędzy, co z czasem powoduje wzrastający niedobór pieniądza. Działający od lat taki mechanizm doprowadził do tego, że dzisiaj prawie wszystkie państwa na świecie są zadłużone na takie kwoty, które matematycznie są już niemożliwe do spłacenia. Jeżeli ktoś to naprawdę zrozumie, zda sobie sprawę w jakim iluzorycznym i kruchym świecie naprawdę żyjemy. Dotyczy to także Polski, chociaż zegar narodowego długu publicznego w Warszawie prawdopodobnie pokazuje o wiele zaniżoną kwotę. Dług publiczny jest po prostu wielkim rabunkiem pracy społecznej. Aby unaocznić jak duża część z pieniędzy publicznych idzie na pokrycie wirtualnego długu, posłużę się przykładem Kanady. W 1992 roku jednostka kontroli finansów obliczyła ile będzie wynosił dług publiczny Kanady za 125 lat. Dług ten ma wynieść 423 miliardy dolarów kanadyjskich. Co najśmieszniejsze 91% tej kwoty, którą będą w przyszłości musieli spłacić obywatele, zostanie przeznaczone na spłatę zadłużenia wobec bankierów, a tylko pozostałe 9% spożytkowane zostanie na potrzeby społeczne takie jak oświata czy zdrowie. Sytuacja ta również dotyczy większości krajów w Europie. Teraz inny przykład z Kanady. Wybudowany w 1986 roku w Montrealu stadion olimpijski kosztował około 1,4 miliarda dolarów. 900 milionów z tej kwoty stanowiły odsetki od długu, który Kanadyjczycy musieli spłacać przez 30 lat.

Wreszcie dochodzimy do samego sedna systemu, którym jest fakt, że KAŻDY nowo powstały pieniądz jest na starcie obciążony długiem. Zarówno jeśli bank pożycza gotówkę rządowi lub prywatnemu klientowi zawsze domaga się zwrotu kwoty powiększonej o ustalony procent odsetek. Teraz chciałbym opisać jak to wygląda w praktyce, gdy zwykły klient przychodzi do banku po pożyczkę. Jeżeli dla przykładu przychodzisz do banku pożyczyć 1000zł, bank po prostu wpisuje Ci na konto 1000zł. Nie drukuje tych pieniędzy, nie pokrywają ich żadnymi szlachetnymi metalami czy kamieniami. Po prostu tworzą je z powietrza. Od tej pory jesteś zobowiązany płacić odsetki od pieniędzy, które tak naprawdę nigdy nie istniały. Banki dzięki ustanowionemu przez nich międzynarodowemu prawu mogą pożyczać dziewięciokrotnie więcej pieniędzy niż faktycznie posiadają w swoich depozytach. Bank zmusza Ciebie abyś teraz szedł i wyszarpał pieniądze na spłatę odsetek z obiegu, ponieważ sam ich nigdy nie stworzył. Wysuwa to jeden kluczowy wniosek, że na świecie istnieje mniej pieniędzy będących w obiegu, niż tych które są faktycznie na kontach. Inaczej mówiąc, zawsze będzie tak, że SUMA OGÓLNEGO DŁUGU DO SPŁACENIA WIELOKROTNIE PRZEKRACZA WARTOŚĆ REALNEGO PIENIĄDZA BĘDĄCEGO W OBIEGU.

PODSUMOWANIE

Cywilizacja dyktatury pieniądza, w której wszyscy żyjemy posługuje się kilkoma mechanizmami aby nas zniewalać:
1. Tworzenie pieniędzy przez prywatne osoby (banki) – prawo kreacji pieniądza
2. Mechanizm zadłużania – każdy pieniądz jest tworzony z powietrza i wprowadzany w obieg jako dług.
3. Lichwa – procent składany. Aby spłacić odsetki trzeba pójść do banku pożyczyć kolejne pieniądze, bądź zwyczajnie wyrwać je społeczeństwu.

Jakkolwiek banki nie są nam pięknie przedstawiane w reklamach, to uważam, że aby poprawnie ocenić ich działanie powinniśmy kierować się ponadczasowymi słowami Jezusa „Po owocach ich poznacie..”. Cały świat napędza niewolniczy system sztucznego pieniądza, którego główne mechanizmy jasno pokazują nam, że za całą tą piękną otoczką stoi grupa ludzi, która ma negatywne intencje wobec całej populacji, wytwarzając poprzez swoją działalnością ogrom cierpienia na Planecie.
Jako ludzkość znaleźliśmy się w takim punkcie w czasie, w którym musimy dokonać świadomego wyboru. Stoimy przed dylematem natury czysto etycznej. Tylko od nas zależy jak będzie wyglądała przyszłość naszych dzieci. Z jednej strony dalej możemy być prowadzeni jak stado owiec, obdzierani z naszych praw i przywileju do bezpieczeństwa ekonomicznego. Przymykając oczy i pozwalając aby zło dalej nami rządziło. Zachowując przy tym zakodowaną w nas mentalność ofiar, manifestującą się m.in poprzez stwierdzenia typu „a co ja mogę sam zrobić”.
Z drugiej strony możemy wziąć odpowiedzialność za przyszłość gatunku ludzkiego. Zdając sobie sprawę, że to my – 7 miliardów ludzi jesteśmy tymi, którzy podtrzymują ten destrukcyjny system. System ten funkcjonuje jedynie dlatego, że sami na to przyzwalamy, poprzez naszą codzienną postawę. Niewidoczna forma współczesnego niewolnictwa będzie trwać dopóki jej nie przejrzymy i się nie postawimy. Mała grupą ludzi posiadających monopol na pieniądz na tej Planecie, jest niczym w porównaniu z tak potężną grupą nas wszystkich. Aby się wyzwolić z tego systemu pierwszą rzeczą jaką należy zrobić jest zaaplikowanie informacji w świadomości zbiorowej ludzkości, na temat tego jak szkodliwy i obrócony przeciwko nam jest ten system. Kolejnym krokiem jest uświadomienie sobie, że możliwe jest istnienie innego, pro-ludzkiego systemu, który zapewni wszystkim dobrobyt ekonomiczny. Jeżeli większość ludzi na planecie dokona tego, przez co na poziomie mentalnym wydostanie się z obecnego systemu to mając na uwadze potęgę siły intencji oraz moc kreacji naszych umysłów, uczynimy ważny krok na ukierunkowanie rzeczywistości tak aby zmierzała w przyszłość, która będzie dla nas wszystkich korzystna. Taka szansa pojawiła się przed nami po raz pierwszy, ponieważ internet umożliwił swobodny przepływ informacji, przez co obecnie we wszystkich zakątkach świata istnieje ogromna grupa ludzi, która wykonuje wielką pracę na rzecz uświadomienie populacji. Osobiście jestem absolutnie przekonany, że znajdujemy się w przededniu planetarnego wyzwolenia z zniewalającego nas systemu bankowego, a wkrótce usłyszymy informacje o upadających najpotężniejszych bankach.

nesara

0 komentarzy

  1. Pingback: Nacjonalizacja Centralnego Banku Rosji |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *