Saint Germain na temat myśli i emocji

human electron

„Gdyby ludzie byli w stanie zobaczyć swoje własne myśli, uczucia i słowa wysyłane w atmosferę oraz to jak w eterach przyciągają one coraz więcej i więcej do siebie podobnych i powracają, byliby nie tylko zdumieni na widok tego, czemu dali życie, lecz jednocześnie wołaliby o uwolnienie i choćby z tego powodu, aby wymazać takie kreacje ze swojego umysłu, z pełną determinacją stanęliby twarzą w twarz z własną Świętością i weszli w nią. Myśli i uczucia są żywymi, pulsującymi rzeczami. Istota, która o tym wie, będzie używała swojej mądrości i odpowiednio się kontrolowała […]

Wiecznym Prawem Życia jest: To, o czym myślisz i co czujesz kształtuje formę. Tam gdzie myśl twoja, tam i ty, albowiem jesteś swoją świadomością. To nad czym medytujesz, tym się stajesz.

Jeżeli ktoś pozwala swojemu umysłowi trwać w myślach o nienawiści, potępieniu, żądzy, zawiści, zazdrości, krytycyzmie, lęku, wątpliwości czy podejrzeniu i pozwala temu uczuciu irytacji tworzyć we własnym wnętrzu, ten z całą pewnością będzie doświadczał niezgody, upadku i katastrof w swoim umyśle, ciele i świecie. Tak długo jak obstaje on przy przyzwalaniu na to, aby jego uwaga była zajęta takimi myślami – bez znaczenia, czy dotyczy to nacji, osób, miejsc, warunków czy rzeczy – absorbuje on owe rzeczy do substancji swojego umysłu, swojego ciała i swoich spraw. W rzeczy samej przyciąga je on – wymusza – do swojego doświadczenia.

Wszelkie działalności owego dysonansu dosięgają człowieka i jego świata poprzez myśli i uczucie. Uczucie często rozbłyska, zanim zdajemy sobie sprawę z myśli w zewnętrznej świadomości, której moglibyśmy użyć, aby je kontrolować. Ten rodzaj doświadczenia powinien nauczyć nas, jak wielka energia znajduje się w wielu naszych kreacjach i że uległa ona akumulacji poprzez nawyk. Działalność uczuciowa Życia jest punktem ludzkiej świadomości, do którego podchodzi się najbardziej nieopatrznie. Jest to kumulująca się energia, poprzez którą myśli zostają wyniesione do poziomu substancji atomowej i w taki oto sposób stają się rzeczami. Powiadam ci, potrzeba rozwagi w uczuciach musi być jak najwyraźniej i jak najczęściej podkreślana; albowiem kontrola emocji odgrywa najważniejszą rolę we wszystkim w Życiu, co toczy się utrzymywania równowagi w umyśle, zdrowiu i ciele, w sukcesach i osiągnięciach w sprawach i świecie osobowego ja każdego człowieka. Myśli nigdy nie stają się rzeczami, dopóki nie zostaną ubrane w uczucia […]

Największą zbrodnią Wszechświata przeciwko Prawu Miłości jest nieustanne emitowanie przez ludzkość wszelkiego rodzaju irytującego i destruktywnego uczucia. Pewnego dnia ludzka rasa dojdzie do świadomości i rozpoznania, że złowrogie, destrukcyjne siły rządzące i manifestujące się na naszej Ziemi i w jej atmosferze – wygenerowane, zwróć uwagę, przez ludzką myśl i uczucie – tylko dlatego miały dostęp do spraw jednostek i nacji, gdyż brak jest kontroli emocji w codziennym osobistym doświadczeniu każdego człowieka. Nawet destrukcyjne myśli nie mogą znaleźć wyrazu w formie działań, wydarzeń, czy rzeczy fizycznych, dopóki nie przejdą przez świat uczucia. Albowiem to w tej fazie manifestacji odbywa się akcja łączenia fizycznego atomu z myślokształtem. […]

Nadanie wyrazu nieharmonijnym myślom i uczuciom wewnątrz siebie jest torem najmniejszego oporu i nawykowego działania nierozwiniętej, niezdyscyplinowanej i samowolnej jednostki, która odmawia rozumienia Prawa swojej własnej Istoty i oddania swojego osobowego ja – które jest niczym innym jak instrumentem wyrazu – w posłuszeństwo Temu prawu. Ten, który nie może lub nie kontroluje swoich myśli i emocji, znajduje się na niedobrej drodze; albowiem każde drzwi jego świadomości są szeroko otwarte dla dezintegrujących działań wyrzucanych przez umysły i emocje innych osobowości. Nie potrzeba ani siły, ani mądrości, ani wprawy, aby pozwolić na wtargnięcie nieżyczliwych, destrukcyjnych impulsów. A ci z dorosłych ludzi, którzy tak robią, są zaledwie dziećmi w rozwoju własnej samoświadomości i samokontroli.

To katastrofa w Życiu ludzkości, że tak niewiele kontroli emocji ludzie uczą się od kołyski do grobu. Uwaga zwrócona na ten konkretny punkt jest dziś największą potrzebą Zachodniego Świata. Łatwo jest otworzyć drogę nieharmonijnym myślom, emocjom i działaniom, ponieważ ludzkość masowo zanurzona jest w otoczeniu i związkach utworzonych wyłącznie przez nią samą.

Indywiduum poprzez kontrolę swej zewnętrznej świadomości musi dokonać wysiłku wyniesienia się ponad ten stan, używając wolnej woli w celu transcendencji tych ograniczeń na stałe. Nikt nie może mieć nadziei na uwolnienie swojego życia i świata od nieszczęść, niezgody i destrukcji, dopóki nie ujarzmi własnych myśli i emocji. W taki oto sposób jednostka nie pozwala na to, aby Życie płynące przez jej umysł i ciało zostało uwarunkowane dysharmonią pochodzącą z każdego drobnego, niepokojącego wydarzenia zaistniałego w jej świecie.

Początkowo taka dyscyplina wymaga zdeterminowanego, nieustającego wysiłku. Albowiem myśli i emocje dziewięćdziesięciu pięciu procent ludzkości biegną tak niekontrolowanie i wolno, jak mały pies włóczęga.

Jednakże, bez znaczenia jak wiele wysiłku wymagane jest, aby kontrolować te dwie siły, to jest to warte każdej ilości czasu, energii i starań, i nie może nastąpić bez tego żadne prawdziwe, trwała władztwo w Życiu i świecie człowieka. Będzie to dla mnie przyjemnością i zaszczytem uczyć cię używania tych Wyższych Praw. Ich zastosowanie i użytek umożliwi ci dostęp do Prawdziwej Mądrości i przyniesie Wszechdoskonałość. […]

Nie zdajesz sobie sprawy z tego, jak wielka jest konieczność istnienia harmonii w twym zewnętrznym ja, o ile pełnia Wewnętrznej Doskonałości i Mocy ma przejawić się w twoim zewnętrznym życiu. Nie da się podkreślić zbyt intensywnie wagi utrzymywania uczucia pokoju, Miłości i spokoju w osobowym ja; ponieważ gdy to się dopełni, to „Potężna Boska Obecność Wewnątrz” ciebie będzie w stanie działać bez ograniczeń i natychmiastowo.

Nieustanne wylewanie uczucia Pokoju i Boskiej Miłości na każdą osobę i każdą rzecz bezwarunkowo – bez znaczenia czy sądzisz, że ta osoba, czy rzecz na to zasługuje, czy nie – jest Magicznym Kluczem, który otwiera drzwi i natychmiast uwalnia tę ogromną Wewnętrzną Boską Moc. W rzeczy samej wielkie szczęście ma ten, który nauczył się tego Prawa, albowiem stara się on wtedy BYĆ wszelkim Pokojem i Miłością. Bez Tego Ludzkość nie ma nic dobrego, a z Tym ma Doskonałość wszelkich rzeczy. Harmonia jest myślą przewodnią, Wielkim Prawem Życia, które jest w Jedności. Na Nim spoczywa wszelka Doskonała Manifestacja, a bez Niego wszelka forma rozpada się i powraca do Wielkiego Oceanu Uniwersalnego Światła ”

Saint Germain – „Wyjawione Tajemnice, księga I”

16 komentarzy

 1. Pingback: Saint Germain na temat myśli i emocji - Obudzeni.com

 2. „Nieustanne wylewanie uczucia Pokoju i Boskiej Miłości na każdą osobę i każdą rzecz bezwarunkowo – bez znaczenia czy sądzisz, że ta osoba, czy rzecz na to zasługuje, czy nie – jest Magicznym Kluczem, który otwiera drzwi i natychmiast uwalnia tę ogromną Wewnętrzną Boską Moc.” Piękna myśl. Tak też czynię .

  Luiza
 3. zgadzam się z każdym słowem. Odbieramy Świat poprzez nasze myśli w które wkładamy uczucia. Dam przykłady: 1.jeżeli mamy niską samoocenę, myślimy o sobie jestem głupi, jestem gruby, chudy,, brzydki , mam pecha, nic mi nie wychodzi, jestem niegodny miłości i wkładamy w to żal, smutek, zazdrość, nienawiść i inne złe emocje, to jesteśmy tym co o sobie sądzimy dla siebie i dla wszystkich którzy nas otaczają. 2. jeżeli myślimy o sobie bez oceniania, bez krytyki ale za to z miłością np: jestem wyjątkowy, moje ciało jest piękne, mam szczęście w życiu i wkładamy w te myśli dużo Miłości, to dla siebie i dla wszystkich którzy nas otaczają właśnie tacy jesteśmy.

 4. Zaczynam więc od swojego podwórka. Posprzątam negatywne myśli i nauczę się je kontrolować. A może kiedyś, przyjdzie taki dzień że będę wysyłać w eter tylko dobre myśli. Bardzo tego pragnę i życze wszystkim aby się tego nauczyli…Pozdrawiam z duuużą dawką dobrej energii….;-)

  Beata
 5. Pamiętam, że kiedy po raz pierwszy usłyszałem, że to ja tworzę swoją rzeczywistość, trudno było mi uwierzyć, abym to ja tworzył wszystkie „negatywne” wydarzenia w swoim życiu.

  Bo kto chciałby aby w jego życiu działo się źle?

  W jakiś czas później odkryłem jednak to, że faktycznie tak jest – każdy z nas z osobna oraz razem jako społeczność mamy ogromny wpływ na to jak wygląda nasze życie. Kwestia jest tylko taka, że robimy to nieświadomie, ponieważ – i zgodnie z moim zrozumieniem – każda myśl jaka w nas powstaje jest determinowana przez nasze podświadome przekonania czyli to wszystko w co uwierzyliśmy (zwłaszcza wtedy, kiedy byliśmy dziećmi) ale co nie musi mieć nic wspólnego z prawdą (przeważnie nie ma).

  Kolejna rzecz to taka, że często nie wierzymy w to, żeby nasze myśli poparte uczuciami miały jakąkolwiek moc i dlatego też często lekceważymy ten temat.

  Poza tym każda opinia i ocena jaką wystawiamy wydaje nam się zasadna ale niezależnie od tego jaka ona jest i kogo dotyczy, jest to „tylko” opinia oparta o nasze przekonania i dlatego też ogromną w moich oczach sztuką jest zaprzestanie oceniania.

  Spotkałem się z takim stwierdzeniem Pani Nelly Radwanowskiej aby „przestać słuchać idioty” gdzie owym idiotą jest nasz umysł.

  Bardzo mi się ono podoba, ponieważ pomimo tego, że umysł ma niesamowite możliwości, warto aby był on naszym sługą natomiast serce naszym przewodnikiem 🙂

 6. NIC NIE JEST ZA TRUDNE … JEŻELI CHCEMY POMAGAĆ … A JEŻELI CHCEMY … MOŻEMY … I POMAGAMY … SOBIE I INNYM … TYM SAMYM ZMIENIAMY ŚWIAT … ZACZYNA SIĘ OCZYWIŚCIE ZAWSZE OD SIEBIE … OD SWOICH MYŚLI … OD ICH KONTROLI … KAŻDA MYŚL … JEST JAK STRUMIEŃ ŚWIATŁA … STRUMIEŃ ENERGII … TWORZĄCEJ MYŚLOKSZTAŁT … TAK TWORZY SIĘ RZECZYWISTOŚĆ MATERIALNA … TAK ZOSTALIŚMY STWORZENI MY … I SAMI DALEJ STWARZAMY … CO WYMYŚLIMY STAJE SIĘ WCZEŚNIEJ LUB PÓŹNIEJ … OCZYWIŚĆIE … „WCZEŚNIEJ, PÓŹNIEJ” … TO POJĘCIA WZGLĘDNE … PONIEWAŻ CZAS TAK NAPRAWDĘ NIE ISTNIEJE … ALE … W RZECZYWISTOŚCI MATERIALNEJ …. MUSIMY BRAĆ GO POD UWAGĘ …TAKIE JEST BEZWZGLĘDNE PRAWO NASZEGO ŻYCIA … NA MATCE ZIEMI … NAPISAŁEM SŁOWA BANALNIE PROSTE … DLA TYCH DLA KTÓRYCH TO CO PRZEKAZAŁ NAM DUCHOWY NAUCZYCIEL JEST ZBYT SKOMPLIKOWANE … NAMASTE … :)))))))))))))))))))))

 7. LKurwA xD co to jest za wygląd strony, skisłem jak ją zobaczyłem ale treść jest spoko w koncu to jest ważniejsze 🙂
  PS: gdybyście potrzebowali kogoś do tworzenia przejrzystych szablonów zapraszam

  Adrianek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *