cytat na dziś 9

„Nowy kosmiczny paradygmat przebudzenia duchowego jest wprowadzany nie tylko w waszą strukturę komórkową, ale również w elementy fizyczne formujące materię i strukturę atomową waszego świata. Powietrze, woda, ziemia, ogień i eter są aktualnie kodowane nową częstotliwością wibracji wyższego porządku i będzie to przejawiać się coraz silniej wpływając na wasz program biologiczny, energetyczny, emocjonalny i duchowy […]

 

W jaki sposób nastąpi to masowe kosmiczne przebudzenie, czy inaczej mówiąc powstanie masa krytyczna, która je wywoła? Jakie skutki będzie miało to dla całej ludzkości? To dobre pytania zadawane przez wielu z was i oczywiste jest, że zawiera w sobie różne wskazówki dla waszej  ewolucyjnej przyszłości.  Odpowiedzi te przejawią się poprzez myśli, uczucia i emocje bardziej intensywne  w konsekwencji wprowadzenia o wiele większej masy świetlisto-fotonowej na waszej planecie. W tym celu społeczne i ziemskie środowisko zostanie poddane serii wstrząsów społecznych, ekonomicznych, kulturalnych i politycznych, które posłużą jako katalizatory w procesie przyłączania nowych wzorców harmonicznej zbieżności pomiędzy siłami kosmicznego światła i operatorami ziemskimi, którymi jesteście. Czasami wasz organizm wydziela dodatkową dawkę adrenaliny, by zharmonizować i zmienić chemiczny stan waszej biologii i waszych emocji. To samo będzie miało miejsce na Ziemi. Zbliżacie się do nowej granicy ekspresji ewolucyjnej, bardzo odmiennej od tej, którą przejawialiście do tej pory […]

Zachodzi teraz jedna z tych wielkich transformacji planetarnych, które powodują przemianę kodów energetyczno-wibracyjnych Ziemi i dlatego wasze mikrostruktury biologiczne odczuwają to. Jaki konkretny wpływ będzie ta zmiana miała na przebieg waszej ewolucji i na inne formy ewolucyjnej ekspresji? Ogromny. Cały balast przeszłych doświadczeń, wytwarzający toksyczny ładunek energetyczny, powodujący dysharmonię, zapisany jest w ciałach energetycznych w postaci informacji pamięci komórkowej i genetycznej, przenoszonej w każdym życiu. Od momentu rozpoczęcia procesu oczyszczania ewolucyjnego, czy inaczej mówiąc od zyskiwania boskiego potencjału, dokonaliście przemiany waszych ciał, percepcji, wrażliwości i oczyściliście mechanizmy energetyczno-wibracyjne kosmicznej świadomości. Wszystko, co robicie, ma konsekwencje na różnych poziomach i jest zapisywane w wyższych ciałach, aby mogło być przetworzone i przetransmutowane w celu późniejszego udoskonalenia, ekspansji i ekspresji waszej ewolucji w kierunku Boskości. Stopniowo, poprzez różne doświadczenia, integrowaliście nowe wzorce świadomości poszerzając ją i teraz znajdujecie się w fazie transformacji niezwykle istotnej dla waszej ewolucyjnej przyszłości. Ziemia otrzymuje obecnie nowe kody i parametry aktywacji ewolucyjnej, aby przejść na wyższy poziom ewolucji; ten, dla którego oryginalnie została stworzona. Stanowicie ogniwo w ewolucyjnym łańcuchu prowadzącym aż do obecnego momentu. Po długim czasie impasu, czy braku duchowej ekspansji, teraz otwierają się drzwi odsłaniające nowe światło i cel waszego pobytu na Ziemi, która jako kosmiczna komórka, poprosiła o serię impulsów energetycznych dla was – świadomych komórek, by móc wypełnić swój cel i zakończyć podróż ewolucyjną, dla której została stworzona […]

 

Dzięki wprowadzaniu nowych kodów kosmicznego światła, które w swojej esencji oddziałują na Ziemię, ludzki kolektyw przebudzi się do wyższej świadomości. Zobaczycie jak każdy coraz intensywniej będzie odczuwał nowe potrzeby wyrażania siebie, otwarcia się na nową wizję i zjednoczenia z tym, co święte i boskie w waszym wnętrzu.  Wielu zda sobie sprawę z istnienia energii, którą emanują, co spowoduje aktywację ich pól energetyczno-wibracyjnych  i wywoła w nich panikę. Ale będzie również wielu innych, którzy tak jak wy, dokonają integracji i będą coraz bardziej emanować całym potencjałem kosmicznego promieniowania, a duchowy puls wygeneruje wspólny front działań wszystkich operatorów światła. W tym właśnie celu Ziemia przygotowuje was i będzie to robiła w następnych latach, abyście wraz z nią odkrywali nowe wymiary i rzeczywistości kosmiczno-duchowe w trzecim tysiącleciu. Razem, jesteście zjednoczeni w tej fascynującej podróży kosmicznej integracji z bardziej świetlistymi strefami.”

Ramaathis Mam – „Radyum Solaris. Most Kosmicznego Światła”

milky-way

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *