Trzy eksperymenty zmieniające wszystko: Eksperyment III (plus wnioski)

 

1_Quantum_Dimensional_Shifting_396x236

„Jako człowiek, który poświęcił całe swoje życie na najbardziej zdroworozsądkową naukę – studia nad atomem mogę Was zapewnić jako rezultat moich badań, że w istocie… nie ma czegoś takiego jak materia. Materia w takim sensie w jakim ją postrzegamy wywodzi się i istnieje jedynie dzięki sile, która wprawia cząstki w drgania i trzyma ten malutki układ słoneczny w całości. Musimy przyjąć, że za tą siłą kryje się inteligenty i świadomy umysł. Ten umysł jest macierzą całej materii i całego wszechświata.

Max Planck – „ojciec” fizyki kwantowej, 1918r

EKSPERYMENT III

Chociaż wpływ ludzkich emocji na zdrowie naszego ciała i systemu immunologicznego był od dawna akceptowany w tradycjach duchowych na całym świecie, rzadko bywał udokumentowany w sposób użyteczny dla przeciętnego człowieka.

W 1991 roku utworzono organizację o nazwie Institute of HeartMath (Instytut Matematyki Serca), w specyficznym celu zbadania mocy, jaką mają ludzkie uczucia nad ciałem oraz roli, jaką te emocje mogą odgrywać w naszym świecie. HeartMath postanowiło skoncentrować swoje badania szczególnie na miejscu w naszym ciele, w którym emocja i uczucie zdają się powstawać: w ludzkim sercu. Pionierska praca tych badaczy była szeroko publikowana w prestiżowych pismach i cytowana w publikacjach naukowych.

Jednym z najbardziej znaczących odkryć ogłoszonych przez HeartMath jest dokumentacja pola energii o kształcie obwarzanka, które otacza serce i rozciąga się poza ciało. To pole energii elektromagnetycznej istnieje w konfiguracji zwanej torusem i ma średnicę długości od pięciu do ośmiu stóp.

pole_serca_2

Chociaż pole serca nie jest aurą człowieka ani też praną opisaną w starożytnych tradycjach sanskrytu, może jednak być przejawem energii, która bierze początek w tym obszarze.

Wiedząc o istnieniu tego pola, badacze HeartMath zadawali sobie pytanie, czy może istnieć inny rodzaj energii, jakiego jeszcze nie odkryliśmy, który jest zawarty wewnątrz znanego już pola. Aby wypróbować tę teorię, badacze postanowili poddać testom wpływ ludzkiej emocji na DNA – esencję samego życia.

Doświadczenia były prowadzone w latach 1992-1995; zostały rozpoczęte od wyizolowania DNA w szklanej zlewce, które następnie zostało poddane działaniu potężnej formy uczucia, znanej jako emocja koherentna. Według głównych badaczy, Glena Reina i Rollina McCarty’ego, ten stan fizjologiczny może być stworzony celowo poprzez „użycie specjalnie zamierzonej techniki mentalnego i emocjonalnego samozorganizowania, które zawierają celowe uspokojenie umysłu, przeniesienie świadomości do rejonu serca i skupienie się na pozytywnych emocjach”. Wykryto szereg testów, w których brało udział pięć osób wyszkolonych w stosowaniu emocji koherentnej. Używając specjalnych technik do analizy DNA zarówno pod kątem chemicznym, jak wizualnym, badacze mogli wykryć zmiany, jakie nastąpiły.

Wyniki były niezaprzeczalne, a ich implikacje bezbłędne. Zasadnicze przesłanie: ludzka emocja zmieniła kształt DNA! Bez fizycznego dotykania go ani robienia czegokolwiek innego poza stworzeniem precyzyjnego uczucia w swym ciele, uczestnicy potrafili wpłynąć na molekuły DNA w zlewce.

W pierwszym eksperymencie, w którym brała udział tylko jedna osoba, wpływ był wywarty kombinacją „ukierunkowanej intencji, bezwarunkowej miłości oraz specyficznego wyobrażenia molekuły DNA”. Według słów jednego z badaczy: „Te doświadczenia ujawniły, że różne emocje wywołały odmienny wpływ na molekuły DNA, powodując ich zawinięcie albo odwinięcie”. Rzecz jasna, implikacje wykraczały poza wszystko, co było dozwolone do dziś w tradycyjnej teorii naukowej.

Zostaliśmy uwarunkowani, by wierzyć, że stan DNA w naszym ciele jest nam dany. Współczesne myślenie sugeruje, że jest to ustalona ilość komórek – „otrzymujemy to, co otrzymujemy” przy urodzeniu – i z wyjątkiem wpływu leków, chemii oraz pola elektrycznego nasze DNA nie zmienia się w odpowiedzi na nic, co możemy uczynić w naszym życiu. Jednakże eksperyment ten, pokazuje nam, iż nic nie jest dalsze od prawdy.

WEWNĘTRZNA TECHNOLOGIA, ABY ZMIENIĆ NASZ ŚWIAT (PODSUMOWANIE)

 

Co mówią nam te doświadczenia o naszym związku ze światem? Wspólnym mianownikiem dla wszystkich trzech jest to, iż dotyczą ludzkiego DNA. Nie ma absolutnie niczego w wiedzy konwencjonalnej, co pozwalałoby sądzić, że materiał życia zawarty w naszym ciele może mieć wpływ na cokolwiek w świecie zewnętrznym. Nie ma również niczego, co mogłoby wskazywać, że ludzka emocja może mieć wpływ na DNA, gdy znajduje się ono wewnątrz ciała właściciela lub jest pozostawione samo o setki mil od niego. A jednak dokładnie to pokazują nam wyniki.

Gdy się zastanowimy nad każdym z tych eksperymentów z osobna, w oderwaniu od pozostałych, wygląda to interesująco. Każdy z osobna pokazuje coś, co zdaje się być anomalią istniejącą poza granicami konwencjonalnego myślenia, a niektóre z tych odkryć mogą być nieco zaskakujące. Bez szerszego kontekstu moglibyśmy mieć pokusę, aby zaliczyć je do kategorii „rzeczy do sprawdzenia, kiedy indziej… kiedyś, kiedyś, w dalekiej przyszłości”. Jednakże gdy rozważymy te trzy eksperymenty razem, następuje prawdziwe zburzenie paradygmatu: zaczynają opowiadać nam pewną historię. Kiedy przyjrzymy się każdemu z tych doświadczeń jako części większej układanki, historia ta wyskakuje na nas jak ukryte obrazki z rysunku Eschera! A więc przyjrzyjmy się nieco głębiej…

W pierwszym eksperymencie Poponin pokazał nam, że ludzkie DNA ma bezpośredni wpływ na wibrację światła. Z drugiego – doświadczenia militarnego – dowiedzieliśmy się, iż bez względu na to, czy znajdujemy się z naszym DNA w tym samym pokoju, czy też jesteśmy od niego oddzieleni o setki mil, jesteśmy wciąż połączeni z jego molekułami, a wpływ jest ten sam. W trzecim eksperymencie, badacze HeartMath pokazali nam, że ludzka emocja ma bezpośredni wpływ na DNA, które z kolei oddziałuje bezpośrednio na substancję (fotony światła), z której jest nasz świat zbudowany. Jest to początek technologii – wewnętrznej technologii – która daje więcej, niż tylko mówienie nam, że możemy mieć wpływ na nasze ciało i świat… Pokazuje nam, iż ten wpływ istnieje i jak działa!

Wszystkie te eksperymenty wskazują dwie podobne konkluzje, będące sednem tej książki:

  1. „Coś tam jest”: matryca energii, która łączy każdą pojedynczą rzecz ze wszystkim innym we wszechświecie. To łączące pole odpowiada na nieoczekiwane rezultaty tych eksperymentów.
  2. DNA naszego ciała daje nam dostęp do energii łączącej nasz wszechświat, a emocja jest kluczem do połączenia się z tym polem

W dodatku doświadczenia te pokazują nam, iż nasze połączenie z polem jest esencją naszego istnienia. Jeśli zrozumiemy, jak ono działa i w jaki sposób jesteśmy z nim połączeni, wówczas będziemy mieć wszystko, co potrzebne, aby zastosować naszą wiedzę o polu w naszym życiu. Zachęcam cię do zastanowienia się nad tym, jaki wpływ może to wywrzeć na twoje życie i jakie wnioski możesz z tego wyciągnąć. Jakiego problemu nie można rozwiązać, jaka choroba nie może zostać wyleczona i jakich warunków nie można poprawić, jeśli możemy mieć dostęp do siły i zmiany w kwantowym wzorcu, z którego wszystko pochodzi? Ten sam wzorzec był uprzednio nierozpoznanym polem energii, które Max Planck określił jako „świadomy i inteligenty umysł”

Eksperymenty pokazują, iż Matryca składa się z formy energii, niepodobnej do niczego, cokolwiek znaliśmy w przeszłości – oto dlaczego trwało tak długo, aż naukowcy ją odkryli. Zwana „energią subtelną”, po prostu nie funkcjonuje w taki sposób, jak typowe, konwencjonalne pole elektryczne. Wygląda raczej jak ciasno utkana sieć i tworzy tkaninę kreacji, którą nazywam Boską Matrycą.

Spośród wielu sposobów, w jakie moglibyśmy zdefiniować Boską Matrycę, najprostsze może być widzenie jej jako pola będącego trzema podstawowymi rzeczami:

  1. Zbiornikiem, w którym istnieje wszechświat.
  2. Pomostem pomiędzy naszym wewnętrznym a zewnętrznym światem.
  3. Lustrem odzwierciedlającym nasze codzienne myśli, uczucia, emocje i przekonania.

Gregg Braden – „Boska Matryca”

 

Więcej o tej książce:

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2015/09/24/gregg-braden-boska-matryca/

Dwa wcześniejsze eksperymenty:

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2016/04/15/trzy-eksperymenty-zmieniajace-wszystko-eksperyment-i/

https://globalneprzebudzenie.wordpress.com/2016/04/18/trzy-eksperymenty-zmieniajace-wszystko-eksperyment-ii/

boska-matryca

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *