Cytat na dziś 5

„Jeśli faktycznie wokół nas roztacza się nowa rzeczywistość, to dlaczego mamy wrażenie, że dookoła szerzy się tylko rozpad i chaos? Odpowiedź brzmi: kryzysy, jakie obserwujemy, są tylko objawami, poprzez które Natura daje nam do zrozumienia, że nasza presja na biosferę przekracza już granice wytrzymałości i jeśli ma ona przetrwać, musimy teraz poważnie się zastanowić nad zmianą sposobu życia. Wiemy, że dalej tak się nie da żyć, i jesteśmy sfrustrowani, ponieważ nie widać żadnego oczywistego kierunku, w którym moglibyśmy pójść. Tymczasem, co ciekawe, droga wyjścia nie musi być prostą kontynuacją żadnej z dotychczasowych ścieżek. Bardziej prawdopodobne, że wyznaczy ją raczej wyższy poziom świadomości, na który musi się wznieść odpowiednio dużo ludzi – swoista masa krytyczna. […]

Kryzys jest iskrą, która inicjuje ewolucję. Wyzwania i kryzysy, z którymi mamy dziś do czynienia, są w istocie oznakami zbliżających się zmian. Już niebawem zobaczymy je w całej okazałości. Jak dokona się ów ewolucyjny krok naprzód? Czeka nas droga podobna do tej, którą przebywają komórki przepoczwarzającej się larwy motyla. Osiągnąwszy nową świadomość, skupisko komórek, które tworzy rozkładające się ciało larwy, wspólnymi siłami przebudowuje własne „społeczeństwo”, by wznieść się na kolejny szczyt ewolucji.

Aby naświetlić naszą obecną sytuację, posługujemy się analogią przemiany gąsienicy w motyla, ale jedno nas od nich istotnie różni: o ile gąsienice nieuchronnie stają się motylami, o tyle sukces naszej ewolucji nie jest przesądzony. Jakkolwiek Natura popycha nas w kierunku tej fascynującej możliwości, nie ziści się ona bez naszego uczestnictwa. W ewolucji życia jesteśmy świadomi współtwórcami. Mamy wolną wolę. Mamy też rozmaite możliwości wyboru. Nasz sukces zależy więc od tego, co wybieramy, a to z kolei całkowicie zależy od naszej świadomości […]

Mimo, że nowa świadomość rozbudziła już komórki imaginalne świata, globalne ciało ludzkości wciąż jeszcze jest gąsienicą, która naturalnie odczuwa ich aktywność jako źródło zagrożenia i stawia jej opór. I właśnie te zmagania w dalszym ciągu kształtują pole energetyczne świata. Jeśli chcemy zapewnić sobie bezpieczną przyszłość, musimy uzbroić się w wiedzę o o tym, kim naprawdę jesteśmy.  Gdy zrozumiemy, jak na kształt naszego życia wpływa to, w jaki sposób zostaliśmy zaprogramowani, i zdamy sobie sprawę, jak możemy owo zaprogramowanie zmienić, będziemy mogli zacząć na nowo pisać swoją historię.

Dziś ewolucja człowieka dotarła do punktu zwrotnego, w którym stary paradygmat usiłuje współistnieć z podważającą go nową świadomością. Siłą nawyku i tradycji trwamy przy dawnej wizji Wszechświata, podczas gdy w łonie cywilizacji dojrzewa nowe pojmowanie życia, ekscytujące i napawające optymizmem.”

Bruce Lipton i Steve Bhaerman – „Przeskok Ewolucyjny”

earth3au

Jeden komentarz

  1. Pingback: Bruce Lipton – Wykład, Uplift Festival 2012 |

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *